Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak inwestować w czasach osłabienia gospodarczego?

0
Podziel się:

Jak można zbudować portfel inwestycyjny, aby jak najmniej odczuwać skutki pogorszenia sytuacji gospodarczej? Czy tylko złoto jest odporne na osłabienie gospodarcze? Oto kilka podpowiedzi.

Jak inwestować w czasach osłabienia gospodarczego?
bEJpCCeZ

Złoto - czyli lokata na trudne czasy?

W czasach zawirowań na rynkach finansowych inwestorzy przede wszystkim w złocie upatrują lokaty na niepewne czasy. Jednak nawet ten kruszec, uchodzący za środek zabezpieczenia przed inflacją, w ciągu ostatnich 3 lat znacznie stracił na swojej wartości. Rynkowa cena złota bowiem zmalała o ponad 25 proc.

Spadek wartości złota w dużym uproszczeniu można tłumaczyć z jednej strony poprawą kondycji makroekonomicznej po kryzysie finansowym z 2008 roku oraz względną stabilizacją sytuacji gospodarczej państw strefy euro. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym spadkowi ceny złota jest zmiana postrzegania przez inwestorów wpływu dodruku pieniądza na inflację. Okazało się, że masowy dodruk dolarów przez amerykański FED oraz funtów przez Bank Anglii, nie przełożył się na wzrost inflacji. Z drugiej strony trzeba mieć na uwadze to, że w znacznie dłuższym horyzoncie niż ostatnie trzy lata, cena złota była w silnym trendzie wzrostowym. W ciągu 10 lat cena złota wzrosła o niemal 180 proc.

bEJpCCfb

A jeśli coś ciągle drożeje, to w końcu przychodzi moment, w którym nastąpi korekta cen. obecnie rynek wycenia uncję złota na 1200 USD. Warto więc obserwować notowania tego kruszcu, ponieważ jego cena zbliża się do granicy opłacalności wydobycia. Próg rentowności wydobycia złota wynosi około 1100 USD, w związku z tym przy takiej cenie warto rozważyć inwestycję, mimo niekorzystnego trendu w ciągu ostatnich 3 lat.

Jeśli złoto ostatnio traciło na wartości, gdzie jeszcze można upatrywać szans na w miarę stabilny zysk? Standardowo każdy ekonomista odpowie, to zależy od tego, czego inwestor oczekuje. Czy zysk ma pochodzić ze wzrostu wartości przedmiotu inwestycji, czy też generować pasywny dochód? Również horyzont czasowy i preferencje w zakresie ryzyka nie są bez znaczenia.

Inne możliwości, czyli produkty strukturyzowane

Rynek kapitałowy stwarza możliwość inwestowania również w mniej standardowe instrumenty finansowe, takie jak produkty strukturyzowane. Pozwalają one z poziomu rachunku maklerskiego zainwestować nie tylko w standardowe złoto, ale również w inne kruszce oraz takie surowce jak kakao, soja, miedź, olej napędowy czy gaz ziemny. Tego typu inwestycji możemy również dokonać decydując się na zakup uczestnictwa w funduszu inwestującego w surowce. Przy czym rodzaje funduszy można podzielić na dwie kategorie. Te, które inwestują w spółki surowcowe oraz te, które bezpośrednio inwestują w kontrakty bazujące na danych surowcach. Trzeba jednak zaznaczyć, że określenie długoterminowych kierunków zmian cen danych surowców może być wyjątkowo problematyczne. Trudno bowiem przewidzieć np. susze, która może przyczynić się do windowania cen kawy. Roczna stopa zwrotu z inwestycji w kawę przyniosła zwrot na poziomie niemal 100 proc. W krótszym terminie inwestycje w surowce mogą okazać się nie mniej lukratywne. Przykładowo
trzymiesięczna stopa zwrotu z zainwestowania w strukturę opartą o ceny pszenicy wyniosła niemal 40 proc.

