Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Aktualizacja danych w Krajowej Ewidencji Podatników

0
Podziel się:

Ministerstwo Finansów w opublikowanym dnia 08.12.03 komunikacie przypomniało o obowiązku aktualizacji danych zgłoszonych do systemu Krajowej Ewidencji Podatników. Przedstawiamy tekst tego komunikatu.

Ministerstwo Finansów w opublikowanym dnia 08.12.03 komunikacie przypomniało o obowiązku aktualizacji danych zgłoszonych do systemu Krajowej Ewidencji Podatników. Poniżej przedstawiamy tekst komunikatu.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. Nr 142 poz.702 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o NIP", podatnik ma obowiązek aktualizowania wszystkich danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym. Podatnicy podatku VAT mają obowiązek zaktualizować dane w ciągu 14 dni od dnia dokonania zmiany. Termin 30 dni obowiązuje pozostałych podatników.

Aktualizacja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza zgłoszenia aktualizacyjnego (NIP-1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, NIP-3 dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) - pobranego z urzędu skarbowego lub ze strony internetowej Ministerstwa Finansów i dostarczeniu go (także za pośrednictwem poczty) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wyjątek stanowią podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, których płatnikiem jest organ emerytalny lub rentowy. Podatnicy ci dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem tego płatnika. Wyjątek stanowią również podatnicy będący wyłącznie podatnikami podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości, którzy składają wypełnione zgłoszenie aktualizacyjne w organie podatkowym gminy (miasta), właściwym dla podatku, z którego wynika obowiązek ewidencyjny wraz ze złożeniem pierwszej w roku podatkowym deklaracji na podatek lub w terminie dokonania pierwszej w roku podatkowym wpłaty podatku. Dane ze zgłoszeń
identyfikacyjnych/aktualizacyjnych są gromadzone w Krajowej Ewidencji Podatników.

Wymiana dowodów osobistych przez organy ewidencyjne gmin, a także zmiana numerów rachunków bankowych przeprowadzana przez banki wymagają, zgodnie z ustawą o NIP, aktualizacji danych podanych w zgłoszeniu. Aktualizacja danych jest niezwykle istotna. Przetwarzanie aktualnych i rzetelnych informacji jest podstawą prawidłowego funkcjonowania systemu podatkowego jak również prawidłowego wykonywania zadań przez instytucje, które na mocy art. 15 ust. 2 ustawy o NIP, mogą korzystać z danych zgromadzonych w Krajowej Ewidencji Podatników. Aktualizacja danych leży także w interesie podatników. Podatnicy, którzy zadeklarowali zwrot nadpłaty podatku na rachunek osobisty za niedopełnienie obowiązku podania aktualnego numeru rachunku mogą zostać obciążeni kosztami zwrotu przelewu. Aktualne dane są również niezbędne do dokonania zwrotu nadpłaty podatku w kasie urzędu skarbowego. Do aktualizacji danych obywatele są zobligowani nie tylko przez ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, lecz również
przez inne ustawy np. przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Intencją organów podatkowych nie jest karanie podatników czy płatników za niedopełnienie obowiązku, lecz dbałość o jakość danych w Krajowej Ewidencji Podatników, z których korzystają liczne instytucje, rejestry oraz podatnicy. Odpowiedzialność karna jaka ciąży na podmiotach, które nie dopełniły formalności nałożonych przez ustawę o NIP ma być czynnikiem mobilizującym do aktualizowania danych. Samo przekroczenie terminu nie oznacza jeszcze popełnienia wykroczenia skarbowego, gdyż odpowiedzialność karna w postępowaniu karnym skarbowym uzależniona jest od winy umyślnej sprawcy czynu.

Źródło: Ministerstwo Finansów

podatki
msp
zarzadzanie
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)