Notowania

eurobank
22.12.2014 15:59

Od bezpiecznej tożsamości do bezpiecznej bankowości

Do niedawna Polakom zalecano głównie ochronę dokumentów osobistych, z dowodem tożsamości na czele. Dziś lista zasad, których powinniśmy przestrzegać ze względu na nasze bezpieczeństwo, jest znacznie dłuższa.

Podziel się
Dodaj komentarz

Do niedawna Polakom zalecano głównie ochronę dokumentów osobistych, z dowodem tożsamości na czele. Dziś lista zasad, których powinniśmy przestrzegać ze względu na nasze bezpieczeństwo, jest znacznie dłuższa. Korzystamy bowiem z wielu wygodnych i innowacyjnych systemów.

Mamy dostęp do naszych pieniędzy poprzez kartę płatniczą, przez domowy komputer, a nawet przez telefon. Warto zatem stosować na co dzień dobre praktyki, dzięki którym nasza tożsamość i pieniądze będą bezpieczne.

Bez względu na to, czy jesteś klientem jakiegoś banku, czy nie

_ CHROŃ SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ _

o Pilnuj swoich dokumentów, takich jak dowód osobisty, paszport i prawo jazdy.

o *W przypadku zgubienia lub kradzieży do­wodu niezwłocznie zastrzeż go w banku. *

o Nie udostępniaj swoich dokumentów osobom trzecim w sytuacjach, w których nie jest to ko­nieczne, np. nie zostawiaj go w zastaw, wypoży­czając sprzęt sportowy.

Kiedy korzystasz z kart płatniczych

o *Nie zapisuj nigdzie PIN-ów ani numerów kart płatniczych. *

o Nie udostępniaj swoich kart ani PIN-ów oso­bom nieuprawnionym. Nie trać karty z oczu podczas płatności w sklepie.

o Ustalaj limity bezpieczeństwa, na przykład dzienny limit wypłat w bankomacie czy dla płat­ności bezgotówkowych.

Kiedy korzystasz z bankowości internetowej


_ MĄDRZE KORZYSTAJ Z HASEŁ DOSTĘPU _

o Ustal odpowiednie trudne hasło dostępu za­równo do komputera, jak i do bankowości.

*Najlepsze są hasła długie i złożone z kombinacji cyfr, wielkich i małych liter oraz znaków specjal­nych. Takie hasła jak „123456789”, „Qwerty” czy „abc123” są sprawdzane przez potencjalnych włamywaczy w pierwszej kolejności. *

o Nie zezwalaj na zapamiętanie haseł przez prze­glądarkę internetową. Zawsze używaj funkcji "wyloguj się” po zakończeniu pracy.

o Nie ustalaj dla bankowości tych samych haseł, których używasz do innych systemów, np. do poczty e-mail.

o Często zmieniaj hasło.

o Uwaga! Oszuści podszywający się pod bank mogą prosić o podanie loginu i hasła w związku z fikcyjną aktywnością, np. aktualizacją danych w serwisie czy odblokowaniem rzekomo zablo­kowanej usługi.

_ *WYBIERAJ ODPOWIEDNIE PROGRAMY I AKTUALIZUJ JE REGULARNIE * _

o Na urządzeniu, na którym korzystasz z banko­wości internetowej, instaluj tylko legalne opro­gramowanie.

o Systematycznie aktualizuj systemy operacyjne i programy, m.in. przeglądarki i systemy antywi­rusowe.

_ *SPRAWDZAJ ADRES STRONY LOGOWANIA * _

o Logując się do systemu bankowości interneto­wej, używaj adresu podanego przez bank.

o Zawsze dokładnie sprawdzaj czy adres banku w przeglądarce jest prawidłowy. *Upewnij się, że zaczyna się on od „https” („s” na końcu oznacza, że połączenie jest bezpieczne) i przy symbolu *zamkniętej kłódki **znajduje się zaufa­ny certyfikat wystawiony dla Twojego banku.

o Wpisuj adresy do przeglądarki ręcznie, nie ko­rzystaj z odnośników zawartych w wiadomości e-mail, w wyszukiwarkach, bądź z innych nie­sprawdzonych źródeł.

o Przed wykonaniem transakcji w systemach ban­kowości upewnij się, że wprowadzone przez Ciebie dane są poprawne.

o Jeśli w czasie korzystania z systemów bankowo­ści masz jakiekolwiek wątpliwości, wyloguj się i bezzwłocznie skontaktuj ze swoim bankiem.

_ *UNIKAJ ZAGROŻENIA W SIECI * _

o *Nie otwieraj e-maili nieznanego pochodzenia. *

o Przy korzystaniu z usług bankowych unikaj ogólnodostępnych komputerów. Mogą być za­infekowane złośliwym oprogramowaniem.

o Na swoim laptopie unikaj logowania do ban­kowości w ogólnodostępnych, otwartych punk­tach WiFi.

_ *KUPUJ BEZPIECZNIE * _

o Wybieraj bezpieczne sklepy, które kierują odbior­ców do certyfikowanych pośredników płatności.

o Chroń wrażliwe dane swojej karty (numer, datę ważności, kod CVV2/CVC2).

o Jeśli możesz, korzystaj z opcji 3D Secure - nie będziesz wówczas wpisywać kodu CVV2/ CVC2. W zamian sklep przekieruje Cię do ser­wisu transakcyjnego, gdzie skorzystasz z zabez­pieczenia wymaganego przez bank (np. hasła otrzymanego SMS-em czy wskazania tokena).

Kiedy korzystasz z bankowości mobilnej, czyli przez telefon lub tablet, dodatkowo

_ *USTAL BLOKADĘ DOSTĘPU DO TELEFONU/TABLETU * _

o Aplikacja bankowa jest zabezpieczona hasłem. Warto jednak ustawić dodatkowo hasło lub PIN do samego telefonu a także do karty SIM.

_ *WYBIERAJ BEZPIECZNE MIEJSCA * _

o Loguj się do systemów bankowości jedynie w miejscach, gdzie nie ma ryzyka kradzieży sprzętu elektronicznego.

o Zwróć uwagę, czy nikt nie podgląda wpisywa­nych przez Ciebie danych, w szczególności ha­sła lub PIN.

_ *UWAŻAJ NA FAŁSZYWE PROGRAMY * _

o Instaluj jedynie programy pochodzące z pew­nych, autoryzowanych źródeł.

_ *UŻYWAJ WYŁĄCZNIE ZAUFANEGO TELEFONU * _

o *Nie pożyczaj innym osobom swojego te­lefonu *i nie loguj się do systemu bankowości mobilnej z urządzenia innego niż Twoje własne.

Tagi: eurobank
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz