Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Reklamacja transakcji kartą - o tym musisz pamiętać

0
Podziel się

Bankomat nie wypłacił pieniędzy, sklep dwukrotnie obciążył kartę kwotą za zakupy, na wyciągu pojawiły się operacje, których nie wykonywaliśmy - w każdej z tych sytuacji możemy starać się o odzyskanie pieniędzy.

Reklamacja transakcji kartą - o tym musisz pamiętać
bDZJiOER

Bankomat nie wypłacił pieniędzy, sklep dwukrotnie obciążył kartę kwotą za zakupy, na wyciągu pojawiły się operacje, których nie wykonywaliśmy - w każdej z tych sytuacji możemy starać się o odzyskanie pieniędzy.

By mieć na to szansę, musimy złożyć w banku, który wydał kartę, reklamację związaną z konkretną transakcją. Możemy to zrobić: osobiście (w oddziale), telefonicznie (numer bankowej infolinii widnieje m.in. na każdej karcie) lub przez Internet (np. drogą mailową).

Bank na podstawie przebiegu transakcji, dokumentów i regulacji organizacji płatniczych decyduje o rozpatrzeniu zgłoszenia poprzez standardową reklamację lub proces chargeback.

bDZJiOET

Reklamacja standardowa

Reklamację powinniśmy złożyć jak najszybciej (czas, jaki dają na to poszczególne banki może być różny). W oddziałach i na stronach internetowych banki udostępniają stosowne formularze. Wypełniając je możemy zostać poproszeni o podanie danych, np.:

 • imię i nazwisko posiadacza karty
 • numer rachunku, do którego wydana została karta
 • numer karty, którą dokonywana była reklamowana transakcja
 • datę i godzinę reklamowanej transakcji
 • wysokość reklamowanej kwoty
 • miejsce dokonania reklamowanej transakcji
 • informację czy karta została skradziona, zagubiona lub czy klient jest w jej posiadaniu
 • opis sytuacji
 • itp.

Musimy pamiętać o tym, że jeżeli nie złożymy reklamacji w ciągu 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku (zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych), roszczenia wobec banku automatycznie wygasają.

bDZJiOEZ

Na rozpatrzenie reklamacji banki mają do 30 dni od ich otrzymania. Ale w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu nawet do 90 dni (bank musi poinformować o tym klienta).

Nie zawsze oznacza to, że tak długo będziemy musieli czekać na odzyskanie pieniędzy. Bank może warunkowo uznać reklamację i zwrócić pieniądze na nasz rachunek. W takiej sytuacji musimy jednak pamiętać, że negatywny wynik reklamacji skutkować będzie obciążeniem rachunku i pobraniem zwróconej wcześniej kwoty.

Jeżeli bank nie uwzględni naszej reklamacji, możemy w ciągu 14 dni zwrócić się do banku o jej ponowne rozpatrzenie. Jeżeli odpowiedź w dalszym ciągu będzie odmowna możemy poprosić o pomoc:

 • organizacje konsumenckie (miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów)
 • bankowego arbitra konsumenckiego (działającego przy Związku Banków Polskich)
bDZJiOFa

Jeżeli mimo to nie uda się polubownie rozwiązać sporu, pozostaje do naszej dyspozycji:

 • złożenie skargi do Sądu Polubownego przy Komisji nadzoru Finansowego
 • złożenie skargi na działanie banku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Chargeback

Posiadacze kart płatniczych wydanych przez Visę i MasterCard mają możliwość skorzystania z procedury chargeback (czyli tzw. obciążenia zwrotnego), w wyniku której niesłusznie pobrana kwota wraca na ich konto.

Kiedy możemy skorzystać z chargeback?

Procedura chargeback obejmuje transakcje kartami wykonane w terminalach POS (dostępne przykładowo w sklepach, restauracjach, hotelach) transakcje internetowe i zamówienia telefoniczne z wykorzystaniem kodu CVV lub CVC oraz wypłaty gotówki w bankomatach.

bDZJiOFb

Chargeback to mechanizm, który chroni płacących kartami wydanymi przez te organizacje m.in. przed pomyłkami i błędami, które mogą pojawić się przy płatnościach kartami lub nadużyciami i nieuczciwością sprzedawców.

Jak to działa w praktyce?

 • zgłaszamy reklamację do wydawcy karty, czyli banku, który wydał nam kartę (im lepiej udokumentowana transakcja i wcześniej rozpoczęta procedura reklamacyjna u sprzedawcy, tym większa szansa na sukces)
 • bank ma obowiązek przyjąć reklamację
 • bank kontaktuje się z agentem rozliczeniowym, który rozliczał transakcję
 • agent rozliczeniowy kontaktuje się ze sprzedawcą i jeżeli ten nie będzie w stanie udowodnić, że racja jest po jego stronie, klient otrzyma zwrot pieniędzy
 • agent w ciągu 45 dni informuje bank o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji
 • bank informuje klienta o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji, w tym ostatnim przypadku klient ma 30 dni na odwołanie

bDZJiOFc
bDZJiOFu
eurobank
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)