Notowania

eurobank
30.07.2014 12:19

Jak postąpić, gdy dokonamy błędnego przelewu?

Popełnienie błędu przy wypełnianiu danych do przelewu może spowodować, że pieniądze trafią do innej osoby. Sprawdź, co zrobić w przypadku dokonania błędnego przelewu. Zgodnie z nową ustawą o usługach...

Podziel się
Dodaj komentarz

Popełnienie błędu przy wypełnianiu danych do przelewu może spowodować, że pieniądze trafią do innej osoby. Sprawdź, co zrobić w przypadku dokonania błędnego przelewu.

Zgodnie z nową ustawą o usługach płatniczych banki dokonują przelewów wyłącznie na podstawie wskazanego przez nadawcę numeru rachunku. Pomimo tego warto jednak wypełniać także pozostałe pola, ponieważ dodatkowo chroni to nadawcę w przypadku popełnienia błędu.

Rodzaje błędów przy dokonywaniu przelewu

Najczęstsze błędy popełniane przy wypełnianiu przelewu:

  • wpisanie *błędnych danych *odbiorcy,
  • wpisanie *nieprawidłowego numeru rachunku *odbiorcy,
  • wpisanie błędnej kwoty przelewu.

Podanie złych danych odbiorcy (imię lub nazwisko) lub niepoprawnego adresu zamieszkania (kod, ulica, miejscowość).
W takiej sytuacji bank zrealizuje przelew, a pieniądze trafią na konto klienta o podanym przez nas numerze rachunku, nawet jeśli nie będą się zgadzać dane jego właściciela.

Przestawienie cyfr w numerze rachunku odbiorcy lub inna pomyłka przy wpisywaniu numeru.
Środki trafią na niewłaściwe konto (przypadkowy odbiorca) lub zostaną odrzucone przez bank z powodu nieodnalezienia podanego numeru w rejestrach.

Ważne!

Dzięki specjalnej konstrukcji 26-cyfrowego numeru rachunku, pomyłka w numerze może zostać wykryta jeszcze przed realizacją przelewu. Błędne wpisanie cyfr sprawia, że nie zgadza się suma kontrolna całego numeru i przelew nie zostanie zrealizowany. Bank informuje o tym nadawcę przelewu zanim przyjmie przelew do realizacji.

Błędnie podana kwota przelewu (np. nieświadome przestawienie cyfr , tzw. czeski błąd lub przypadkowe postawienie przecinka w złym miejscu).
Przelew zostanie wykonany i wysłany na podany rachunek odbiorcy z niepoprawną kwotą, gdyż bank nie jest w stanie odczytać prawdziwych intencji klienta i samodzielnie skorygować kwoty. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy błędnie podana kwota przekracza saldo konta klienta. Wówczas oczywiście przelew nie zostanie zrealizowany, a bank powiadomi o tym fakcie nadawcę.

Podsumowując: dokonując przelewów powinniśmy zdawać sobie sprawę, że bank wykonuje przelew wyłącznie na podstawie podanego numeru rachunku. Na szczęście popełnienie błędu nie oznacza, że nadawca traci bezpowrotnie swoje pieniądze i nie może żądać ich zwrotu. Każdemu, kto błędnie zlecił przelew przysługuje prawo zwrotu pieniędzy od osoby lub firmy, która bezpodstawnie otrzymała pieniądze.

Dokonałeś błędnego przelewu?

W takim przypadku jak najszybciej należy skontaktować się z bankiem. Od statusu zlecenia płatniczego zależy bowiem możliwość jego cofnięcia lub anulowania. Jeżeli transakcja nie została jeszcze zatwierdzona przez bank i oczekuje na realizację, dokonanie korekty lub cofnięcie dyspozycji nie będzie problemem.

Jeżeli jednak transakcja została zaakceptowana, a przelew zrealizowany, wtedy za pośrednictwem banku należy wystosować do osoby, która w wyniku błędu otrzymała pieniądze, wezwanie do zapłaty, które wysyłane jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W takim wezwaniu należy:

  • określić kwotę podlegającą zwrotowi,
  • podać termin zwrotu,
  • określić rachunek, na który należy dokonać zwrotu.

Ważne!

Określenie terminu dokonania przelewu zwrotnego jest istotne, ponieważ od tej daty można naliczać odsetki za nieterminowy zwrot pieniędzy.

Jeżeli osoba, do której błędnie trafiły pieniądze nie chce ich zwrócić – wtedy należy skierować sprawę do sądu, występując z powództwem o zapłatę. Praktyka pokazuje jednak, że większość osób bezpodstawnie wzbogaconych bez zastrzeżeń dokonuje zwrotu i sprawa rozwiązuje się szybko i polubownie.

Banki są zobowiązane do nie ujawniania danych klientów. Dlatego też, po zgłoszeniu dokonania błędnego przelewu, bank dokona wszystkich formalności w imieniu zgłaszającego.

Ważne!

Jeżeli to Ty otrzymałeś bezpodstawnie środki, nie licz że jest to wygrana na loterii – prędzej czy później ktoś się po te pieniądze zgłosi!

Tagi: eurobank
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz