Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Liniowy czy skala?

0
Podziel się:

Tylko w styczniu osoby prowadzące własny biznes mają okazję zmienić dotychczasowy sposób opodatkowania.

Liniowy czy skala?

Podjęte na początku roku decyzje będą wiązały podatnika przez cały rok, warto więc dokładnie przeanalizować, która z dostępnych form opodatkowania będzie najkorzystniejsza.

Oto krótka ściąga dla tych, którzy rozważają przejście ze skali na podatek liniowy.

Oświadczenie o wyborze

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o PIT, by skorzystać z możliwości liniowego opodatkowania dochodów w całym 2007 roku - zainteresowani podatnicy powinni do 20 stycznia przyszłego roku złożyć na piśmie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne oświadczenie.
W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – oświadczenie o wyborze składa się do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Trzeba pamiętać, iż dokonany w ten sposób wybór opodatkowania przedłuża się automatycznie na lata następne. By powrócić do skali podatkowej lub zmienić formę opodatkowania należy do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego złożyć w US pismo o rezygnacji z liniowego PIT lub złożyć w tym terminie wniosek lub oświadczenie o zastosowanie uproszczonych form opodatkowania.

*Od 2007 r. działy specjalne też liniowo *
Od przyszłego roku liniowy PIT będzie dostępny także dla przedsiębiorców osiągających przychody z działów specjalnych produkcji rolnej i rozliczających się w oparciu o księgi.
Aby przejść na podatek liniowy należy do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o swoim wyborze.
_ *Uwaga! *Oświadczenie o wyborze liniowego PIT na 2007 rok podatnicy składają w innym terminie, tj. do 20 stycznia 2007 roku. _
Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie roku podatkowego – termin zawiadomienia wynosi 7 dni od rozpoczęcia działalności.

Wybór sposobu opodatkowania automatycznie przedłuża się na lata następne, chyba że podatnik do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy złoży w US zawiadomienie o rezygnacji z podatku liniowego.

Działalność na rzecz byłego pracodawcy

Przy wyborze liniowego 19 proc. podatku należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy wśród nabywców towarów bądź usług nie znajduje się były pracodawca.

Gdy podatnik z liniowym PIT uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które on sam lub co najmniej jeden ze wspólników:

  • wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
    • wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy – opodatkowane wg jednej stawki zostaje wycofane i zamienione na skalę podatkową ze skutkiem od początku roku. W konsekwencji podatnik musi wpłacić do US zaliczki obliczone wg skali podatkowej wraz z odsetkami od zaległości podatkowych.

Małżonkowie rozliczają się osobno

Łączne opodatkowanie małżonków oraz preferencyjne opodatkowanie osób samotnie wychowujących małoletnie dzieci nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c (opodatkowanie liniowym PIT).

Zakaz łączenia dochodów

Przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej osiąganych przez podatników opodatkowanych podatkiem liniowym nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.
W związku z tym podatnik, który wybrał liniowy PIT i jednocześnie uzyskuje dochody opodatkowane na zasadach ogólnych – będzie musiał złożyć dwa odrębne zeznania roczne.

Można odliczać składki na ZUS oraz ubezpieczenie zdrowotne
Podstawę obliczenia podatku można pomniejszać o składki na ubezpieczenie społeczne.
Składki na ZUS podlegają odliczeniu od dochodu, o ile nie zostały:

  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub
    • odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, lub
    • odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podatek dochodowy obliczony wg stawki liniowej można obniżyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (maksymalnie o 7,75 % podstawy wymiaru składki zdrowotnej).

Zakaz odliczania kwoty wolnej od podatku

W liniowym PIT podatnik traci prawo do obniżenia naliczonego podatku o kwotę wolną od podatku. W ten sposób opodatkowana jest już pierwsza złotówka zarobiona w danym roku podatkowym.

Zakaz korzystania z ulg i odliczeń

Przedsiębiorca, który wybierze liniowy PIT utraci prawo do odliczania od dochodu lub podatku jakichkolwiek ulg i odliczeń (również tych, do których nabył prawo w latach ubiegłych).

Przed złożeniem oświadczenia o wyborze podatku liniowego należy dokładnie przeanalizować, czy taki sposób płacenia podatku będzie dla danej osoby korzystny. Warto zastanowić się nad następującymi kwestiami:
_ - oczekiwana wysokość dochodów w roku podatkowym _

podatek liniowy jest korzystniejszy dla podatników, którzy uzyskują dochody właściwe dla drugiego i trzeciego progu podatkowego. W przypadku niskich dochodów korzystanie z liniowego podatku może być nieopłacalne, a to m.in. w związku z utratą prawa do odliczenia kwoty wolnej od podatku
_ - korzystanie na zasadzie praw nabytych z ulg i odliczeń od podatku _

podatnicy, którzy w dalszym ciągu korzystają w ramach praw nabytych z ulg i odliczeń podatkowych – w przypadku przejścia na podatek liniowy – tracą automatycznie prawo do dalszych odliczeń
_ - ulgi i odliczanie nadal obowiązujące _

podatnik wybierający opodatkowanie liniowym PIT nie może korzystać z obowiązujących w 2007 roku ulg i odliczeń
_ - wspólne rozliczanie z małżonkiem lub małoletnim dzieckiem _

wspólne opodatkowanie może znacznie zredukować obciążenia fiskalne rozliczających się w ten sposób podatników. Element ten należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o przejściu na liniowy PIT (podatek liniowy całkowicie wyklucza możliwość łącznego opodatkowania).

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)