Wizytówki banków

Wizytówka banku: mBank S.A.

logo

mBank S.A.

mBank to jeden z największych banków w Polsce i lider innowacji wśród instytucji finansowych. Świadczy pełen zakres nowoczesnych usług finansowych dla klientów indywidualnych i firm – od mikroprzedsiębiorstw po największe korporacje, oraz dla instytucji publicznych i administracji. Powstał 28 lat temu, jako firma BRE Bank - jeden z pierwszych banków w Polsce specjalizujących się w obsłudze przedsiębiorstw. Przez lata bank budował swoje kompetencje w zakresie obsługi klientów korporacyjnych. W roku 1996 poszerzył swoją ofertę o usługi private banking, a w 2000 roku rozszerzył ją o bankowość detaliczną. Najpierw powstał internetowy mBank, a następnie operujący w tradycyjnym modelu bankowości MultiBank. Korzystając z czterech marek, charakteryzujących się odrębną ofertą i komunikacją, BRE Bank funkcjonował na polskim rynku przez 17 lat. Ponad 7 lat temu bank pojawił się również w Czechach i na Słowacji, gdzie nadal jest obecny. W listopadzie 2013 r. organizacja skupiona na obsłudze różnych grup klientów zdecydowała o podkreśleniu swojego uniwersalnego charakteru przez przyjęcie jednej wspólnej marki - mBank.

mBank. Zaczyna się od Ciebie – to nasza wizja banku przyszłości, skoncentrowanego na potrzebach klienta, potrafiącego właściwie je odczytywać i na nie odpowiadać. Jednocząc siły pod nazwą mBanku, postawiliśmy na markę najbardziej rozpoznawalną w Grupie, obsługującą miliony klientów w Polsce, Czechach i na Słowacji. Aby marka dotychczas kojarząca się przede wszystkim z innowacyjną bankowością elektroniczną stała się wspólna dla wszystkich klientów, postanowiliśmy ją odmienić. mBank zyskał więc nowe wartości i wygląd. Dzisiaj pod logo mBanku, przyjmującym różne barwy w zależności od rodzaju oferty, mamy ambicję budować najbardziej przyjazny bank w Polsce. Bank będący blisko klienta i jego potrzeb.

Informacje ogólne
NIP: 526-021-50-88
REGON: 001254524

Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237
Kapitał zakładowy według stanu na dzień 01.01.2013 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości opłacony) wynosi 168 555 904 zł.


Dane adresowe:
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
skr. poczt. 728

Kod SWIFT: BREX PL PW (dla dawnego BRE Banku), BREX PL PW MBK (dla mBanku)
Sesje wychodzące:
05:55
09:55
13:25
Sesje przychodzące:
11:15
15:00
18:15