• Najpierw spotkaj się z akwizytorem funduszu, do którego chcesz się przenieść, spisz i podpisz umowę członkowską. Nie zapomnij poinformować go, że już należysz do innego OFE.
  • Wyślij specjalne pismo do funduszu, z którego chcesz wystąpić. W piśmie tym powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres, numer PESEL i NIP, seria i numer dowodu tożsamości (może to być dowód osobisty bądź paszport), oraz numer umowy członkowskiej w "starym" funduszu. W piśmie tym poinformuj także, że w pełni świadomie zdecydowałeś się na zmianę funduszu. Podaj nazwę nowego OFE, datę i godzinę podpisania umowy oraz jej numer. Poproś o jak najszybsze przeprowadzenie transferu. Fundusz będzie chciał za pewne zatrzymać cię przy sobie. W twoim piśmie powinno więc znaleźć się zapewnienie, iż wiesz doskonale, że podane przez ciebie informacje są wystarczające, z punktu widzenia prawa, do przeprowadzenia transferu. Najlepiej zagroź skargą do UNFE, jeżeli transfer będzie odwlekany. To powinno podziałać, gdyż UNFE nie patyczkuje się z OFE, które nie przestrzegają prawa i często wymierza wysokie kary finansowe.
  • Kopię wymienionego wyżej pisma wyślij także do swojego oddziału ZUS-u. Niech pisma te wysłane będą listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Od dnia potwierdzenia odbioru rozpoczyna się bowiem ustawowy okres przeznaczony na transfer.
wybierz inną datę »
Narzędzia