Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jest już nowa ustawa o VAT

0
Podziel się:

Sejm uchwalił ostateczny tekst ustawy o VAT. Większość przepisów wejdzie w życie 1 maja 2004 roku. Przedstawiamy część zmian zawartych w nowej ustawie.

Wreszcie Sejm – po rozpatrzeniu poprawek Senatu, uchwalił ostateczny tekst ustawy o VAT. Większość przepisów wejdzie w życie 1 maja 2004 roku. Wcześniej musi je podpisać prezydent. Jeśli to zrobi zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw. Już teraz można zapoznać się z tekstem nowej ustawy o VAT zamieszczonym na stronach msp.money.pl.

Przedstawiamy niektóre ze zmian:

  1. 50 proc. odliczenia w przypadku samochodów osobowych

Można odliczać VAT od samochodów osobowych. Kwota podatku naliczonego, o jaką można w tym przypadku obniżyć podatek należny to 50 proc. kwoty podatku określonego w fakturze. Maksymalnie odliczenie wyniesie jednak 5000 zł. Pojawia się tu też specjalny wzór, definiujący dla potrzeb VAT samochód osobowy.

Zgodnie z art. 86 ust. 3, otwierającym dział „Odliczenie i zwrot podatku” ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru:

DŁ = 357 kg + n x 68 kg

gdzie:
DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność,
n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy

- kwotę podatku naliczonego stanowi 50 proc. kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 5 000 zł.

Takie same ograniczenia w odliczeniu VAT od samochodów osobowych dotyczą m.in. leasingobiorców.

W ustępie 7 art. 86 czytamy:
w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 5 000 zł.

W tej sytuacji ustawodawca przewidział przepisy przejściowe. Art. 154 wyłącza stosowanie ww. ograniczeń w odliczaniu VAT do samochodów będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującymi przed dniem 1 maja 2004 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy.

By wyłączenie miało zastosowanie spełniać należy następujące warunki:
· umowa musi być zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy (1 maja), bez uwzględniania zmian tej umowy po wejściu w życie ustawy, oraz
· umowa musi być zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 14 maja 2004 r.

  1. Paliwa do samochodów osobowych

Podatnicy nadal nie będą mieli prawa do odliczania paliw używanych w samochodach osobowych (zdefiniowanych wg ww. wzoru). Zgodnie bowiem z art. 88 ust. 1 pkt 3 obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych.

  1. Internet zwolniony

Ostatecznie z podatku VAT zwolnione zostały usługi (załącznik nr 4 do ustawy):

· transmisji danych i wiadomości - wyłącznie usługi dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz uczniów, studentów, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych, szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk
· na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do Internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy

Zwolnienie z VAT dostępu do Internetu nie jest najlepszym wyjściem dla firm świadczących tego typu usługi. Wykonując sprzedaż zwolnioną z VAT – nie będą miały prawa do odliczenia podatku z zakupów. Najkorzystniejszym rozwiązaniem zarówno dla odbiorców jak i dla dostawców byłoby objęcie dostępu do Internetu stawką 0 proc.

  1. Umowy zlecenia i o dzieło

Sejm przyjął propozycje Senatu, wprowadzając tym samym dość niejasny i skomplikowany przepis. Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 i 3 wolne od VAT będą czynności:
· wykonywane przez osobę fizyczną na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
· z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

Oczywiste jest, że umowy zlecenia i o dzieło zawarte z własnym pracodawcą nie będą opodatkowane VAT. Wątpliwości pojawiają się przy analizie drugiej części przepisu. Wydaje się, że nie będą objęte VAT takie umowy, w których wyraźnie określono warunki jej wykonywania, wynagrodzenia i odpowiedzialności. Jednak taka ogólna definicja przyczynić się może do powstania sporych rozbieżności interpretacyjnych, co z pewnością zakłóci sen szarego podatnika.

  1. Kaucja gwarancyjna

Podatnicy rozpoczynający wymianę towarową z krajami Unii oraz ci, którzy taki handel rozpoczęli w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed rejestracją VAT UE - mogą liczyć na zwrot podatku naliczonego związanego z dostawą do krajów UE w terminie wydłużonym do 180 dni.
By otrzymać zwrot w krótszym czasie (60 dni) – należy złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, zabezpieczenie majątkowe lub gwarancje bankowe na kwotę 250.000 zł. (art. 97 ust. 5 - 7

Po upływie roku podatnik będzie miał prawo zwrócić się do urzędu skarbowego o zwrot wpłaconej wcześniej kaucji.

  1. Stawki

22 proc. stawką objęte zostały materiały budowlane. Sanki, łyżwy, narty, rowerki i meble dla dzieci również objęte będą stawką podstawową.

7-proc. stawka VAT będzie miała zastosowanie do odzieży dla niemowląt oraz butów dziecięcych. Preferencją 7 proc. stawką objęto także wyroby rękodzieła ludowego oraz sprzęt dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Zerowy VAT dotyczyć będzie sprzedaży komputerów dla szkół.

vat
msp
zarzadzanie
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)