Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Można już składać do ZUS wnioski o wystąpienie z OFE

0
Podziel się:

Dzisiaj wchodzi w życie ustawa umożliwiająca niektórym osobom urodzonym po 1949 roku wystąpienie z OFE.

Dzisiaj wchodzi w życie ustawa umożliwiająca niektórym osobom urodzonym po 1949 roku wystąpienie z OFE.

Będą one mogły wrócić do ZUS i otrzymać emeryturę na starych zasadach.

Kto miał prawo wyboru

Reforma emerytalna podzieliła ubezpieczonych na trzy grupy. Urodzeni do końca 1948 roku pozostali w starym systemie, nie wybierali OFE i przechodzą na emeryturę na starych zasadach. Z kolei urodzeni po 1968 roku muszą wybrać fundusz.

Trzecią grupę stanowią urodzeni w latach 1949-1968. Mieli możliwość wyboru, a decyzję, czy pozostać w starym systemie czy należeć do OFE, podejmowali w 1999 roku. Problem związany z przynależnością do II filara dotyczy właśnie ich. Pojawia się, gdy decyzja o wyborze OFE zablokowała im drogę do emerytury na starych zasadach.

* Trudności z funduszami*
Formalnie decyzja taka jest ostateczna. Inaczej jednak rzecz wyglądała w praktyce. Klienci funduszy, którzy chcieli skorzystać z emerytury w ZUS, aby wycofać się z OFE, powołują się na tzw. wady oświadczenia woli. Argumentują, że zapisali się do OFE pod wpływem błędu i mają prawo uchylić się od skutków prawnych tego wyboru. Sprawy te często trwały długo, przy czym nie wszystkie OFE stosowały takie same procedury. Dlatego Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych przygotowała jednolitą procedurę unieważniania umów. Ta przestała jednak obowiązywać od stycznia tego roku. To m.in. dlatego ustawodawca zdecydował, aby ustawowo rozwiązać sprawę unieważnienia umów z OFE.
* Górnik zamieszał w przepisach *
Koronnym argumentem za tym było zamieszanie prawne związane ze zmianą zasad przechodzenia na świadczenia z ZUS. W 2005 roku po protestach związkowców posłowie uchwalili przywileje emerytalne dla górników i przedłużyli do końca 2007 roku możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Do tego właśnie czasu osoba urodzona po 1948 roku musi spełnić warunki do niej uprawniające. Jednak posłowie zapomnieli, że prawo do niej jest zagwarantowane dla tych, którzy nie są członkami OFE. Dotyczy to głównie górników, nauczycieli i kobiet urodzonych w 1952 roku. Nieoczekiwanie więc, po decyzji posłów, także w tym roku spełnią warunki dające im prawo do emerytury. Jednocześnie, zapisując się do OFE w 1999 roku, nie mogli oni przewidzieć, że II filar będzie przeszkodą w drodze do uzyskania przez nich świadczenia ZUS w 2007 roku, gdyż od stycznia miało ich już nie być.

Dwa wnioski do ZUS

Od dzisiaj istnieje więc możliwość wypisania się z OFE tych osób, dla których uczestnictwo w funduszu jest jedyną przeszkodą do skorzystania z emerytury. Procedura wycofania nie będzie tak uciążliwa, jak to było dotychczas. Osoby takie - zarówno te, które nabędą prawo do świadczenia w przyszłości, jak i te, które nabyły już takie uprawnienia i są w trakcie starań o unieważnienie umowy - mogą składać do ZUS wniosek o przyznanie emerytury. Ponadto oprócz niego będą też składać do ZUS wniosek (zamieszczamy go obok) o przekazanie środków zgromadzonych w OFE do budżetu państwa.

Jeśli ZUS uzna, że tylko przez przynależność do II filara nie może przyznać świadczenia, ustali emeryturę na starych zasadach, a OFE wpłaci pieniądze do budżetu. Umowa z OFE straci wtedy ważność.

| WZÓR WNIOSKU: |
| --- |
| WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU OFE miejscowość ......., dnia .. imię i nazwisko wnioskodawcy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ........................................ ............................................... adres zamieszkania numer PESEL ........................... numer NIP .............................. Wniosek W związku ze złożonym wnioskiem o emeryturę wnoszę o wykreślenie mnie z rejestru członków otwartych funduszy emerytalnych i jednocześnie wnoszę o przekazanie do budżetu państwa - zgodnie z obowiązującymi przepisami - środków pieniężnych zgromadzonych na moim rachunku w otwartym funduszu emerytalnym. .............. imię i nazwisko pracownika ZUS przyjmującego wniosek ...................... podpis wnioskodawcy miejscowość ..........dnia ..... |

emerytury
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)