Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Od czego zależą wynagrodzenia w Polsce?

0
Podziel się:

Co sprawia, iż osoba pracująca w firmie A, na przykład jako specjalista ds. marketingu zarabia znacznie więcej niż osoba na analogicznym stanowisko w firmie B? Odpowiedź na to pytanie można częściowo uzyskać analizując wyniki badań na temat rynku wynagrodzeń Polsce

Co sprawia, iż osoba pracująca w firmie A, na przykład jako specjalista ds. marketingu zarabia znacznie więcej niż osoba na analogicznym stanowisko w firmie B? Odpowiedź na to pytanie można częściowo uzyskać analizując wyniki badań przeprowadzonych przez firmę AG „TEST” Human Resources z Krakowa, na temat rynku wynagrodzeń Polsce.

Badania prowadzone były zarówno w pionach i poziomach organizacyjnych i uwzględniały takie kryteria podziału firm jak: sektor działalności; branża; wielkość zatrudnienia (firmy zatrudniające powyżej i poniżej 200 pracowników); pochodzenie zaangażowanego kapitału (firmy polskie i zagraniczne).

Analiza Raportu potwierdza zaobserwowane już wcześniej zjawisko pogłębiającej się dysproporcji w dochodach Polaków. I tak np. członkowie zarządów badanych firm zarabiali średnio około 10 razy więcej niż pracownicy szeregowi.

Tabela 1 Średnia płaca w poziomach zarządzania

Źródło: Raport Płacowy Jesień 2003, AG „TEST” Human Resources, www.RaportPlacowy.pl

W firmach dużych, zatrudniających powyżej 200 pracowników, zarabia się generalnie lepiej, w porównaniu do firm mniejszych (Tabela 2). Różnice te zauważalne są przede wszystkim w poziomie zarządu i wyższego szczebla zarządzania. Członkowie zarządu w dużej firmie zarabiali średnio o 50% więcej, w przypadku poziomu dyrektorów różnica w poziomie wynagrodzeń kształtowała s ta kształtowała się na poziomie 26%. Wynagrodzenie kierowników małych firm było niższe średnio o 16%, a pracowników szeregowych o 13%. Poziom wynagrodzenia samodzielnych specjalistów kształtował się na podobnym

Tabela 2

Źródło: Raport Płacowy Jesień 2003, AG „TEST” Human Resources, www.RaportPlacowy.pl

Analizując wynagrodzenie w firmach polskich i zagranicznych (Tabela 3) można przyjąć, iż firmy z kapitałem zagranicznym płacą lepiej niż firmy krajowe. Różnice te są jednak najbardziej zauważalne, podobnie jak w przypadku kryterium wielkości zatrudnienia, dla poziomu zarządu i wyższego szczebla zarządzania. Członek zarządu, dyrektor, jak i kierownik w firmie z udziałem kapitału zagranicznego zarabia średnio o 30% więcej niż w z kapitałem polskim. W przypadku pracowników samodzielnych różnica ta kształtuje się na poziomie około 17%. Wynagrodzenie pracowników szeregowych było na podobnym poziomie.

Tabela 3

Źródło: Raport Płacowy Jesień 2003, AG „TEST” Human Resources, www.RaportPlacowy.pl

Uwzględniając kryterium sektora działalności (Tabela 4), można zauważyć, iż wynagrodzenia w handlu na wszystkich poziomach, z wyjątkiem zarządu, kształtowały się na najwyższym poziomie, w usługach natomiast poziom płac był najniższy w porównaniu do pozostałych sektorów.

Największe różnice w zarobkach na poszczególnych poziomach organizacyjnych są zauważalne w przypadku sektora produkcyjnego,. Wynagrodzenie członków zarządu jest przeszło 10-krotnie wyższe niż pracowników szeregowych. W sektorze handlu i usług różnice te kształtują się mniejszym poziomie.

Tabela 4

Źródło: Raport Płacowy Jesień 2003, AG „TEST” Human Resources, www.RaportPlacowy.pl

Podsumowując.
Poziom wynagrodzenia w naszym kraju zależy nie tylko od zajmowanego stanowiska w danej firmie, ale także od jej wielkości, pochodzenie zaangażowanego kapitału lub sektora działalności. To gdzie pracujemy staje się tym ważniejsze, im wyższy szczebel pracowników hierarchii firmy zajmujemy.

msp
zarzadzanie
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)