Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak płacić mniej, korzystając z karty zagranicą?

0
Podziel się:

Wyjeżdżając zagranicę, coraz częściej zabieramy ze sobą oprócz gotówki również karty płatnicze. Korzystanie z nich to bezpieczniejszy i często tańszy od tradycyjnej gotówki sposób na wydawanie pieniędzy. Warto wiedzieć, jak rozliczane są transakcje dokonane zagranicą przy użyciu karty - by dzięki tej wiedzy zmniejszyć koszty związane z używaniem karty.

Jak płacić mniej, korzystając z karty zagranicą?
(orphanjones/CC/Flickr)
bECMlhxN

Wyjeżdżając zagranicę, coraz częściej zabieramy ze sobą oprócz gotówki również karty płatnicze. Korzystanie z nich to bezpieczniejszy i często tańszy od tradycyjnej gotówki sposób na wydawanie pieniędzy. Warto wiedzieć, jak rozliczane są transakcje dokonane zagranicą przy użyciu karty - by dzięki tej wiedzy zmniejszyć koszty związane z używaniem karty.

Proces rozliczania transakcji zagranicznych - zarówno płatności kartą np. w sklepie, jak i wypłat gotówki w bankomatach - przebiega dwuetapowo, zgodnie z opisem poniżej. Różnice w kosztach w praktyce wiążą się z tym, że banki stosują różne prowizje lub opłaty za przewalutowanie transakcji zagranicznych.

Proces przeliczenia:

Etap1: Przeliczenie kwoty transakcji z waluty, w jakiej dokonywaliśmy płatności na tzw. walutę przeliczeniową

bECMlhxP

Etap ten przeprowadzany jest wówczas, gdy transakcja została dokonana w innej walucie niż waluta przeliczeniowa karty. Walutą rozliczenia jest zwykle EUR lub rzadziej USD. Przeliczenia kwoty z waluty transakcji na kwotę w walucie przeliczeniowej dokonuje np. Visa lub MasterCard, czyli organizacja płatnicza, w ramach której bank wydał daną kartę. Do kwoty przewalutowanej transakcji może być doliczana prowizja (tzw. optional issuer fee) w wysokości ok. 1%-3%. Jej wysokość ustala nasz bank i określa ją w tabeli opłat i prowizji karty. Dla różnych kart wydawanych nawet przez ten sam bank wysokość tej prowizji może być inna.

Przeliczenia kwoty transakcji zagranicznej na kwotę w walucie przeliczeniowej można wykonać samodzielnie, wykorzystując poniższe kalkulatory:

bECMlhxV

Etap 2: Przeliczenie kwoty transakcji z waluty przeliczeniowej na walutę naszego rachunku

Etap ten przeprowadzany jest po zakończeniu etapu I, czyli po otrzymaniu przez nasz bank informacji z organizacji płatniczej (np. VISA lub MasterCard) o transakcji przeliczonej na walutę rozliczeniową lub gdy oryginalna transakcja była dokonana w walucie rozliczeniowej karty (np. w EUR). W celu obciążenia rachunku posiadacza karty bank przelicza tę kwotę na walutę, w jakiej prowadzony jest rachunek, wykorzystując przy tym własny kurs np. kurs sprzedaży dewiz, kurs sprzedaży waluty. Przy tym przeliczeniu banki uwzględniają w większości przypadków kurs z dnia rozliczenia transakcji, czyli z dnia otrzymania z organizacji płatniczej informacji o transakcjach.

Jak można samemu przeliczyć transakcję zagraniczną? Przykład

Weźmy pod uwagę **płatność w sklepie w Chicago na kwotę równą 50 USD do rachunku prowadzonego w PLN, przy użyciu karty debetowej wydanej w systemie Visa, dla której walutą rozliczeniową jest EUR .

Etap 1

Kwotę transakcji należy najpierw przeliczyć na euro korzystając z kalkulatora przeliczenia walut Visa:

bECMlhxW
 • w polu My Card Is In należy wybrać walutę rozliczeniową euro (EUR),
 • w polu My Transaction Was In należy wybrać walutę, w której realizowana była transakcja, czyli w tym przypadku United States Dolar (USD),
 • w polu Enter Bank Fee (0 - 5%) należy wprowadzić wartość procentową opłaty za przewalutowanie zgodnie z tabelą opłat i prowizji naszego banku - np. 0%, jeśli taka opłata nie jest pobierana dla naszej karty,
bECMlhxX
 • w polu Date Requested należy wybrać datę, dla której dokonujemy obliczeń.
 • Po naciśnięciu Calculate Exchange Rate pojawią się dane umożliwiające przeliczenie kwoty transakcji zagranicznej.
bECMlhxY
 • Tak otrzymany wynik (kurs USD w przeliczeniu na EUR przy uwzględnieniu prowizji za przewalutowanie) powinniśmy pomnożyć przez 50 USD: 50 USD x 0,771425

38,57 EUR

Etap 2: Następnie kwotę transakcji w walucie przeliczeniowej euro należy przeliczyć na PLN, uwzględniając kurs obowiązujący w naszym banku (zakładając, że kurs sprzedaży EUR na PLN = 4,1183): 38,57 EUR x 4,1183

158,84 PLN

Podsumowując: Kwota transakcji zagranicznej równa 50 USD zostanie zaksięgowana na rachunku w kwocie 158,84 PLN, zakładając, że przewalutowanie transakcji i jej rozliczenie na rachunku karty odbyło się dnia 28.07.2010.

O czym warto wiec pamiętać planując wyjazd zagraniczny?

Przed wyjazdem zagranicę:

 • Sprawdź, w jakiej walucie rozliczane będą transakcje na Twojej karcie - może to być euro (najczęściej) lub dolar.
  • Jeśli wyjeżdżasz do krajów strefy euro - aby nie ponosić kosztów podwójnego przewalutowania transakcji oraz ryzyka kursowego - zabierz ze sobą kartę rozliczaną w EUR. Podróżując do Stanów Zjednoczonych - kartę rozliczaną w USD.
  • Przy wyborze karty zwróć uwagę na wysokość prowizji za przewalutowanie.
  • Pamiętaj też, że w przypadku wykonywania wypłat z bankomatu zagranicą Twój rachunek zostanie dodatkowo obciążony prowizją od wypłaty gotówki (zgodnie z tabelą opłat i prowizji karty), a jeśli wypłata będzie realizowana kartą kredytową - dodatkowo naliczone zostaną odsetki.
bECMlhyq
eurobank
Źródło:
Eurobank
KOMENTARZE
(0)