#
"Od tych wyborów zależy, czy Europa przetrwa"

"Od tych wyborów zależy, czy Europa przetrwa"

Premier gości Witalija Kliczko na posiedzeniu Rady Krajowej PO. Lider ukraińskiej partii "Udar" zapowiedział podpisanie współpracy swojej partii z PO.

Największe partie startujące w wyborach

 
Platforma Obywatelska
Program Platformy Obywatelskiej można zdefiniować jako połączenie liberalizmu konserwatywnego i chrześcijańskiej demokracji.
Prawo i Sprawiedliwość
PiS opowiada się za zaostrzeniem kar dla przestępców. W kwestiach gospodarczych jest za gwarantowaniem bezpieczeństwa socjalnego i interwencjonizmem państwa.
 
Polskie Stronnictwo Ludowe
PSL opowiada się za interwencjonizmem państwowym, zwłaszcza w rolnictwie i za zwolnieniem tempa prywatyzacji.
Sojusz Lewicy Demokratycznej
SLD popiera zachowanie większości funkcji socjalnych państwa. Jest za świeckością państwa i tolerancją światopoglądową.
 
Libertas Polska
Libertas Polska jest za odrzuceniem traktatu lizbońskiego. Deklaruje poparcie dla Europy Ojczyzn i sprzeciwia się zbytniej integracji Unii.
Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica
Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica, koalicja utworzona przez: Partię Demokratyczną, SdPl oraz Zielonych 2004.

Unia Europejska - kiedy głosujemy?