Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zrób sobie urlop kredytowy

0
Podziel się

Brakuje Ci pieniędzy na ratę kredytu? Zamiast gorączkowo szukać pomocy wśród znajomych, możesz zwrócić się do banku o zawieszenie spłaty.

bEhyTRrF

Brakuje Ci pieniędzy na ratę kredytu? Zamiast gorączkowo szukać pomocy wśród znajomych, możesz zwrócić się do banku o zawieszenie spłaty.

Osoby, które zdecydowały się na kredyty na zakup mieszkania lub domu żyją pod dużą presją utrzymania na odpowiednim poziomie swojej sytuacji materialnej, która zagwarantuje im bezproblemowe i terminowe spłacanie zaciągniętego kredytu. Jak to jednak w życiu bywa, nie zawsze można wszystko zaplanować. Od czasu do czasu zdarzają się sytuacje, które mogą nadszarpnąć domowe budżety. Dotyczy to szczególnie osób, które nie posiadają oszczędności (co dotyczy większości osób, które z pomocą kredytu postanowiły zakupić własne lokum).
Co w takiej sytuacji zrobić?
Zamiast gorączkowo szukać pomocy wśród znajomych i rodzinie, można zwrócić się do banku o zawieszenie spłaty kredytu. Tym bardziej, że taką ewentualność przewiduję same banki.

W przypadku podpisania umowy z niektórymi z nich (np.: Nordea Bank, PKO BP, GE Mieszkaniowy, BGK)
istnieje możliwość zawieszenia raz w roku spłaty jednej raty kredytu. Dotyczy to również osób, które zadłużyły się na maksymalny okres spłaty dostępny w danym banku.

bEhyTRrH

Aby skorzystać z takich „wakacji” od kredytu konieczne jest:

- terminowe spłacanie zaciągniętego kredytu
- wcześniejsze złożenie stosownego wniosku – z reguły na ok. 2 tygodnie przed terminem zapłaty raty, od której chcemy sobie „wziąć wolne”.

Piotr Grocholiński, Dyrektor Depratemntu Sprzedaży Produktów Bankowości Detalicznej w Nordea Bank informuje, że w tym banku z takim wnioskiem można wystąpić dopiero po upływie 12 miesięcy od daty uruchomienia kredytu. Dodatkowo trzeba liczyć się z koniecznością dokonania przez bank oceny naszej zdolności kredytowej, czy będzie ona wystarczającej dla zwiększonej raty kapitałowo-odsetkowej.

Podobnie jest w Banku Gospodarstwa Krajowego: „W ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego znajduje się kredyt budowlano- hipoteczny "Pewne Mieszkanie".
W przypadku tego kredytu przewiduje się możliwość zawieszenia spłaty jednej raty kredytu w każdym roku okresu kredytowania (nie dotyczy to okresu karencji w spłacie kapitału).” – stwierdza Katarzyna Pyszek.

bEhyTRrN

Pod tym względem wyróżnia się PKO BP. „Z wakacji kredytowych można korzystać w dowolnym momencie całego okresu spłaty kredytu czy pożyczki.” – zaznacza Maciej Kazimierski.

A co potem?

BGK:
Uregulowanie zawieszonej należności może nastąpić w trybie:

  1. spłaty w następnym miesiącu,
  2. poprzez rozłożenie zawieszonej spłaty na pozostały okres kredytowania
  3. wydłużenie okresu kredytowania ( w tym przypadku okres spłaty kredytu nie może przekroczyć dopuszczonego przez Bank maksymalnego okresu kredytowania - standardowo w przypadku kredytu "Pewne Mieszkanie" - 25 lat).

Nordea:
Opuszczenie spłaty raty kapitałowo-odsetkowej spowoduje doliczenie do salda kredytu odsetek należnych na dzień spłaty wyżej wymienionej raty (kapitalizację). Pozostała do spłaty kwota kredytu (powiększona o skapitalizowane odsetki) podlega ponownie
rozliczeniu na pozostały okres kredytowania wynikający z umowy.

bEhyTRrO

PKO BP:
Konsekwencją "wakacji kredytowych" jest to, że niespłacone odsetki za okres zawieszenia zostaną dopisane do zadłużenia (skapitalizowane).

W przypadku, gdy zaistniały takie okoliczności, które uniemożliwią nam spłatę kredytu przez dłuższy okres klient (nawet w przypadku banków, które umożliwiają „opuszczanie raty”) pamiętać powinien o podjęciu odpowiednich działań.

„Operacja odroczenia spłaty raty kapitałowej poprzedzona jest kontaktem klienta z bankiem. Kontakt ten ma charakter "negocjacyjny". Trzeba bowiem pamiętać, iż zawieszenie spłaty kredytu jest niczym innym, aniżeli odstąpieniem od wcześniej przyjętych zapisów umowy, co oznacza konieczność renegocjowania warunków dalszej spłaty kredytu. W trakcie "negocjacji" klient powinien określić przyczyny odroczenia spłaty, jak również przedstawić plan działań który spowoduje przywrócenie dotychczasowego trybu spłaty zadłużenia. Zalecana w takiej sytuacji szczegółowość, oraz precyzja określonych ze strony klienta działań spowoduje możliwość zastosowania ze strony banku rozwiązania szczegółowo dopasowanego
do konkretnej sytuacji klienta. Niezwykle istotnym jest przy tym, aby kontakt z bankiem nastąpił w okresie poprzedzającym spodziewane wydarzenie (o ile to tylko możliwe), konsekwencją którego będzie odroczenie spłaty kredytu. W niektórych sytuacjach można z
dużą precyzją określić ex ante nadejście pewnych zdarzeń, mających wpływ na terminowość spłaty kredytu (np. spodziewany dłuższy wyjazd zagraniczny).” – wyjaśnia Mariusz Drzewiecki z MultiBanku.

Z informacji uzyskanych od bankowców wynika, że klienci zazwyczaj podejmują z bankiem rozmowy o zawieszeniu spłaty kredytu, gdy uniemożliwiające to okoliczności już wystąpiły. Pamiętać należy również, że decyzja o zwieszeniu spłaty podejmowana jest – co bardzo często podkreślają przedstawiciele banków – w sposób indywidualny.

bEhyTRrP

„W szczególnych przypadkach Deutsche Bank PBC umożliwia swoim Klientom posiadającym w banku kredyt mieszkaniowy zawieszenie spłat kapitału. (...). Kredytowy urlop dotyczy sytuacji, gdy Klient znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a decyzja podejmowana jest każdorazowo indywidualnie.” – informuje Sabina Salamon.

Ile kosztuje?

Zawieszenie spłaty kredytu wiąże się z koniecznością zmiany warunków podpisanej przez klienta umowy, a co za tym idzie sporządzenie nowego planu spłaty. Zazwyczaj banki sporządzają aneks do umowy kredytowej, a to w większości z nich jest odpłatne (od kilkudziesięciu do kilkuset złotych).
„Inną stosowaną często wśród instytucji bankowych w tego typu sytuacjach konsekwencją jest podwyższenie oprocentowania zadłużenia pozostającego do spłaty przez klienta.” – dodaje Mariusz Drzewiecki.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku banków, które dla uatrakcyjnienia swojej oferty stosują koncepcje „wakacji kredytowych”. Wówczas koszty są niewielkie lub zupełnie ich nie ma (PKO BP).

bEhyTRsi
kredyty
ekspert
porady
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)