Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Nowe zasady w kasach fiskalnych

0
Podziel się:

Ukazało się już oczekiwane od dawna nowe rozrządzenie w sprawie kas rejestrujących. Przypomnijmy, iż tylko do końca roku obowiązywać będą przepisy dot. kas fiskalnych wydane na podstawie „starej” ustawy o VAT.

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

O tym, kto zobowiązany jest do ewidencjonowania swojej sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej mówi art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).
Zgodnie z tym przepisem ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani są prowadzić podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz:
- osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz
- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.

Nowe rozporządzenie – podobnie jak obowiązujące dotąd przepisy – zwalnia od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej tych podatników, u których poziom obrotów w poprzednim roku nie przekroczył określonych limitów.

I tak, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia - do dnia 31 grudnia 2005 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.
Podatnicy rozpoczynających sprzedaż w 2005 r. nie będą musieli instalować kas fiskalnych do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r.
Nowe przepisy dokładnie opisują moment utraty prawa do zwolnienia w związku z przekroczeniem wspomnianych wyżej limitów.
Zgodnie z ogólną zasadą zwolnienie utraci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu 2005 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł.

Podobnie jak obecnie, również i w przyszłym roku zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej objęci zostaną niektórzy podatnicy rozliczających podatek dochodowy w formie karty podatkowej. W tym przypadku podstawowym warunkiem zwolnienia nadal będzie wykonywanie określonego rodzaju działalności samodzielnie, tj. bez zatrudniania pracowników (z wyjątkiem małżonka).
W 2005 roku ze zwolnienia dla „kartowiczów” wykluczeni zostaną pozłotnicy, lakiernicy, introligatorzy oraz tapicerzy.
Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku:
- zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie, lub
- niedotrzymania warunku zwolnienia (niezatrudniania pracowników za wyjątkiem małżonka)
- prawo do zwolnienia od stosowania kas wygaśnie po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w 2005 r. obrotów w wysokości 40 000 zł.

Nowe przepisy wprowadzają również zwolnienie przedmiotowe, tj. uzależnione od rodzaju wykonywanej działalności. Według § 3 ust 1 pkt 1 rozporządzenia zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania odnosi się do podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika był większy niż 70 proc.
W stosunku do stanu w 2004 r. ze zwolnienia przedmiotowego nie mogą skorzystać następujące rodzaje działalności: - wykonywanie zdjęć i obróbki fotograficznej i inne usługi fotograficzne - usługi związane z wyświetlaniem filmów i taśm wideo - usługi fryzjerskie i kosmetyczne - usługi parkingowe - utrzymanie ulic i placów UWAGA! Rozporządzenie wyznaczyło terminy zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas. I tak, na podstawie § 2 zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:
- do dnia 30 kwietnia 2005 r. - czynności objęte do 31 grudnia 2004 r. zwolnieniem od ewidencjonowania
- do dnia 30 września 2005 r. - czynności dotyczące usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach (PKWiU 92.13)
- do dnia 31 grudnia 2005 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Zarówno wielkość obrotów jak i terminy zwolnień nie dotyczą:

- podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego
- przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem określonych w poz. 6 i 7 załącznika (przewozy rozkładowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę)
- przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami

Czynności te już od początku 2005 r. należy ewidencjonować w kasach fiskalnych; w przypadku podatników sprzedających gaz – ewidencji podlega cała ich sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących taką działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.

podatki
vat
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)