A gdyby tak połączyć inwestycje w obligacje i w inne instrumenty finansowe? Na rynku istnieją produkty, które zawierają w sobie dwa (lub więcej) instrumentów w jednym. Są to tak zwane lokaty strukturyzowane. Ich konstrukcja z jednej strony ogranicza ryzyko inwestycyjne, ponieważ cześć środków lokowana jest w obligacje celem ochrony kapitału. Z drugiej strony środki lokowane w bardziej ryzykowne instrumenty, takie jak kontrakty czy opcje, oparte na surowcach, indeksach giełdowych czy walutach, stwarzają możliwość osiągnięcia atrakcyjnych stóp zwrotu przy stosunkowo ograniczonym ryzyku inwestycyjnym.

bEJpCCfh

Im większa część kapitału przeznaczona na bezpieczne instrumenty finansowe, tym większa ochrona kapitału i niższe ryzyko inwestycji, a w konsekwencji niższa stopa zwrotu. I na odwrót, mniejsza gwarancja środków to wyższe ryzyko inwestycji, przekładające się na oczekiwany wyższy dochód.

Ile można zarobić na lokatach strukturyzowanych? KNF przeprowadziła badania rynku pod tym kątem. W raporcie „Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000 – 2010” zawarto informacje na ten temat. Okazuje się, że biorąc pod uwagę wszystkie dostępne produkty na rynku, to na tego typu lokatach można było zarobić, niezależnie od czasu trwania inwestycji. Z drugiej strony nie brakowało również nietrafionych produktów, które potrafiły w pół roku stracić na wartości niemal 86 proc. Zestawienie stóp zwrotu prezentuje tabela poniżej

Czy tylko obligacje skarbowe pozwalają dywersyfikować ryzyko?

Celem dywersyfikacji ryzyka inwestorzy często podejmują decyzje o kupnie obligacji. Obligacje mają to do siebie, że mogą generować dochód nie tylko z wypłat odsetek. Dodatkowy zysk można uzyskać na sprzedaży obligacji. Ponieważ obligacje uchodzą za mniej ryzykowny instrument finansowy niż akcje, to niestety przynoszą od nich niższe zyski - im mniejsze prawdopodobieństwo niewypłacalności emitenta, tym mniejsze oprocentowanie obligacji. Obecnie emitowane przez polski rząd 10-letnie obligacje zapewniają 3 proc. zysku w skali roku, dwuletnie zaś - jedynie 2 proc.

bEJpCCfi

Jednak nie tylko państwa emitują obligacje. Na emisje często decydują się duże przedsiębiorstwa, których bankructwo jest stosunkowo niewielkie. Przykładową inwestycją w obligacje korporacyjne jest kupno obligacji wyemitowanych przez banki czy państwowe przedsiębiorstwa. Przy tego typu inwestycjach warto zwracać uwagę nie tyle na samo oprocentowanie obligacji, ale na ich rentowność w terminie do wykupu. Przykładowo rentowność netto obligacji emitowanych przez Alior Bank sięga nawet 7,5 proc. Z kolei rentowność netto obligacji wyemitowanych przez banki spółdzielcze osiąga poziom niemal 6 proc.

Zakup nieruchomości lub ziemi

Warto także zwrócić uwagę na rynek nieruchomości. Inwestycje na tym rynku uchodzą za stosunkowo bezpieczne, ponieważ mogą generować pasywny dochód, niezależnie od koniunktury. Dodatkowym źródłem zysku z inwestycji może być wzrost wartości nieruchomości w czasie, przy czym trzeba pamiętać, że nie jest to żadną regułą

Rynek nieruchomości dostarcza zróżnicowanych sposobów na zarabianie. Od typowego kupna mieszkania pod wynajem, przez inwestowanie w condohotele, lokale użytkowe i sieci franczyzy. Każdy rodzaj nieruchomości charakteryzuje się inną specyfiką, co przekłada się na poziom generowanych zysków. Szacuje się, że nieruchomości generują roczną stopę zwrotu w granicy około 4-7 proc. lub więcej. W ten korzystny trend doskonale wpisuje się oferta inwestycyjnych nieruchomości komercyjnych Czerwonej Torebki, która pozwala zanotować zwrot na stałym poziomie 8 proc. przez 15 lat. Więcej o ofercie przeczytasz na tej stronie.

