Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Wskaźnik koniunktury bankowej obniżył się do 18,1 pkt.

0
Podziel się:

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w listopadzie do 18,1 pkt. z 24,9 pkt. w październiku, uzyskując jeden z najgorszych wyników w swej historii, czyli od lutego 1993 roku

bEIPnbxh

- powiedział Eugeniusz Śmiłowski, prezes Pentoru.

'Nastąpił spadek indeksu koniunktury o 6,8 pkt. w porównaniu z październikiem i o 14,8 pkt. w porównaniu z analogicznym okresem 2000 roku. Pogorszenie tego wskaźnika wystąpiło we wszystkich grupach palcówek, zarówno w bankach niegiełdowych, jak i tych z przewagą kapitału krajowego i zagranicznego' - powiedział we wtorek na konferencji prasowej Śmiłowski.

Również wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest najgorszym rezultatem w przeprowadzonych 106 comiesięcznych pomiarach. W listopadzie wyniósł on 23,8 pkt., czyli o 9,2 pkt. mniej niż w październiku. 'Ogólne saldo prognoz jest także najgorsze, spadło o 13,7 pkt. do 15,4 pkt. z 29,1 pkt., natomiast ogólne saldo ocen nie odbiega od średniej tegorocznej' - dodał Śmiłowskiego.

bEIPnbxj

Przyczyn tak dużego spadku optymizmu, zdaniem prezesa, należy się dopatrywać między innymi w obniżeniu oprocentowania podstawowych stóp procentowych, zapowiedzi opodatkowania dochodów odsetkowych i innych zmian w podatkach od dochodów osobistych, pogarszającej się sytuacji gospodarczej i coraz słabszych wynikach banków.

DEPOZYTY ZŁOTOWE NIEZNACZNIE WZROSŁY

'Sytuacja w depozytach złotowych i walutowych jest raczej ustabilizowana, z lekką tendencja wzrostową. Prognozy jednak nie są zbyt dobre' - powiedział Śmiłowski. W 51 proc. placówek bankowych wzrosły wkłady na rachunkach bieżących osób fizycznych, w 54 proc. wzrosły wkłady podmiotów gospodarczych. Natomiast 22 proc. - odnotowało spadek depozytów od ludności, a 24 proc. - od firm.

Lokaty terminowe od ludności wzrosły w 64 proc. placówek, a w 17 proc. spadły. Lokaty podmiotów gospodarczych wzrosły w 50 proc. banków, a spadły w 15 proc.

bEIPnbxp

W najbliższych miesiącach 33 proc. banków spodziewa się poprawy w zakresie wkładów a vista, 30 proc. przewiduje spadek. Poprawy sytuacji w lokatach terminowych oczekuje 34 proc. oddziałów, pogorszenia 32 proc., a 34 proc. nie oczekuje zmiany sytuacji.

'W związku z oprocentowaniem zysków z oszczędności może dojść do spadku skłonności do oszczędzania, jednak nie spodziewam się, żeby był to duży spadek. Bankowcy nie obawiają się, że nastąpi masowe wycofywanie pieniędzy z lokat' - powiedział prezes Pentoru.

Depozyty walutowe od osób fizycznych rosły w 35 proc. placówek, a w 22 proc. placówek malały. Natomiast depozyty walutowe od podmiotów gospodarczych rosły w 34 proc. placówek i spadały w 26 proc. Depozyty terminowe od ludności rosły w 37 proc. placówek, a malały w 25 proc. Natomiast od firm - rosły w 28 proc., a w 20 proc. malały.

WZROST AKCJI KREDYTOWYCH

bEIPnbxq

W 45 proc. banków wzrosły kredyty złotowe dla ludności, a w 48 proc. - dla podmiotów gospodarczych. 27 proc. banków odnotowało spadek w kredytach dla osób fizycznych, a 28 proc. - w kredytach na cele gospodarcze.

W najbliższych miesiącach 58 proc. banków spodziewa się rozwoju akcji kredytowych, a 12 proc. pogorszenia akcji kredytowej.

Ogółem akcja kredytowa wzrosła w 51 proc. placówek, zmalała w 27 proc., a w 22 proc. placówek nie zanotowano zmian.

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW BEZ ZMIAN

bEIPnbxr

Wzrostu oprocentowania kredytów złotowych nie przewiduje żaden z badanych banków, zmniejszenia oczekuje 86 proc. placówek, a 14 proc. - jego utrzymania na tym samym poziomie.

Oprocentowanie kredytów złotowych nie wzrosło w żadnej z placówek, w 38 proc. pozostało bez zmian, natomiast w 62 proc. zmalało.

Natomiast kredyty walutowe wzrosły w 52 proc. placówek, w 17 proc. zmalały, a 31 proc. nie wystąpiły zmiany. Wzrostu akcji kredytowych w walutach obcych spodziewa się 55 proc. palcówek. POPYT NA PAPIERY WARTOŚCIOWE ZNACZNY

'Widać ożywienie na rynku akcji i obligacji. Obawa i popłoch dotyczy raczej mniejszych placówek' - powiedział Śmiłowski.

bEIPnbxs

Popyt na obligacje wzrósł w 60 proc. banków, spadek nastąpił w 4 proc., natomiast w 36 proc. nie zanotowano zmian popytu.

Popyt na ceny akcji pozostał bez zmian w 59 proc. badanych banków, wzrósł w 30 proc. placówek i zmalał w 11 proc. banków.

OBNIŻONE OCZEKIWANIA INFLACYJNE

Oczekiwania inflacyjne zmalały o 1 pkt procentowy w porównaniu z październikiem. Bankowcy przewidują, że inflacja od grudnia 2000 do grudnia 2001 roku wyniesie 6,1 proc., czyli poniżej górnej granicy celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej (6-8 proc.).

ZŁOTY MOCNIEJSZY

Według przewidywań bankowców cena dolara na koniec 2001 roku będzie wynosiła 4,21 zł, co oznacza spadek wobec prognoz z października o 11 gr. Spadła też o 7 gr w porównaniu z październikową prognoza ceny euro, która obecnie wynosi 3,88 zł na koniec roku.

OBNIŻKA STÓP PROCENTOWYCH MOŻLIWA

Trzy czwarte bankowców, czyli 76 proc. spodziewa się, że RPP dokona jeszcze w tym roku obniżki stóp procentowych. Byłaby to szósta redukcja stóp procentowych w 2001 roku. Do tej pory RPP zdecydowała się obniżyć stopy procentowe łącznie o 600 pkt. bazowych.

75 proc. bankowców jest przeciwna ograniczeniu niezależności banku centralnego, a 57 proc. bankowców wierzy, że nowy rząd poradzi sobie z deficytem budżetowym i problemami gospodarczymi kraju.

bEIPnbxK
banki
wiadomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)