Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zasady dziedziczenia. Komu należy się spadek?

1
Podziel się:

Mąż, żona, dzieci, rodzice, dziadkowie, a może rodzeństwo? Kto i w jakiej sytuacji może zostać spadkobiercą?

Zasady dziedziczenia. Komu należy się spadek?
bETRkQlh

Mąż, żona, dzieci, rodzice, dziadkowie, a może rodzeństwo? Kto i w jakiej sytuacji może zostać spadkobiercą?

Zasady dziedziczenia reguluje Księga Czwarta Kodeksu Cywilnego zatytułowana „Spadki”. Zgodnie z przepisami przekazanie majątku może nastąpić na dwa sposoby: za pomocą testamentu lub na podstawie zapisów ustawy.

1. Dziedziczenie testamentowe

Dziedziczenie na mocy testamentu ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym.

bETRkQlj

Testament to oświadczenie woli, w którym *spadkodawca *dokonuje podziału części lub całego majątku między wskazane osoby. W najpełniejszy sposób realizuje on prawo do swobodnego zarządzania majątkiem. Testament może jednak pomijać najbliższych krewnych spadkodawcy - realizując ideę ochrony rodziny, ustawodawca przewidział, że także w przypadku dziedziczenia testamentowego interesy osób bliskich muszą pozostać zabezpieczone.

Zachowek pozwala - pominiętym w testamencie - bliskim i krewnym, wystąpić do spadkobiercy o zapłatę części kwoty, która należałaby im się, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia, a ich udział w spadku określałyby zapisy ustawy.

Jaką część tego udziału stanowi zachowek?

bETRkQlp
  • *dwie trzecie *- w przypadku osób małoletnich i trwale niezdolnych do pracy,
  • jedną drugą - w przypadku pozostałych krewnych.

2. Dziedziczenie ustawowe

Gdy nie ma testamentu lub którakolwiek ze wskazanych w nim osób nie może (np. zostanie uznana za niegodną dziedziczenia) lub nie chce (np. odrzuci spadek) być spadkobiercą, podział części albo całego majątku dokonywany jest zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego.

Prawo reguluje kolejność dziedziczenia oraz udziały, jakie przypadają poszczególnym spadkobiercom:
bETRkQlq

1. Małżonek i dzieci

W pierwszej kolejności do spadku zostają powołani małżonek i dzieci. Dziedziczą w częściach równych, ale część spadku przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4.

PRZYKŁADY:

Jeżeli mąż miał żonę i dwoje dzieci, wszyscy otrzymają po 1/3 majątku.

Jeżeli mąż miał żonę i czwórkę dzieci, małżonka otrzyma 1/4 majątku, a czwórka dzieci podzieli się po równo pozostałymi 3/4 spadku.

bETRkQlr

Gdy dziecko spadkobiercy nie dożyje otwarcia spadku, jego udział - w częściach równych - przypada jego dzieciom.

PRZYKŁAD:

Jeżeli spadkodawca pozostawia żonę, dwóch synów i wnuka po wcześniej zmarłej córce, to żona dziedziczy 1/4 spadku, synowie po 1/4 spadku, a wnuk pozostałą 1/4 część spadku, która przypadałaby jego matce.

Prawo spadkowe nie różnicuje dzieci pochodzących z małżeństwa oraz dzieci pozamałżeńskich, Oznacza to, że w sytuacji, w której spadkodawca nie pozostawił testamentu, oprócz dzieci pochodzących z małżeństwa, na takich samych zasadach, dziedziczą także dzieci "pozamałżeńskie".

bETRkQls

2. Małżonek i rodzice

Gdy osoba, której majątek ulega podziałowi nie miała dzieci, rodziców ani rodzeństwa, spadek w całości przypada małżonkowi.

Jeżeli spadkodawca nie miał dzieci, a miał małżonka oraz rodziców, prawo do spadku nabywają małżonek i rodzice. Połowa majątku przypada małżonkowi. Udział każdego z rodziców wynosi 1/4 spadku.

PRZYKŁAD:

Jeżeli mąż pozostawia żonę a oboje jego rodzice żyją, połowę spadku po nim - w równych częściach - obejmują rodzice, a połowę wdowa.

3. Rodzeństwo

Gdy jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, w jego miejsce wchodzi rodzeństwo, które w równych częściach dziedziczy część przypadającą rodzicowi.

PRZYKŁAD:

Jeżeli mąż pozostawia żonę, a do tego żyje jego ojciec oraz dwie siostry; to 1/2 spadku przypada żonie, 1/4 ojcu, a 1/4 w równych częściach dwóm siostrom.

Gdy brat lub siostra nie dożyje otwarcia spadku, w ich miejsca wchodzą ich spadkobiercy.

PRZYKŁAD:

Jeżeli mąż miał żonę, ojca, trójkę braci oraz dwóch siostrzeńców po zmarłej wcześniej siostrze, to 1/2 spadku dziedziczy żona, 1/4 ojciec, a ostatnią 1/4 trzej bracia oraz dwaj siostrzeńcy, którzy wchodzą w miejsce swojej matki. Wówczas udział każdego z braci wynosi 1/8, a udział bratanków 1/2 z 1/8, czyli 1/16.

4. Dziadkowie

Gdy osoba, której majątek ulega podziałowi nie miała małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa ani zstępnych rodzeństwa, spadek w całości przypada dziadkom. Jeżeli otwarcia spadku dożyją wszyscy dziadkowie, majątek dzielony jest na cztery równe części. Gdy któryś z dziadków nie dożył, jego część dziedziczą po równo jego zstępni (dalsi krewni spadkodawcy).

5. Pasierbowie

Gdy spadkodawca nie miał rodziców, rodzeństwa, ani krewnych, dziedziczyć mogą dzieci małżonka spadkodawcy. Ale tylko wtedy, gdy oboje ich rodziców nie żyją.

6. Gmina i Skarb Państwa

Gdy spadkodawca nie pozostawił żadnych osób mogących być spadkobiercami, na mocy ustawy, majątek przejmuje gmina ostatniego miejsca zamieszkania. Jeżeli nie można ustalić ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub spadkodawca mieszkał i zmarł za granicą, spadek przechodzi w ręce Skarbu Państwa.

bETRkQlK
eurobank
KOMENTARZE
(1)
wiola
2 miesiące temu
W sprawie spadkowej postawiliśmy na notariusz Cejrowską z Tczewa. Bardzo nam pomogła.