bEJpCCfj

Komentarz eksperta

_ Oferta sprzedaży lokali w pasażach Czerwona Torebka jest skierowana do wszystkich inwestorów, którzy poszukują możliwości efektywnego pomnażania zgromadzonego kapitału. To doskonała inwestycja, która nie tylko zapewnia wysoką i niezmienną stopę zwrotu na poziomie 8 proc., lecz także, dzięki zastosowanemu przez Czerwoną Torebkę modelowi biznesowemu, nie wymaga zaangażowania przez cały okres trwania umowy oraz daje solidne zabezpieczenie inwestycji w postaci aktu własności kupowanej nieruchomości. Grupa inwestorów, którzy nawiązali współpracę z Czerwoną Torebką stale rośnie. Dzięki wysokiej jakości obsłudze posprzedażowej i pełnym respektowaniu terminów wypłat czynszów najmu (od 2013r. spółka wypłaciła Inwestorom prawie 6 mln zł netto), ponad połowa obecnych Inwestorów podjęła decyzję o zakupie kolejnych lokali. _

Łukasz Wojtala, Czerwona Torebka

Inna alternatywa to zakup gruntów rolnych, który także może stanowić atrakcyjną formę inwestycji w okresie spowolnienia gospodarczego oraz źródło dywersyfikacji portfela. Dane historyczne GUS dotyczące przeciętnych ceny gruntów ornych (za 1ha) w obrocie prywatnym pokazują, że na przestrzeni ostatnich lat 10 lat ich wartość nieustannie wzrastała. Inwestycje w ziemie rolne w ciągu ostatniej dekady pozwoliły osiągnąć wzrost wartości na poziomie około 300 proc., zaś średnia roczna stopa zwrotu w tym okresie wyniosła 16,5 proc.

bEJpCCfk

Wysoką stopę zwrotu z inwestycji w grunt rolny można zrealizować również sprzedając działkę jako gotową pod zabudowę. Jest to tak zwana strategia kupna hektara i sprzedaży metra. Innymi słowy chodzi o zakup gruntu rolnego i jego odrolnienie. Co do zasady bowiem działki budowlane są droższe niż rolne.

Akcje, czyli jak mądrze w nie inwestować?

Wbrew pozorom i mimo zmienności cen, bardzo stabilny wzrost wartości w długim terminie zapewniają akcje. Pojawia się więc kwestia określenia horyzontu czasowego dla inwestycji w akcje. Im wcześniej zaczniemy inwestować, tym lepiej - przykładowo 15-letni, a nawet 10-letni horyzont inwestycyjny jest odpowiednio długi i pozwala zniwelować negatywne skutki spadków, dzięki odczuwalnie większym korzyściom w okresie wzrostów.

W inwestowaniu na rynku akcyjnym istotne jest to, aby nie inwestować „na raz” wszystkich środków. Kluczowym elementem jest rozłożenie inwestycji „na raty”. Innymi słowy, chodzi o aktywne inwestowanie określonej puli pieniędzy w sytuacji zarówno wzrostów na rynku, jak i spadków.

Oczywiście, wymaga to po pierwsze wiedzy w obszarze inwestowania, a po drugie dojrzałości inwestycyjnej. Przez taką dojrzałość należy rozumieć zdolność do przeciwstawienia się presji rynku. Rynek akcji charakteryzuje się zmiennością cen i naturalnym odruchem jest chęć minimalizowania strat. Inwestorzy często decydują się na sprzedaż akcji w momencie gwałtownych spadków na rynku, zamiast zachować spokój i racjonalność. Jest to jednak nie lada wyzwanie. Czasem jednak warto działać pod prąd.

Historia pokazuje, że po spadkach zawsze przychodzi czas na wzrosty. Wówczas najwięcej zyskują ci, którzy przeciwstawili się presji rynku. Jednak uśrednione kursy akcji to za mało, by uodpornić inwestycje na osłabienie gospodarcze.

Podsumowując, warto pamiętać, że żadna forma pomnażania kapitału co do zasady nie gwarantuje zawsze pewnych zysków. Kluczem do sukcesu inwestycyjnego, odpornego na osłabienie gospodarcze, jest odpowiednia dywersyfikacja portfela. Pozwala bowiem osiągnąć w miarę stabilne zyski.

bEJpCCfC
czerwona torebka
KOMENTARZE
(0)