Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

NBP ma nowe rozwiązania dla banków

0
Podziel się

Chodzi o wydłużenie horyzontu czasowego operacji repo do 12 miesięcy oaz kredyt dyskontowy.

NBP ma nowe rozwiązania dla banków
(kalleboo/CC/Flickr)
bDKgDtPF

NBP proponuje bankom nowe rozwiązania, których celem jest udostępnienie bankom dodatkowych źródeł finansowania dla akcji kredytowej - podał w komunikacie NBP.

Projektowane nowe instrumenty NBP to wydłużenie horyzontu czasowego operacji repo do 12 miesięcy, kredyt dyskontowy, oraz zakup przez NBP w operacjach otwartego rynku obligacji emitowanych przez banki.

_ - Wprowadzając dodatkowy, 12-miesięczny termin zapadalności dla operacji repo, NBP chce udostępnić nowe źródła finansowania na dłuższy okres. Ułatwi to bankom zarządzanie płynnością. Zabezpieczeniem dla tych operacji będą dotychczas akceptowane w transakcjach repo, rodzaje papierów wartościowych, odpowiednie pod względem terminu zapadalności _ - napisano w komunikacie.

bDKgDtPH

Kredyt dyskontowy jest nowym instrumentem NBP.

_ Jego istotą jest przyjmowanie od banków przez NBP do dyskonta weksli wystawianych przez przedsiębiorstwa w związku z otrzymanym z banku kredytem. Z punktu widzenia banków może to być dogodny instrument, ponieważ opiera się na wekslu, który jest instrumentem prostym i bezpiecznym _ - napisano.

_ - Przedsiębiorstwo będzie wystawiać weksel na bank, a bank następnie dyskontować może ten weksel w NBP. Kredyt dyskontowy służyć będzie refinansowaniu nowo udzielonych kredytów. Konstrukcja kredytu dyskontowego powoduje, że będzie on stymulował akcję kredytową dla przedsiębiorstw, czyli kategorię kredytu, której dynamika najbardziej osłabła w wyniku kryzysu _ - dodano.

Z komunikatu wynika, że banki, które będą chciały przystąpić do programu będą zobowiązane do podpisania z NBP umowy ramowej, w której określone zostaną ogólne warunki korzystania z kredytu dyskontowego.

bDKgDtPN

_ - Wprowadzenie tego instrumentu (kredytu dyskontowego - PAP) będzie wymagało wyznaczenia przez RPP nowej stopy banku centralnego - stopy dyskontowej, a także wprowadzenia zmian do założeń polityki pieniężnej _ - powiedział na konferencji prasowej w Krynicy prezes NBP Sławomir Skrzypek.

Kolejnym instrumentem proponowanym przez NBP jest zakup w operacjach otwartego rynku obligacji emitowanych przez banki.

_ - Zgodnie z ustawą o NBP, zakup przez NBP obligacji emitowanych przez banki jest możliwy tylko na rynku wtórnym w operacjach otwartego rynku. Może to być instrument służący refinansowaniu długoterminowej akcji kredytowej, w szczególności projektów inwestycyjnych _ - napisano.

_ - Ustawa z dnia 1 lipca br. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających umożliwia korzystanie z tego instrumentu również bankom spółdzielczym. NBP może rozważyć zakup emitowanych przez banki obligacji, o ile będą one spełniały określone warunki: będą zarejestrowane w KDPW S.A., wskazane jest, aby zostały objęte stosownymi gwarancjami lub miały odpowiedni rating _ - dodano.

bDKgDtPO

_ Można rozważyć gwarancje Skarbu Państwa lub też innego banku krajowego: dla banków spółdzielczych gwarantem mógłby być bank zrzeszający, natomiast dla banków komercyjnych - bank macierzysty. Gdyby weszła w życie projektowana obecnie uchwała kapitałowa KNF, obligacje emitowane przez banki mogłyby również zostać zaliczone na poczet ich kapitałów - przy założeniu spełnienia warunków zdefiniowanych w projekcie uchwały. Wprowadzenie tego instrumentu wymagać będzie akceptacji RPP _ - głosi komunikat.

*Projekty zmian przepisów prawa *
W komunikacie podano, że w obecnym stanie prawnym NBP ma ograniczone możliwości bezpośredniego wpływu na akcję kredytową w bankach.

_ - W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw postulatom banków, NBP opracował projekt odrębnej ustawy szczególnej dającej możliwość powołania przez NBP Funduszu Rozwoju Systemu Bankowego (FRSB) _ - napisano.

Przedmiotem działalności Funduszu byłyby w szczególności: emisja i sprzedaż papierów wartościowych, kupno i sprzedaż papierów wartościowych w transakcjach z bankami i innymi instytucjami finansowymi, nabywanie i zbywanie wierzytelności w transakcjach z bankami i innymi instytucjami finansowymi, udzielanie bankom pożyczek i innych zobowiązań pieniężnych, w szczególności dla potrzeb podwyższenia funduszy własnych.

bDKgDtPP

_ - Drugi wariant projektu zmian ustawowych zakłada odpowiednie rozszerzenie listy instrumentów będących w dyspozycji NBP, w tym szczególnie o instrumenty umożliwiające podwyższenie kapitałów banków _ - napisano.

_ - Przy okazji wprowadzenia ww. zmian, ustawodawca mógłby również dokonać zwiększenia, z poziomu 500 tys. euro do 700 tys. euro, kwoty wolnej pomniejszającej rezerwę obowiązkową, co uwolniłoby dodatkową płynność w bankach _ - dodano.

bDKgDtQi
wiadomości
banki
Źródło:
KOMENTARZE
(0)