Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
zmiany w ofe
10.07.2012 06:00

Rząd znowu majstruje przy OFE. To odbije się na emeryturach

Jacek Rostowski proponuje zmianę limitów inwestycyjnych i sposobu liczenia wyników Towarzystw Emerytalnych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/ Jacek Turczyk)

Wyższe emerytury, mniejsze ryzyko i wyeliminowanie manipulacji zarządzających, to niektóre ze skutków wprowadzenia w życie rządowego projektu dotyczącego zmian w funkcjonowaniu i organizacji otwartych funduszy emerytalnych. Paradoksalnie na nowych rozwiązaniach może stracić Skarb Państwa oraz rodzimi inwestorzy.

Proponowane zmiany opierają się na trzech fundamentach. Najważniejszym jest stopniowe zwiększenie limitów inwestycji w aktywa zagraniczne m. in. obligacje oraz akcje notowane na światowych giełdach. Drugim elementem będzie przekształcenie procedury wyliczania stopy zwrotu, jaką wypracowały OFE. Wprowadzone zostaną także ograniczenia w możliwości przejęć na rynku funduszy emerytalnych.

Głównym powodem wprowadzania nowych limitów nie jest jednak troska o klientów OFE, a wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Sędziowie uznali, że przepisy krajowe w zakresie ograniczenia zagranicznych inwestycji funduszy emerytalnych uderzają w swobodę przepływu kapitału między krajami członkowskimi.

Źródło: KNF, Money.pl

Obecnie limit łącznej wartości lokat OFE, jakie mogą zostać ulokowane poza granicami kraju, wynosi 5 procent wartości aktywów danego funduszu emerytalnego. Dodatkowym ograniczeniem inwestycji zagranicznej są koszty, które nie mogą przekraczać odpowiednich limitów krajowych instytucji rozliczeniowych. W efekcie skutecznie zniechęca to polskie instytucji do inwestycji zagranicznych, gdyż w takich przypadkach trzeba się liczyć z większymi prowizjami i opłatami. Obecnie zagraniczne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe w walutach obcych stanowią zaledwie 0,07 procent całego portfela inwestycyjnego OFE.

Ustawa ma stopniowo zwiększać limity inwestycji w aktywa zagraniczne. Co dwa lata ma on być zwiększany o 5 procent, by docelowo sięgnąć wartości 30 procent w 2020 roku. Usunięte mają być również bariery kosztowe, skutecznie uniemożliwiające inwestowanie poza Polską.

Marcin Żółtek, członek zarządu, dyrektor inwestycyjny AVIVA PTE uważa, że zmiana ustawy to dopiero pierwszy krok. Dobrze ocenia rozwiązanie problemu opłat przy inwestycjach zagranicznych, jednak zwraca uwagę na brak konkretów. - _ Większość szczegółowych rozwiązań musi zostać zaproponowana w zezwoleniu wydanym przez ministra finansów. Bez znajomości tego dokumentu trudno mówić o inwestycjach - _tłumaczy członek zarządu AVIVA PTE. Podkreśla, że nadal brakuje możliwości zabezpieczania ryzyka walutowego. - _ Bez tego limit na inwestycje zagraniczne może nadal być wykorzystywany na podobnym poziomie co teraz _ - dodaje.

Podrasowanie wyników? Teraz nie przejdzie

Drugą istotną zmianą będzie zmiana wyliczania średniej stopy zwrotu wypracowywanych przez otwarte fundusze emerytalne. Do tej pory stopę zwrotu wyliczało się na podstawie średnich wartości jednostki rozrachunkowej z ostatnich dnia miesiąca rozliczeniowego. Powodowało to, że fundusze mogły w dniach kluczowych rozliczeń manipulować kursami akcji.

Zobacz, jakie stopy zwrotu osiągnęły najlepsze fundusze w ostatnich 36 miesiącach Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Paweł Cymcyk z ING TFI uważa, że proceder podrasowywania wyników istnieje na polskiej giełdzie. Jednak na długoterminowe stopy zwrotu nie ma tak dużego wpływu. - _ Nabywanie akcji przed kluczowymi dniami, i sprzedaż po okresach wyliczeń jednostek to kwestia rzędu kilku setnych procent. Te ułamki są jednak kluczowe z punktu widzenia biznesowego _ - tłumaczy ekspert. W ostatecznym rozrachunku te kilka procent w rocznych bądź kwartalnych zmianach sprawia, że dany fundusz będzie kilka miejsc wyżej w rankingu funduszy inwestycyjnych.

