Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Emerytura na emigracji

Emerytura na emigracji

Wyjeżdżasz do pracy za granicą? Nie musisz tracić prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych.

Unia Europejska gwarantuje wszystkim swoim obywatelom zabezpieczenie na wypadek choroby i macierzyństwa, starości, niezdolności do pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Odkąd Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, możemy swobodnie przemieszczać się i pracować w każdym kraju członkowskim. Wiele osób korzysta z tej możliwości. Czy jednak w ten sposób nie tracą praw związanych z podleganiem ubezpieczeniom społecznym?

Ewa Bednarczyk, wicedyrektor Biura Rent Zagranicznych w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Jako pełnoprawni członkowie Unii Europejskiej mamy zagwarantowane prawo do zabezpieczenia społecznego oraz do świadczeń z tym związanych na takich samych zasadach jak osoby, które się nie przemieszczają i całe życie mieszkają i pracują w jednym państwie członkowskim.

Wnioskodawca może uzyskać dwie emerytury: irlandzką wypłacaną przez ubezpieczyciela irlandzkiego oraz polską, wypłacaną przez ZUS Unia jako całość nie ma wspólnego systemu ubezpieczeń społecznych. Każde z państw członkowskich ma swój własny system i gwarantuje świadczenia według własnych przepisów. Jednak są pewne zasady, które pozwalają zabezpieczać obywateli państw członkowskich Unii, niezależnie od ich miejsca zamieszkania i miejsca wykonywania pracy.

 

Jakie to zasady?

E.B.: Jest ich wiele, tak jak wiele może być sytuacji życiowych. Ale najważniejsze są cztery zasady związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego określone w rozporządzeniach Rady Europejskiej nr 1408/71, 574/72 i 859/03. Chodzi o zasadę równego traktowania, zasadę jedności stosowanego ustawodawstwa, zasadę zachowania praw w trakcie nabywania oraz zasadę zachowania praw nabytych. Nakazują one równe traktowanie obywateli wszystkich państw członkowskich Unii, podleganie ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego, sumowanie okresów ubezpieczenia przebytych w różnych państwach członkowskich i transfer świadczeń do innych państw członkowskich.

Jak ma rozumieć te zasady osoba, która wyjeżdża np. do pracy w Irlandii?

E.B.: Przede wszystkim oznacza to, że każdy, kto pracuje legalnie, ten jest ubezpieczony i płaci składki tylko w tym państwie członkowskim, w którym wykonuje pracę. Jeżeli więc ktoś jedzie do pracy w Irlandii, to powinien się zarejestrować w tamtejszej instytucji ubezpieczeniowej i do niej przekazywać składki - tak samo jak każdy Irlandczyk. Warto zaznaczyć, że zasada ta nie dotyczy osób delegowanych do wykonywania czasowo pracy w innym państwie. Jeżeli więc to polska firma wysyła pracownika na kontrakt w Irlandii, to wówczas jest on nadal ubezpieczony w Polsce, bo tutaj działa jego pracodawca.

Pracownicy ambasad i konsulatów

Na innych niż opisane w wywiadzie zasadach ubezpieczeni są pracownicy zaliczani do personelu obsługi placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz członkowie personelu pomocniczego Wspólnot Europejskich (np. tłumacze).

Te osoby mogą same wybrać państwo, w którym chciałyby być ubezpieczone. Powinny w tym celu wypełnić formularz E 103

i przekazać go pracodawcy lub instytucji ubezpieczeniowej w państwie członkowskim, które zostało przez nie wybrane.

Wiele osób deklaruje, że po wyjeździe nie wróci już do kraju. Czy na starość będą mogły liczyć na emeryturę?

E.B.: Oczywiście, że tak. W przypadku złożenia wniosku o emeryturę lub rentę, instytucja ubezpieczeniowa w państwie, w którym pracownik był ubezpieczony, rozpatruje ten wniosek zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym państwie. Przyznanie świadczenia zależy od spełnienia warunków, jakie wynikają z przepisów danego państwa członkowskiego członkowskiego, uprawniających do emerytury lub renty. W szczególności zależy to od spełnienia warunku osiągnięcia wymaganego wieku i stażu ubezpieczeniowego.

Wysokość świadczenia zwykle uzależniona jest od długości okresów ubezpieczenia (czyli np. okresu pracy). Jeśli okres ubezpieczenia w państwie, które ustala świadczenie, jest krótszy niż minimalny okres wymagany do ustalenia tego świadczenia albo gdy świadczenie ustalone z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia w innym państwie członkowskim będzie korzystniejsze od świadczenia ustalonego na podstawie okresów przebytych wyłącznie w tym państwie, wówczas uwzględnia się wszystkie te okresy łącznie. Mówiąc jaśniej, jeśli ktoś pracuje w Irlandii i będzie się tam ubiegać o przyznanie emerytury, może - oprócz okresów ubezpieczenia przebytych w Irlandii - mieć również uwzględnione okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce.

Świadczenie wypłaca zawsze ta instytucja, która zdecydowała o przyznaniu świadczenia. Jeśli osoba, która uzyskała prawo do emerytury w Irlandii zdecyduje się wrócić do Polski, irlandzka instytucja ubezpieczeniowa (odpowiednik ZUS) będzie jej przelewała należności z tytułu tego świadczenia do Polski.

Należy zauważyć, że wnioskodawca, który pracował i był ubezpieczony w Polsce i w Irlandii, może ubiegać się również o polską emeryturę, do której prawo nabędzie po spełnieniu warunku wieku i stażu emerytalnego obowiązującego w Polsce. Jeżeli okresy ubezpieczenia w Polsce nie będą wystarczające do przyznania polskiej emerytury, ZUS przy ustalaniu tego świadczenia uwzględni także okresy irlandzkie.

Wnioskodawca może zatem uzyskać dwie emerytury: irlandzką, wypłacaną przez instytucję ubezpieczeniową Irlandii oraz polską, wypłacaną przez ZUS.

ZUS
Czytaj także
Polecane galerie
2007-11-19 13:27
Prosze o odpowiedz na pytanie dotyczace skladek emerytalnych w Irlandii,czy ja musze sama zglosic chec placenia skladek,czy pracodawca potraca jakiekolwiek skladki emerytalnei?Czy to wszystko zalezy tylko odemnie?Prosze podac informacje gdzie sie zglasza chec odprowadzania emerytalnych skladek?Czy pracownik majacy party time dostanie w przyszlosci emeryture i po jakim czasie?
melinda
83.19.24.* 2007-04-13 22:07
a co z ofe jak jestem za granica
3e23
217.74.68.* 2007-04-04 08:35
ewdwed