Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Rząd znowu majstruje przy OFE. To odbije się na emeryturach

Rząd znowu majstruje przy OFE. To odbije się na emeryturach

Fot. PAP/ Jacek Turczyk

Wyższe emerytury, mniejsze ryzyko i wyeliminowanie manipulacji zarządzających, to niektóre ze skutków wprowadzenia w życie rządowego projektu dotyczącego zmian w funkcjonowaniu i organizacji otwartych funduszy emerytalnych. Paradoksalnie na nowych rozwiązaniach może stracić Skarb Państwa oraz rodzimi inwestorzy.

Proponowane zmiany opierają się na trzech fundamentach. Najważniejszym jest stopniowe zwiększenie limitów inwestycji w aktywa zagraniczne m. in. obligacje oraz akcje notowane na światowych giełdach. Drugim elementem będzie przekształcenie procedury wyliczania stopy zwrotu, jaką wypracowały OFE. Wprowadzone zostaną także ograniczenia w możliwości przejęć na rynku funduszy emerytalnych.

Głównym powodem wprowadzania nowych limitów nie jest jednak troska o klientów OFE, a wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Sędziowie uznali, że przepisy krajowe w zakresie ograniczenia zagranicznych inwestycji funduszy emerytalnych uderzają w swobodę przepływu kapitału między krajami członkowskimi.

Źródło: KNF, Money.pl

Obecnie limit łącznej wartości lokat OFE, jakie mogą zostać ulokowane poza granicami kraju, wynosi 5 procent wartości aktywów danego funduszu emerytalnego. Dodatkowym ograniczeniem inwestycji zagranicznej są koszty, które nie mogą przekraczać odpowiednich limitów krajowych instytucji rozliczeniowych. W efekcie skutecznie zniechęca to polskie instytucji do inwestycji zagranicznych, gdyż w takich przypadkach trzeba się liczyć z większymi prowizjami i opłatami. Obecnie zagraniczne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe w walutach obcych stanowią zaledwie 0,07 procent całego portfela inwestycyjnego OFE.

Ustawa ma stopniowo zwiększać limity inwestycji w aktywa zagraniczne. Co dwa lata ma on być zwiększany o 5 procent, by docelowo sięgnąć wartości 30 procent w 2020 roku. Usunięte mają być również bariery kosztowe, skutecznie uniemożliwiające inwestowanie poza Polską.

Marcin Żółtek, członek zarządu, dyrektor inwestycyjny AVIVA PTE uważa, że zmiana ustawy to dopiero pierwszy krok. Dobrze ocenia rozwiązanie problemu opłat przy inwestycjach zagranicznych, jednak zwraca uwagę na brak konkretów. - Większość szczegółowych rozwiązań musi zostać zaproponowana w zezwoleniu wydanym przez ministra finansów. Bez znajomości tego dokumentu trudno mówić o inwestycjach - tłumaczy członek zarządu AVIVA PTE. Podkreśla, że nadal brakuje możliwości zabezpieczania ryzyka walutowego. - Bez tego limit na inwestycje zagraniczne może nadal być wykorzystywany na podobnym poziomie co teraz - dodaje.

Podrasowanie wyników? Teraz nie przejdzie

Drugą istotną zmianą będzie zmiana wyliczania średniej stopy zwrotu wypracowywanych przez otwarte fundusze emerytalne. Do tej pory stopę zwrotu wyliczało się na podstawie średnich wartości jednostki rozrachunkowej z ostatnich dnia miesiąca rozliczeniowego. Powodowało to, że fundusze mogły w dniach kluczowych rozliczeń manipulować kursami akcji.

Zobacz, jakie stopy zwrotu osiągnęły najlepsze fundusze w ostatnich 36 miesiącach
Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Paweł Cymcyk z ING TFI uważa, że proceder podrasowywania wyników istnieje na polskiej giełdzie. Jednak na długoterminowe stopy zwrotu nie ma tak dużego wpływu. - Nabywanie akcji przed kluczowymi dniami, i sprzedaż po okresach wyliczeń jednostek to kwestia rzędu kilku setnych procent. Te ułamki są jednak kluczowe z punktu widzenia biznesowego - tłumaczy ekspert. W ostatecznym rozrachunku te kilka procent w rocznych bądź kwartalnych zmianach sprawia, że dany fundusz będzie kilka miejsc wyżej w rankingu funduszy inwestycyjnych.

Rynek OFE w liczbach:15,7 miliona - liczba członków otwartych funduszy emerytalnych
2,3 mld zł - wartość składek przekazanych ZUS w I kwartale
237,9 mld zł - wartość aktywów netto OFE na koniec I kwartału
11,1 mld zł - wynik finansowy netto w OFE za I kwartał
Nowa procedura wyznaczania stopy zwrotu powoduje, że podrasowanie wyników funduszy przestanie być już opłacalne. Główna stopa zwrotu będzie opierać się na działalności w ostatnich 36 miesiącach i wyliczana będzie na podstawie tak zwanych miesięcznych okresów rozliczeniowych.

To oznacza, że będzie brana średnia cena jednostki rozrachunkowa sprzed trzech lat i zestawiana ze średnią ceną jednostki rozrachunkowej z najnowszego miesiąca rozliczeniowego. Miesiącami rozliczeniowymi nadal będą marzec i wrzesień. Wykorzystanie miesięcznych średnich cen eliminuje wahania z końców okresów i lepiej odzwierciedla wyniki otwartych funduszy emerytalnych.

Ostatnią istotną zmianą projektu jest zwiększenie roli OFE, które radzą sobie najlepiej. Według nowych założeń tylko powszechne towarzystwa emerytalne, które uzyskały najwyższe stopy zwrotu będą mogły przejmować inne instytucje zarządzające środkami przyszłych emerytów.

W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie funduszu emerytalnego, jeśli zarządzanie OFE nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo, to przejęcie zarządzania tym funduszem automatycznie dokonuje towarzystwo które zarządza funduszem, który wypracował najwyższą stopę zwrotu według nowych zasad.

Do tej pory KNF, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz większość otwartych funduszy emerytalnych nie odniosło się w sprawie nowego projektu. Money.pl próbował się skontaktować ze wszystkim wyżej wymienionymi instytucjami. Niestety tylko jedno powszechne towarzystwo emerytalne udzieliło w tej sprawie komentarza.

Co spowodują nowe zmiany i jak to się odbije na przyszłych emeryturach dowiesz się na drugiej stronie

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
inwestycje, ofe, emerytury, otwarte fundusze emerytalne
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Tedir
109.107.20.* 2012-07-13 23:19
Panie Ministrze Rostowski,

A może by tak zatrudnić tych z półki 50+ w urzędach, w miejsce tych co już mają wypracowaną emeryturę np. wojskową lub policyjną bądź milicyjną ?
ert
89.76.196.* 2012-07-10 17:17
100 lat ,100 lat
nodric
83.8.49.* 2012-07-10 12:39
Przekręt goni przekręt http://wyszperane.nowyekran.pl/post/68008,senator-po-nie-mam-nic-do-stracenia-dlatego-moge-mowic-prawde
Zobacz więcej komentarzy (16)