Rynek OFE w liczbach: 15,7 miliona - liczba członków otwartych funduszy emerytalnych
2,3 mld zł *- wartość składek przekazanych ZUS w I kwartale
*
237,9 mld zł
- wartość aktywów netto OFE na koniec I kwartału
11,1 mld zł - wynik finansowy netto w OFE za I kwartał
Nowa procedura wyznaczania stopy zwrotu powoduje, że podrasowanie wyników funduszy przestanie być już opłacalne. Główna stopa zwrotu będzie opierać się na działalności w ostatnich 36 miesiącach i wyliczana będzie na podstawie tak zwanych miesięcznych okresów rozliczeniowych.

To oznacza, że będzie brana średnia cena jednostki rozrachunkowa sprzed trzech lat i zestawiana ze średnią ceną jednostki rozrachunkowej z najnowszego miesiąca rozliczeniowego. Miesiącami rozliczeniowymi nadal będą marzec i wrzesień. Wykorzystanie miesięcznych średnich cen eliminuje wahania z końców okresów i lepiej odzwierciedla wyniki otwartych funduszy emerytalnych.

Ostatnią istotną zmianą projektu jest zwiększenie roli OFE, które radzą sobie najlepiej. Według nowych założeń tylko powszechne towarzystwa emerytalne, które uzyskały najwyższe stopy zwrotu będą mogły przejmować inne instytucje zarządzające środkami przyszłych emerytów.

W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie funduszu emerytalnego, jeśli zarządzanie OFE nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo, to przejęcie zarządzania tym funduszem automatycznie dokonuje towarzystwo które zarządza funduszem, który wypracował najwyższą stopę zwrotu według nowych zasad.

Do tej pory KNF, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz większość otwartych funduszy emerytalnych nie odniosło się w sprawie nowego projektu. Money.pl próbował się skontaktować ze wszystkim wyżej wymienionymi instytucjami. Niestety tylko jedno powszechne towarzystwo emerytalne udzieliło w tej sprawie komentarza.

Nowa ustawa niesie za sobą zagrożenia

1. Finanse publiczne w tarapatach - Ucieczka kapitału na rynki zagraniczne może sprawić, że dużo mniejszą popularnością będą się cieszyć inwestycje w obligacje Skarbu Państwa. Będzie to mieć bezpośrednie przełożenie na ceny obligacji oraz ich rentowności. Kryzys strefy euro sprawił, że polskie obligacje zaczęły zyskiwać na popularności, co zmniejszyło ich rentowności do poziomów najniższych od pięciu lat. Zmiany mogą jednak sprawić, że będzie mniej chętnych na polskie papiery dłużne, co wpłynie na odsetki płacone przez Skarb Państwa i koszty obsługi długu.

2. Większe różnice między funduszami - Zwiększenie zakupów za granicą sprawi, że dużo większe znaczenie będą mieć umiejętności zarządzających oraz sytuacja na światowych rynkach globalnych. Aktywa funduszy będą mieć dużo bardziej zróżnicowany skład niż ma to miejsce obecnie, a same fundusze będą zarządzane w sposób bardziej aktywny. Teraz w portfelu mają głównie bezpieczne obligacje skarbu państwa, a stopy zwrotu nie różnią się w sposób istotny. Większe znaczenie będzie zatem mieć wybór dobrego funduszu. W dłuższym okresie znacznie wpłynie to na wysokości emerytur, które mogą się bardzo różnić w zależności od OFE w którym uczestniczyliśmy.

*3. Nowe sukcesy zarządzających się nie liczą *- Wprowadzana procedura wyliczania stóp zwrotu może sprawić, że lepsze towarzystwa emerytalne będą korzystać z historycznych sukcesów, natomiast słabsze będą cierpieć z powodu gorszych stóp zwrotu z początku okresu rozliczeniowego. Dopiero udokumentowana historia sukcesów będzie mogła zmienić postrzeganie towarzystw na rynku. Metoda wyliczenia stóp zwrotu nadal nie będzie uwzględniać żadnych zmian kadrowych, które mają dużo większe znaczenie.

