Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Już ponad 7 tysięcy kredytów z dopłatą w MdM

0
Podziel się:

Bank Gospodarstwa Krajowego zaakceptował już wnioski o dopłatę do kredytu na zakup mieszkania na kwotę ponad 162 mln złotych.

Już ponad 7 tysięcy kredytów z dopłatą w MdM
(greg801/iStockphoto)

Od początku roku do końca maja Bank Gospodarstwa Krajowego zaakceptował 7159 wniosków o dopłatę do kredytu na zakup pierwszego mieszkania w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Młodych - poinformował PAP BGK. Ich wartość to ponad 162 mln zł. Wnioski o dopłaty przyjmuje już 11 banków.

Najwięcej dopłat przyznano mieszkańcom województw: pomorskiego - 1266, mazowieckiego - 1203, wielkopolskiego - 1103 i dolnośląskiego - 582.

Od 2014 roku osoby do 35. roku życia z pomocą państwa mogą zaciągać kredyty na zakup pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego. O dopłatę mogą ubiegać się też młodzi, którzy kupią od dewelopera lub zbudują dom jednorodzinny. Pomoc państwa ma polegać na dofinansowaniu wkładu własnego oraz spłacie części kredytu.

Jeżeli banki przyznają kredyt na zakup mieszkania, to po spełnieniu warunków określonych przez program MdM, BGK przydziela dofinansowanie do takiego kredytu.

Do końca maja BGK zaakceptował wnioski na 162 mln 156 tys. zł, z czego blisko 133 mln 839 tys. zł pochodzi z budżetu na 2014 r., 27 mln 397 tys. zł z limitu na 2015 r., a 919 tys. zł z budżetu na 2016 r. W przypadku zakupu gotowego mieszkania, kredyt i dopłata są wypłacane jednocześnie. Jeżeli proces inwestycyjny jest rozłożony w czasie, a ostatnia transza zapłaty dla dewelopera przypada na przykład na 2015 r., to wtedy BGK wypłaca dopłatę z limitu budżetowego przewidzianego na 2015 r.

_ Po pięciu miesiącach działania programu MdM mamy już ponad 7 tysięcy wniosków. Zawarto już 5 tysięcy umów, podczas gdy w analogicznym okresie na początku funkcjonowania +Rodziny na Swoim+ umów było zaledwie 1,4 tys. _ - podkreślił cytowany w komunikacie wiceprezes BGK Radosław Stępień.

Podkreślił, że wnioski o dopłaty przyjmuje już 11 banków, a zainteresowanych współpracą z BGK jest kilka kolejnych.

Najwięcej mieszkań z dopłatą państwa Polacy kupują w Warszawie, a najmniej w województwie opolskim. _ Te dane odzwierciedlają trendy rynkowe, które obserwowaliśmy w programie Rodzina na Swoim _ - zaznaczył Stępień.

_ - Dane Narodowego Banku Polskiego wskazują, że na większości badanych rynków pierwotnych w pierwszym kwartale 2014 r. spadły przeciętne ceny transakcyjne. Eksperci NBP podkreślają, że jest to m.in. wynikiem konserwatywnie ustalonych limitów cenowych w programie MdM _ - wyjaśnił BGK.

Program MdM ma potrwać do 2018 roku. Łączne dofinansowanie kredytów ze strony państwa wyniesie 3,5 mld zł. Banki będą mogły skredytować zakup ok. 25 tys. mieszkań rocznie.

MdM wprowadza limity cenowe za metr kwadratowy mieszkania, które będzie mogło być objęte pomocą państwa. Są one publikowane przez BGK.

MdM - warunki uzyskania dopłaty

_ Mieszkanie dla młodych _to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania: lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który będzie zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, który do dnia nabycia mieszkania nie był:

 • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:

 • rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
 • zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu (w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania),
 • z chwilą uzyskania własności mieszkania (nie później, niż w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania), kredytowanego z zastosowaniem finansowego wsparcia.

Na co można otrzymać dopłatę?

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone do nabywanego mieszkania, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

 • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
  • 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego - w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.

Jakie warunki musi spełnić umowa kredytowa?

Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia jest zaciągnięcie kredytu o parametrach określonych w ustawie:

 • w kwocie stanowiącej co najmniej 50 proc. ceny zakupu nieruchomości,
 • w złotych,
 • na okres co najmniej 15 lat,
 • na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak będzie obliczone dofinansowanie wkładu?

Kwota dofinansowanie wkładu własnego będzie obliczona jako:

 • 10 proc. - dla rodzin bez dzieci lub 15 proc. - dla rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem
 • z kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej wyrażonej w liczbie m² nabywanego mieszkania (ale nie więcej niż 50 m²) i ogłaszanego przez wojewodów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni mieszkalnej, wyznaczonego dla trzech rodzajów lokalizacji nabywanych mieszkań: średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa - w przypadku tych miast,
 • średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku tych gmin,
 • średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak, niż 120 proc. wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku gmin sąsiadujących z miastem, będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Komu przysługuje dodatkowe wsparcie?

Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, może zostać przyznane małżonkom lub osobie samotnie wychowującej dziecko, które korzystają z programu _ Mieszkanie dla młodych _, którym w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie, bądź kolejne dziecko.

Spłata części kredytu może zostać przyznana nabywcy raz. Kwota dodatkowego finansowego wsparcia przeznaczona na spłatę części kredytu wyniesie 5 proc. kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego, nie więcej jednak, niż kwota pozostającego do spłaty zadłużenia kredytowego.

Gdzie można skorzystać z MdM?

Wniosek o uzyskanie finansowego wsparcia w programie_ Mieszkanie dla młodych _można złożyć w instytucji kredytującej, która podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę w sprawie stosowania finansowego wsparcia. Do tej pory zrobiło to 11 banków:

 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
 • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
 • Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
 • Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
 • Alior Bank Spółka Akcyjna
 • SGB-Bank Spółka Akcyjna
 • Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
 • Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna
 • Bank Millennium SA
 • Euro Bank Spółka Akcyjna
 • Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna

Czytaj więcej w Money.pl

wiadomości
poradniki i raporty
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)