Notowania

eurobank
28.05.2010 14:04

Łatwiej przenieść konto, ale exodusu nie widać

Od 1 stycznia obowiązuje rekomendacja Związku Banków Polskich. Ułatwia ona klientom przeniesienie rachunku bankowego. Masowej migracji jednak nie ma.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Pryzmat/Dreamstime)

Przewidywania banków sprawdziły się. W ciągu czterech pierwszych miesięcy 2010 roku na zmianę banku zdecydowało się 4749 klientów.

Brak wielkiego boomu widać też w wynikach badań opublikowanych w kwietniowym "Monitorze bankowym". Z sondażu Pentora wynika, że aż 87 proc. banków nie zauważyło, by ułatwienia w przenoszeniu kont między bankami wpłynęły na faktyczną mobilność klientów.

W zaledwie co dziesiątym banku można już odczuć skutki wprowadzenia nowych regulacji.

Co ciekawe największą mobilność zdają się wykazywać klienci banków notowanych na giełdzie. W 14 proc. placówek zauważono większą niż w analogicznym okresie poprzedniego roku skłonność do przenoszenia kont. Najmniejszą aktywność wykazują klienci banków spółdzielczych. Tylko w co 20 placówce bankowcy stwierdzili większą aktywność klientów.

Dlaczego Polacy nie rzucili się do masowego przenoszenia kont? Według znawców branży bankowej spory wpływ ma m.in. nasza mentalność. Z grudniowego sondażu dla "Rzeczpospolitej" wynika, że zaledwie 5 proc. Polaków rozważało możliwość zmiany banku w I półroczu 2010 r. Eksperci podkreślają, że niechętnie zmieniamy bank, nawet gdy nie jesteśmy z dotychczasowego do końca zadowoleni. Siła przyzwyczajenia jest duża. Tak samo obawa przed tym co nieznane. Większość z nas wybiera więc strategię "na przeczekanie".

Zdaniem bankowców zniechęcać może też konieczność samodzielnego wypełniania formularza, w którym klient musi podać szczegóły dotyczące płatności, czyli m.in. zleceń stałych. Część bankowców przyznaje, że znikoma popularność może wynikać też z braku wiedzy o nowych ułatwieniach. I to pomimo tego, że w ostatnich miesiącach kilka banków ruszyło z dużymi kampaniami promującymi przenoszenie rachunków, kusząc m.in. gotówkową premią za odejście od konkurencji.

Trend jednak przybiera na sile. Chęć znalezienia bardziej atrakcyjnej i tańszej oferty skłania do działania coraz większą liczbę osób. Z analiz ZBP wynika, że choć w porównaniu z liczbą wszystkich rachunków mobilność klientów jest niewielka, to z miesiąca na miesiąc przybywa osób poszukujących lepszego miejsca dla swoich oszczędności.

Na czym polegają ułatwienia? Bank, do którego klient przychodzi, by założyć rachunek, zajmuje się także likwidacją starego. Nowy bank w imieniu klienta ma zająć się m.in. przelaniem środków z zamykanego rachunku i jego likwidacją. Także przeniesienie zleceń stałych i poleceń zapłaty oraz powiadomienie o zmianie pracodawcy, ZUS-u czy urzędu skarbowego leży w gestii banku, do którego się przenosimy.

Wszystko powinno odbyć się w ciągu siedmiu dni. Jednak jak wynika z obserwacji analityków Gold Finance w praktyce trwa to nawet dwa razy dłużej. Powód? Problemy jakie pojawiają się w czasie przeprowadzki. Najczęstsze to: niezgodność podpisu, złożonego przez klienta na dokumentacji, dotyczącej przeniesienia rachunku z Kartą Wzorów Podpisów w dotychczasowym banku, a także niewystarczające środki na pokrycie opłat i prowizji w „starym banku”.

Kłopoty pojawiają się też wtedy, gdy w starym banku mamy debet. Halina Kochalska z Gold Finance podkreśla, że nie każdy bank "weźmie” klienta z długiem. Zdarza się także, że wniosek dotyczy innego typu rachunku, niż ROR-u lub podpisany jest przez pełnomocnika, który nie ma uprawnień do rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku. Ale lista takich przypadków jest dłuższa.


Utrudnienia, opóźnienia albo całkowity brak możliwości przeniesienia rachunku mogą wystąpić:

* gdy na rachunku istnieje blokada z tytułu nierozliczonej transakcji, np. kartowej dokonanej karta debetowa;
* w przypadku rachunków, z których ustanowione są spłaty kredytów i kart kredytowych – konieczność podpisania aneksu do umowy kredytowej;
* gdy do rachunku wydane są karty typu charge;
* w przypadku rachunku z zajęciem egzekucyjnym, innymi blokadami na rachunku, lub wstrzymaniem transakcji na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy,
* w przypadku rachunków, na których zostały ustanowione kaucje środków pod zobowiązania klienta w innym banku;
* w przypadku rachunków z saldem zerowym i zaległymi opłatami (w przypadku, gdy bank nie debetuje rachunków i opłaty są naliczone, ale niepobrane);
* w przypadku rachunku z saldem ujemnym (wykorzystany limit kredytowy, wykorzystany dozwolony debet, debet niedozwolony);
* dla rachunków powiązanych z lokatami, np. wskazane do przelewu odsetek;
* gdy otwarcie usług bankowości elektronicznej oraz konta internetowego odbywa się bez wymiany dokumentów papierowych;
* jeśli do rozwiązania umowy rachunku wspólnego, zgodnie z umowa, wymagana jest wspólna zgoda ich współwłaścicieli;
* na rachunek wpływają świadczenia z zagranicy, np.renty/emerytury zagraniczne, inne świadczenia o charakterze socjalnym, otrzymywane przez posiadacza rachunku
* zawarta jest transakcja negocjowana
* rachunki posiadają otwarte inkaso czeków w obrocie krajowym oraz dewizowym;
* zlecenia stałe krajowe, nie mogą zostać przeniesione do innego banku - dotyczy to takich produktów, które są specyficzne tylko dla danego banku i powiązane z nimi numery rachunków maja odniesienie te do innych rachunków funkcjonujących w tym banku;
* rachunek ma otwarte akredytywy/inkaso dokumentowe;
* rachunek należy do klienta, wobec którego zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu przez niego upadłości konsumenckiej, lub który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Tagi: eurobank
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz