Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Karty kredytowe coraz bardziej popularne

0
Podziel się

Najszybciej przybywa w Polsce kart kredytowych. Liczba tych wydanych przez Visa przekroczyła już 1,5 mln. Karty te, dające ich posiadaczom szybki i wygodny dostęp do odnawialnego kredytu konsumpcyjnego, z którego można korzystać za darmo zazwyczaj przez ponad 50 dni stanowią już 13,8% wszystkich kart Visa.

bEhFagQB

Najszybciej przybywa w Polsce kart kredytowych. Liczba tych wydanych przez Visa przekroczyła już 1,5 mln. Karty te, dające ich posiadaczom szybki i wygodny dostęp do odnawialnego kredytu konsumpcyjnego, z którego można korzystać za darmo zazwyczaj przez ponad 50 dni stanowią już 13,8% wszystkich kart Visa.

Rozwój kart kredytowych w Polsce osiągnął wyraźnie wyższy poziom niż w pozostałych „nowych” krajach Unii, choć pod względem upowszechnienia kart kredytowych w stosunku do krajów „starej” Unii dzieli nas jeszcze spory dystans.

bEhFagQD

Karty kredytowe uważane są za nowoczesny produkt bankowy i instrument płatniczy, gdyż umożliwiają stały, całodobowy dostęp do odnawialnego kredytu, jak również możliwość płatności kartą w ponad 24 mln punktów usługowo-handlowych na całym świecie. Dodatkowo dają konsumentom możliwość samodzielnego decydowania o terminie spłaty kredytu, oferując możliwość skorzystania z bezpłatnego kredytu w oznaczonym przez bank-wydawcę okresie – do kilku tygodni od zawarcia transakcji.

„Szybko rosnąca liczba kredytowych kart Visa świadczy o coraz większej wiedzy polskich konsumentów o instrumentach płatniczych zapewniających stały i wygodny dostęp do odnawialnego kredytu konsumpcyjnego i możliwościach, które karty te stwarzają w zarządzaniu osobistymi finansami” -- stwierdziła Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor generalna Visa Europe w Polsce. „Dynamika przyrostu kredytowych kart Visa jest także miarą dojrzewania rynku, podążającego drogą, jaką przeszły „stare” kraje Unii Europejskiej” -- dodała Małgorzata O’Shaughnessy.

Dane za ostatnie 12 miesięcy obrachunkowych wskazują na dalszy wyraźny rozwój systemu Visa, przy czym karty kredytowe odnotowują zdecydowanie najszybszy wzrost. W ciągu ostatnich 12 mięsiecy obrachunkowych, tj. w okresie VII’04-VI’05 liczba kredytowych kart Visa zwiększyła się o 38,4% (do 1 519 tys.). Wartość obrotów tymi kartami zwiększyła się w stosunku do okresu VI’03-VI’04 o 32,3% (do 1,7 mld euro), zaś liczba transakcji kredytowych zwiększyła się o 35,8% (do 43,2mln). Odpowiednio liczba kart Visa ogółem przekroczyła 10,9 mln (wzrost o 6,6%), obroty przekroczyły 25,1 mld (wzrost o 14,9%) zaś liczba transakcji osiągnęła 461,4 mln (wzrost o 16,7%).

bEhFagQJ

W rezultacie wyższej dynamiki wzrostu kredytowych kart Visa ich udział w łącznej liczbie kart Visa w Polsce systematycznie wzrasta od kilku lat – z 3,6 % w 1999 r. do 7% w 2001 r. oraz do 13,8% na koniec czerwca br. Jest to udział wyraźnie wyższy niż w pozostałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które razem z Polską weszły do Unii. Wśród tej grupy krajów najwyższy udział występuje w Czechach (8,3%), na Węgrzech (7%) i w Estonii (5,8%).

W krajach Unii Europejskiej, które rozwijają systemy płatności kartami od dziesiątków lat karty kredytowe stanowią średnio 40% wszystkich kart Visa. Dla przykładu, w kraju o największej liczbie kart Visa w Europie, tj. w Wielkiej Brytanii karty kredytowe stanowią ponad 48% wszystkich kart Visa, w Hiszpanii blisko 53% a we Włoszech – ponad 31%.

Z punktu widzenia banków i organizacji Visa karty kredytowe w największym stopniu ze wszystkich typów kart zastępują gotówkę w funkcji płatniczej, bardzo dobrze realizując wspólny, naczelny cel banków i Visa, tj. zwiększania wykorzystywania kart do płatności. W Polsce ponad 80% wartości obrotów na kredytowe karty Visa to płatności, zaś tylko kilkanaście procent to wypłata gotówki.

Najnowsze dane organizacji Visa potwierdzają widoczny od kilku lat trend szybszego wzrostu transakcji bezgotówkowych realizowanych kartami Visa niż transakcji ogółem. W ciągu 12 miesięcy obrachunkowych od VII'04 do VI'05 wartość transakcji bezgotówkowych zawartych kartami Visa wyniosła w przeliczeniu ponad 4,4 mld euro, tj. o 22% więcej niż w ciągu poprzedzających 12 miesięcy obrachunkowych. Dla porównania, łączne obroty kartami Visa wzrosły o 14,9%.

bEhFagRe
karty kredytowe
ekspert
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)