*4. Odpływ kapitału z GPW *- Możliwość kupowania aktywów zagranicznych ograniczy popyt na krajowe spółki. Najbardziej ucierpią małe przedsiębiorstwa. Już w poprzednim roku zmniejszenie składek OFE mocno uderzyło w notowania akcji mniejszych firm. Zwiększenie możliwości inwestycyjnych OFE może jeszcze bardziej ciążyć na kursach małych krajowych spółek. Duże przedsiębiorstwa wchodzące w skład w WIG20 powinny pozostać bezpieczne, gdyż cieszą się duża popularnością i są spółkami o ugruntowanej pozycji. Inwestorzy bezpośrednio kupujący akcje na giełdzie będą mogli czuć się poszkodowani.

Mocne strony projektu. Będą wyższe emerytury?

1. Mniejsze ryzyko inwestycji - Możliwość inwestycji na światowych rynkach pozwoli wyeliminować ryzyko związane z inwestycją w jednym kraju. W przyszłości może dojść do sytuacji, że Polska wpadnie w kryzys gospodarczy bądź zadłużeniowy. Wtedy ulokowanie środków za granicą wpłynie zbawiennie na nasze fundusze przeznaczone na emeryturę.

2. Wyeliminowanie manipulacji wynikami - wyznaczanie stóp zwrotu na podstawie średnich wartości jednostek rozrachunkowych z okresu jednego miesiąca skutecznie zniechęci zarządzających do podrasowania wyników na koniec okresów rozliczeniowych. To sprawi, że roczne rankingi funduszy będą bardziej wiarygodne.

Wartość aktywów netto OFE na dzień 31.05.2012
Otwarty fundusz emerytalny Wartość aktywów netto (mld zł)
AEGON OFE 9,99
Allianz Polska OFE 7,00
Amplico OFE 18,43
Aviva OFE Aviva BZ WBK 52,77
AXA OFE 14,69
Generali OFE 11,72
ING OFE 55,34
Nordea OFE 10,34
Pekao OFE 3,50
PKO BP Bankowy OFE 8,13
OFE Pocztylion 4,41
OFE POLSAT 2,07
OFE PZU "Złota Jesień" 31,44
OFE WARTA 3,13
Razem 232,94

źródło: KNF, Money.pl

3. Przetrwają najlepsi – Możliwość przejmowania powszechnych towarzystw emerytalnych jedynie przez efektywne towarzystwa chroni przed kuriozalną sytuacją, w której lepsi są przejmowani przez gorszych. W dłuższej perspektywie zwiększy to jakość zarządzania środkami zgromadzonymi w funduszach emerytalnych.

4. Wyższe emerytury – Polski rynek kapitałowy jest stosunkowo młodym rynkiem, na którym jest relatywnie mało instrumentów finansowych. To sprawia, że opcje inwestycyjne są mocno ograniczone. W sytuacji, gdy akcje byłyby wycenione drogo a polskie obligacje miałyby niskie oprocentowanie, bardziej opłacać się mogą inwestycje na zagranicznych rynkach finansowych. Więcej możliwości, to więcej okazji inwestycyjnych. Te przełożą się na osiągane stopy zwrotu, które w konsekwencji wpłyną na wysokości naszych emerytur.

Czytaj więcej O Emeryturach w Money.pl
Tu policzysz, jaką emeryturę dostaniesz Na rządowej stronie www.emerytura.gov.pl od dziś każdy może obliczyć swoją szacunkową emeryturę.
Tylko jeden OFE w marcu pod kreską Aktywa otwartych funduszy emerytalnych wzrosły w marcu o 3,1 mld zł - poinformowały w raporcie Analizy Online.
Sam odłóż 1,5 miliona złotych na emeryturę Po reformach Donalda Tuska emerytura wyniesie tylko 40 procent pensji. A może być jeszcze gorzej.
Tagi: zmiany w ofe, ofe, emerytury, giełda, wiadomości, kraj, gospodarka, raport, porady, najważniejsze
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz