Notowania

pko
01.09.2014 08:06

Zysk netto PKO BP w drugim kwartale w pobliżu konsensusu

Oczekiwania czternastu biur maklerskich wahały się od 813 mln zł do 862 mln zł.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PKO BP)

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2014 roku wyniósł 855,6 mln zł - wynika z obliczeń PAP na podstawie raportu półrocznego. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 846,3 mln zł.
[Aktualizacja: godzina 13:15]

Oczekiwania czternastu biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 813 mln zł do 862 mln zł.

Wskaźnik ROE netto po I połowie 2014 r. wynosi 13,4 proc. Od II kwartału 2014 roku w skład grupy PKO BP wchodzi także Nordea Bank Polska.

_ - PKO BP nie jest zainteresowany przejęciami na rynku polskim. Nie mamy planów przejęć innych banków _ – powiedział Jagiełło na konferencji.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1.939 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.924,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.894-1.964 mln zł). Marża odsetkowa wynosi 3,6 proc.

Wyniki PKO BP
w mln zł II kw. 2014 konsensus różnica
źródło: PAP
Wynik odsetkowy 1939 1924,7 0,70%
Wynik z prowizji 783,6 759,3 3,20%
Koszty ogółem 1342,8 1292,3 3,90%
Saldo rezerw -557,7 -496,1 -
Zysk brutto 1062,9 1052 1,00%
Zysk netto 855,6 846,3 1,10%

PKO BP liczy, że kolejne kwartały przyniosą lekką poprawę marży odsetkowej - poinformował Bartosz Drabikowski, wiceprezes PKO BP.

_ - Nie dzieje się nic niepokojącego, a zakładamy raczej lekką poprawę _ - powiedział na konferencji Drabikowski.

Bank podał, że bez uwzględnienia grupy Nordea marża odsetkowa po I półroczu była o 0,15 pp wyższa i wynosiła 3,7 proc.

Wynik z prowizji w II kwartale 2014 roku wyniósł 783,6 mln zł i był lekko poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 759,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 730 mln zł do 797 mln zł).

Wyniki PKO BP
w mln zł II kw. 2014 I kw 14 różnica kdk
źródło: PAP
Wynik odsetkowy 1939 1740 11,50%
Wynik z prowizji 784 705 11,10%
Koszty ogółem 1343 1126 19,30%
Saldo rezerw -558 -414 -
Zysk brutto 1063 1003 5,90%
Zysk netto 856 803 6,60%

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2014 roku 557,7 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 496,1 mln zł.

Koszty w II kwartale wynosiły 1.342,8 mln zł czyli były 4 proc. wyższe od oczekiwanych (1.292,3 mln zł).

Łącznie wynik na działalności biznesowej banku w I połowie 2014 r. wzrósł 9,8 proc. rdr do 5,5 mld zł, natomiast koszty w tym okresie wzrosły o 10,9 proc. do 2,47 mld zł.

Wskaźnik kosztów do dochodów za I półrocze 2014 r. wynosił 43,4 proc., podczas gdy rok wcześniej 43,1 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2014 roku 557,7 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 496,1 mln zł.

Suma aktywów pod koniec czerwca 2014 r. wynosiła 242,3 mld zł i była o 21,6 proc. niż pod koniec grudnia 2013 roku.

Kredyty i pożyczki wyniosły 178 mld zł. Ich wolumen wzrósł w stosunku do końca 2013 roku o 28,4 mld PLN, głównie w efekcie transakcji zakupu aktywów grupy Nordea.

W strukturze portfela główną pozycję stanowią kredyty i pożyczki mieszkaniowe (97,5 mld zł), których przyrost o 20,8 mld zł w porównaniu z końcem 2013 roku był w głównej mierze efektem zakupu aktywów grupy Nordea.

Z kolei zobowiązania wobec klientów wyniosły na koniec czerwca 2014 roku, 171,4 mld zł. Od początku 2014 roku wolumen zobowiązań wobec klientów wzrósł o 19,5 mld zł.

Pod koniec czerwca 2014 roku grupa Kredobank miała stratę netto w wysokości 20,9 mln zł. Współczynnik wypłacalności pod koniec II kwartału 2014 roku wynosił 12,32 proc.

Ta sama polityka dywidendowa

PKO BP podtrzymuje politykę dywidendową i ocenia, że dzięki zakładanemu wyższemu zyskowi w 2014 roku będzie większe miejsce do podziału z akcjonariuszami - poinformował Zbigniew Jagiełło, prezes banku.

_ Po rekomendacji KNF dotyczącej wypłaty dywidendy (...) bank zmodyfikował swoja politykę dywidendową (...) chcemy kontynuować naszą politykę dywidendową. Rok 2015 roku będzie bazował na wyniku 2014 roku, a zakładając że nasz wynik będzie w 2014 roku lepszy niż w 2013 roku, to będzie większe miejsce do podzielenia się z akcjonariuszami _ - powiedział Jagiełło.

Za 2013 r. PKO BP wypłaci 937,5 mln zł, co daje 0,75 zł dywidendy na akcję. Kwota dywidendy odpowiada 31,65 proc. sumy zysku netto za 2013 r. oraz niepodzielonej straty z lat ubiegłych, wynoszącej 271,2 mln zł.

Bank informował wcześniej, że wypłata dywidendy w tej wysokości pozwoli zachować miary adekwatności kapitałowej na bezpiecznym poziomie, zgodnym ze stanowiskiem KNF oraz zapewni rozwój działalności kredytowej.

Z zysku za 2012 rok na dywidendę trafiło 2,25 mld zł, co dawało 1,8 zł dywidendy na akcję. Stopa wypłaty dywidendy wynosiła 61,1 proc.

Tagi: pko, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, giełda na żywo, banki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz