Notowania

getin
08.03.2010 07:51

Getin zaskoczył lepszymi od prognoz wynikami

Zysk netto spółki okazał się ponad 70 procent wyższy od oczekiwań analityków.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Grupa Getin Holding w czwartym kwartale 2009 roku zarobiła 46,4 mln zł. Co prawda, rok wcześniej dodatnie saldo było o 29 proc. większe i wyniosło 65 mln zł, ale zysk jest większy od oczekiwań rynku. Analitycy spodziewali się, że wyniesie on 27 mln złotych.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do zysku netto grupy za IV kwartał, wahały się od 20 mln zł do 42 mln złotych.

Ostatecznie zysk netto Getin Holdingu w IV kwartale był o 1 proc. wyższy niż w III kwartale 2009 roku. W całym 2009 roku zysk netto grupy wyniósł 276 mln zł, czyli był o 46 proc. niższy niż rok wcześniej.

_ - Na gorszy od ubiegłorocznego wynik z prowadzonej działalności wpływ miała w głównej mierze pogarszająca się koniunktura i odpisy aktualizacyjne, związane z pogorszeniem jakości portfela kredytów detalicznych - _ czytamy w raporcie.

Na odsetkach banki wchodzące w skład grupy zarobiły w IV kwartale 274,2 mln zł. Taki wynik okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 271 mln zł (w przedziale oczekiwań 253-301 mln zł).

Przychody z prowizji w IV kwartale 2009 roku wyniosły 120,3 mln zł i były o 14 proc. lepsze od oczekiwań rynku. Analitycy spodziewali się 106 mln zł (oczekiwania wahały się od 97 mln zł do 118 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2009 roku 250,4 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 206 mln złotych. W całym 2009 roku odpisy wyniosły 841,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 379,1 mln złotych.

Przychody operacyjne grupy wyniosły 2,06 mld zł. To o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Koszty wyniosły 861,5 mln zł, także urosły w ujęciu rocznym o 10 procent. Wskaźnik kosztów do dochodów grupy wynosi 41,8 proc. czyli jest o 0,3 p.p mniejszy niż rok wcześniej.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyniosły pod koniec 2009 roku 25,56 mld zł, pod czas gdy rok wcześniej 21,38 mld zł. Zobowiązania wobec klientów wzrosły do 28,24 mld zł, z 20,05 mld złotych.

Zyski Getin Banku w dół, a Noble Banku w górę

Łączna sprzedaż kredytów Getin Banku w 2009 roku wyniosła 6,39 mld zł. Wartość netto należności od klientów wyniosła 18,83 mld zł, i urosła w ciągu roku o 6,5 procent. Wartość zobowiązań wobec klientów wzrosła w 2009 roku o 24 proc .i wynosiła 20,5 mld złotych.

Wynik netto Grupy Getin Banku w 2009 roku wyniósł 138,9 mln zł, był więc o 62 proc. niższy niż w 2008 roku. Suma bilansowa banku w tym okresie wzrosła o 3 proc. do 24 mld zł, a wskaźnik kosztów do dochodów spadł o 5 proc. do 30,7 procent.

* [ Notowania spółek na GPW ]( http://www.money.pl/gielda/gpw/akcje/ )
* [ Notowania GPW bez opóźnień tylko w serwisie Mystock.pl ]( http://www.mystock.pl/ )

Z kolei zysk netto grupy Noble Banku w 2009 roku wzrósł o 12 proc. do 170,4 mln zł. Suma bilansowa wzrosła o 63 proc. do 9,1 mld zł, a C/I (wskaźnik kosztów do dochodów) wzrosło o 22 punkty procentowe do 53,5 procent.

Zysk netto grupy kapitałowej Europa wzrósł w 2009 roku o 11 proc. do 120,4 mln zł, a zysk netto Open Finance wyniósł 65 mln zł, czyli był o 160 proc. wyższy niż w 2008 roku.

* [ Indeksy GPW w Money.pl ]( http://www.money.pl/gielda/indeksy_gpw/ )
* [ Indeksy giełd na świecie ]( http://www.money.pl/gielda/swiat/ )
Tagi: getin, noble, nbl, gtn, giełda, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, giełda na żywo, banki
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz