O wysokości przyszłej emerytury zadecyduje również wysokość opłat pobieranych przez PTE, gdyż to warunkuje, ile pieniędzy z naszych składek faktycznie jest inwestowanych, a ile przeznaczanych na pokrycie kosztów administracyjnych i zarządzania. Przypomnijmy, że od naszych pieniędzy pobierane są opłaty od składek oraz prowizje za zarządzanie. Opłaty od składek pokrywają koszty administracyjne. Są one najwyższe w początkowym okresie członkostwa. PTE musi bowiem zapłacić agentowi, który zapisał nas do funduszu, pokryć koszty przygotowania umowy, sfinansować reklamę funduszu itp. Później opłaty od składek spadają z racji znacznego zmniejszenia się tych kosztów.

Natomiast po kilku latach uczestnictwa w OFE wagi nabierają prowizje za zarządzanie kapitałem. Prowizja ta, zwana inaczej opłatą od aktywów, jest ustalona ustawowo i nie może przekroczyć 0,05% miesięcznie, czyli 0,6% rocznie. Wydaje się to bardzo mało, ale proszę pamiętać, że z czasem kapitał na indywidualnym rachunku urośnie do poważnej kwoty, a opłatę pobiera się przecież od całości zgromadzonych na tym rachunku pieniędzy, na koniec każdego miesiąca. W przyszłości opłata od aktywów będzie głównym źródłem dochodów PTE. (W poszczególnych OFE mogą obowiązywać jednak dodatkowe limity pobieranej opłaty za zarządzanie)
wybierz inną datę »
Narzędzia