Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Komu przysługuje renta rodzinna

Komu przysługuje renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania tych świadczeń.

Renta rodzinna przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

ZOBACZ TAKŻE:

Renta rodzinna za wakacje
Do pobierania renty rodzinnej uprawnione są dzieci własne oraz dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności.

Do ukończenia 16 roku życia dzieci mają prawo do renty rodzinnej bez żadnych warunków.
Natomiast po przekroczeniu tego wieku, renta przysługuje im jedynie pod warunkiem kontynuowania nauki - czyli tylko wtedy, gdy uczą się lub studiują i to tylko do ukończenia 25 lat (jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów).

Prawo do renty rodzinnej mają także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli spełniają takie warunki jak dzieci własne zmarłego, a ponadto zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego oraz nie mają prawa do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach.

Rentę rodzinną pobierać może wdowa, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła 50 lat, albo ma orzeczoną całkowitą lub częściową niezdolność do pracy, a także wdowa wychowująca dzieci uczące się, ale tylko do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Wdowa nabywa również prawo do renty rodzinnej, jeżeli wiek 50 lat osiągnie w ciągu 5 lat od chwili śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci uprawnionych do renty (tj. w ciągu 5 lat od ukończenia przez dzieci 18 roku życia).

Prawo do renty rodzinnej ma również małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie mieszkała z nim i nie prowadziła wspólnego gospodarstwa.
Osoba taka ma prawo do renty, ale tylko wtedy, gdy oprócz warunków wymienionych powyżej - czyli np. osiągnięcia odpowiedniego wieku - miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony.

Wszystkie warunki dotyczące wdów obejmują oczywiście także wdowców.

Również rodzice zmarłej osoby mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, a ponadto spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich osób.

Wysokość renty rodzinnej

Wysokość renty rodzinnej związana jest z wysokością świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu.

Dla jednej osoby uprawnionej wynosi 85 proc. wysokości świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób uprawnionych - 90 proc. tego świadczenia, a dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95 proc.

Warto pamiętać, że wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje łącznie jedna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest na równe części.

Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest sierota zupełna, przysługuje jej z tego tytułu dodatek, który wynosi 287,93 zł.

Od 1 marca 2006 r. najniższa renta rodzinna wynosi 597,46 zł.

zasiłek, świadczenie, renta rodzinna, wysokość renty
ZUS
Czytaj także
Polecane galerie
Kuba384848
109.173.145.* 2018-01-01 18:58
Czy jest szansa na przyznanie renty rodzinnej w drodze wyjątku gdy warunek z zarobkami nie zostanie spełniony ( rodzic zarabia za dużo ) . Decyzyjność prezesa ZUS ogranicza się tylko do określania ile przysługuje na jedną osobę w rodzinie ? Czy bierze też pod uwagę wydatki itp. Niestety renty w zwykłym trybie nie otrzymałem z uwagi na szczególne okoliczności związane z przerwa w pracy matki dlatego staram się o rentę w drodze wyjątku.
2017-11-21 15:26
Jeśli potrzebujesz statusu studenta, zniżek na przejazdy lub zaświadczenia do ZUS lub Wojskowego Biura Emerytalnego zapraszamy do szkoły Nova Centrum Edukacyjne we Włocławku-Plac Wolności 15 Znajdziesz u nas wiele ciekawych kierunków oraz dobrze wykwalifikowaną kadrę.
Ostatnie dni na zapisy!
Więcej na https://www.nova.edu.pl/ lub zapisz się online: https://www.nova.edu.pl/application/register/index/
novace87800
79.163.158.* 2017-11-21 15:16
Zapraszamy do Nova Centrum Edukacyjne we Włocławku!
Potrzebujesz statusu słuchacza, uprawnień do zniżek na przejazdy/legitymacji/ zaświadczenia do ZUS ,KRUS?
Masz ostatnią możliwość zapisu do naszej szkoły! Wybierz bezpłatny kierunek i zdobądź zniżki.
Przyjdź i nie zwlekaj.
Zapraszamy do naszego sekretariatu Plac Wolności 15 we Włocławku.
Odwiedź nas na stronie https://www.nova.edu.pl/ lub zapisz się online https://www.nova.edu.pl/application/register/index/
Więcej informacji pod nr 883 070 262/ 54 307 02 62
Zobacz więcej komentarzy (1408)