Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak obliczać wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy

0
Podziel się:

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązują nowe zasady obliczania zarówno wynagrodzenia urlopowego, jak i ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Zmiana ta jest spowodowana wejściem od w życie znowelizowanego rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 230, poz. 2290).

Wynagrodzenie urlopowe

Od 1 stycznia 2004 r. wynagrodzenie urlopowe obliczasz, dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.
A zatem z powyższego wynika, że dni pracy zostały zamienione na godziny pracy.

Zmiany zasad obliczania wynagrodzenia urlopowego są spowodowane zmianą przepisów w Kodeksie pracy dotyczących urlopów wypoczynkowych. Zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone od 1 stycznia 2004 r. dotyczą w dużym stopniu zasad udzielania urlopu wypoczynkowego.

Anna Kostecka, konsultant prawny, ekspert serwisu internetowego Portalu FK: - Zmiany zasad udzielania urlopu wypoczynkowego polegają przede wszystkim na tym, że:
- obecnie urlopu udzielasz w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
- udzielasz urlopu na te dni w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy

Od 1 stycznia 2004 r. ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy obliczasz, dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych na dotychczasowych zasadach (przepisy ww. rozporządzenia § 15 - 17) przez współczynnik ekwiwalentowy, a następnie dzielisz tak otrzymany ekwiwalent za 1 dzień urlopu przez 8 i dalej mnożysz tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Anna Kostecka, konsultant prawny, ekspert serwisu internetowego Portalu FK: - Współczynnik ekwiwalentowy ustalasz teraz, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzielisz przez 12.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)