Notowania

fundusze
04-08-2011 (08:40)

Jaki fundusz inwestycyjny w ramach planu emerytalnego?

Nawet fundusze obligacji nie są zupełnie pozbawione ryzyka. Pracownicy domagają się więc rozszerzenia oferty dostępnych funduszy.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Obecnie pracodawcy tworząc plany emerytalne najczęściej przedstawiają pracownikom do wyboru kilka opcji inwestycyjnych różniących się instrumentami finansowymi w które są lokowane aktywa funduszy. *

Zazwyczaj są to fundusze obligacji, stabilnego wzrostu, zrównoważone i fundusze akcji. Uczestnik planu emerytalnego dokonuje wyboru zgodnie ze swoją preferencją do akceptacji ryzyka.

Fundusze akcji są przedstawiane jako najbardziej ryzykowne i takie na których w długim terminie zarabia się najwięcej, ale ewentualne krótkotrwałe spadki wartości mogą być kilkudziesięcioprocentowe.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/72/t111944.jpg ) ] (http://www.money.pl/emerytury/raporty/artykul/ofe;beda;ryzykowac;to;szansa;na;wyzsze;emerytury,102,0,683878.html)Zobacz, co nam obiecują politycy po emeryturach z OFE
Jako przeciwieństwo funduszy akcyjnych są przedstawiane fundusze obligacji lub fundusze pieniężne.

Uczestnik planu emerytalnego słyszy, że nie może się spodziewać dużych wzrostów, natomiast ochrona wartości kapitału jest prawie pewna.

Fundusze obligacji nie są jednak zupełnie pozbawione ryzyka i nawet w ich przypadku istnieje materialne ryzyko utraty wartości jednostek uczestnictwa. Pracownicy często wyrażają zaniepokojenie tym, że w ich opinii w ramach planu nie ma np. dostatecznie bezpiecznych czy bardziej atrakcyjnych możliwości inwestowania składek. W efekcie domagają się rozszerzenia oferty dostępnych funduszy.

Wybierając fundusze pracownicy bardzo często podejmują decyzje w oparciu o historyczne wyniki. A te nie muszą stanowić dobrej prognozy na przyszłość. Aktualnie w związku ze wzrostem wartości funduszy inwestujących w kruszce czy surowce pracownicy bardzo często postulują ich włączenie do planu.

Czy należy słuchać tych opinii i wprowadzać tego typu fundusze do planów emerytalnych? Odpowiadając na to pytanie należy zwrócić uwagę na szereg czynników:

* - rozszerzanie oferty o inne fundusze nie powinno być podyktowane chwilowym bodźcem od pracowników lecz realizacją przemyślanej strategii. Cele inwestycyjne planów emerytalnych są długoterminowe i należy rozpatrywać rentowność funduszy w długim terminie,
*     * - fundusze inwestujące w surowce są bardziej ryzykowne niż fundusze akcji a na wartość surowców wpływa więcej czynników popytu i podaży niż na instrumenty finansowe akcje czy obligacje, więc można się spodziewać większych wahań ich cen,
*     * - oferta rynkowa polskich funduszy tego typu jest ograniczona i większość towarzystw funduszy inwestycyjnych aktywnie działające na rynku planów emerytalnych nie ma tego typu funduszy w ofercie. Udostępnienie tych funduszy wiązałoby się z koniecznością zmiany firmy zarządzającej,
*     * - wiele spośród oferowanych funduszy zagranicznych oferowane przez towarzystwa jest wycenianych w euro lub dolarach, co jednoznacznie wiąże się z dodatkowym ryzykiem wahań kursów walut wobec złotówki i tym samym wartości inwestycji,
*     * - wprowadzenie tego typu funduszy mogłoby spowodować, że część pracowników dokonałaby konwersji aktywów, kupując jednostki funduszy inwestujących w surowce bardzo drogo.

Z drugiej strony należy stwierdzić, że zainteresowanie planem emerytalnym i opcjami inwestycyjnymi jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. Pracodawcy powinni położyć nacisk na edukację inwestycyjną pracowników.

Ponadto obserwujemy na rynku ostatnio tendencję do tworzenia komitetów inwestycyjnych składających się z reprezentantów pracodawcy i pracowników. Komitety takie regularnie analizują funkcjonowanie planu a także wyniki inwestycyjne funduszy i to w ich kompetencjach jest przedstawianie pracodawcy stosownych rekomendacji na przykład do rozszerzenia oferty dostępnych funduszy.

W jakie fundusze inwestować? Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/203/t97995.jpg ) ] (http://www.money.pl/fundusze/wiadomosci/artykul/fundusze;ktore;radzily;sobie;najlepiej,40,0,765224.html) Fundusze: Które radziły sobie najlepiej? Fundusze rynków wschodzących dawały największe zyski. Teraz najwięcej tracą.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/90/t21338.jpg ) ] (http://www.money.pl/fundusze/wiadomosci/artykul/fundusze;akcji;nad;kreska;wciaz;warto;je;kupowac,7,0,685319.html) Fundusze akcji nad kreską. Wciąż warto je kupować? Większość inwestorów, którzy przez ostatni rok w portfelach trzymali jednostki uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje giełdowych spółek wyszła na plus.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/232/t78824.jpg ) ] (http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/fundusze;szukaja;nowosci;dla;klientow,204,0,671692.html) Fundusze szukają nowości dla klientów Kolejny nowy produkt wzbogaci rynek funduszy w Polsce. Tym razem oparty o instrumenty z rynku terminowego.
Tagi: fundusze, emerytury, wiadomości, porady, Eksperci dla Money.pl
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz

Wybrane dla Ciebie