Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zmiana właściwości urzędów skarbowych dla niektórych podatników

0
Podziel się:

Jeżeli od 1 stycznia 2004 r. rozliczana przez Ciebie firma będzie musiała zmienić właściwość urzędu skarbowego, to już rozliczenie za wcześniejszy okres rozliczeniowy będziesz musiał złożyć w nowym urzędzie. Dotyczy to np. rozliczeń VAT za grudzień 2003 r.

Jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń (art. 18 a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. nr 137 poz. 926 z późn. zm.dalej zwanej op).

Zmiany w 24 ustawach
Uchwalenie ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych wprowadziło zmiany w 24 ustawach. Jedną ze zmian jest utworzenie z 1 stycznia 2004 r. Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz wyspecjalizowanych urzędów skarbowych do obsługi określonych grup podatników. Utworzonych zostanie 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (3 w województwie mazowieckim, po 2 w województwie śląskim i wielkopolskim oraz po 1 urzędzie w pozostałych województwach). Według danych Ministerstwa Finansów około 30.000 podatników powinno złożyć zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego.

Sprawdź, jaki przychód roczny netto osiąga twoja firma

15 października 2003 r. upłynął termin złożenia zawiadomienia, który został opublikowany w rozporządzeniu ministra Finansów z 23 września 2003 r w sprawie zawiadomienia o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego (Dz.U. nr 175, poz. 1698). Zatem jeżeli rozliczana przez Ciebie firma osiągnęła w 2002 r. przychód netto przekraczający 5.000.000 euro obowiązek ten powinieneś wypełnić już w październiku.

Jeżeli Twoja firma rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 stycznia 2004 r. a spełni warunek dotyczący przychodu netto, również będzie jej dotyczyć zmiana właściwości urzędu skarbowego od nowego roku.
To, czy rozliczana przez Ciebie firma osiągnęła przychód roczny netto co najmniej 5.000.000 euro musisz ustalić na podstawie danych wynikających z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok podatkowy.

Nowe urzędy skarbowe będą obsługiwać niektóre kategorie podatników

Nowe urzędy będą właściwe w sprawach podatników (art. 5 ust. 9b ustawy z 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. nr 106, poz. 489 z późn. zm., zwanej dalej uis), którzy są:
- podatkową grupą kapitałową,
- instytucją finansową (bankiem, zakładem ubezpieczeń, jednostką działającą na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, jednostką działającą na podstawie przepisów o funduszach emerytalnych),
- oddziałem lub przedstawicielstwem przedsiębiorstwa zagranicznego.
Twoja firma od 1 stycznia 2004 r. będzie podlegać właściwości nowych urzędów skarbowych, jeżeli jest podatnikiem będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, i:
- w ostatnim roku podatkowym osiągnęła przychód roczny netto co najmniej 5.000.000 euro,
- jako rezydent bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli albo posiada udział w ich kapitale,
- jest zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta lub nierezydent posiada co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu,
- jako rezydent jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i zagranicznym lub w jego kontroli albo posiada jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.
Natomiast możesz mieć kłopot z ustaleniem czy rozpoczynając działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2004 r. Twoja firma zmieni właściwość urzędu skarbowego z dniem 1 stycznia 2004 r., czy też nowy urząd dla obsługi szczególnych kategorii podatników będzie jej dotyczył już w momencie rozpoczęcia działalności.

Kolejna zmiana właściwości miejscowej organów podatkowych może nastąpić w związku z utratą cech wyżej wymienionych. Wtedy również powstanie obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie zawiadomieniem.

vat
msp
zarzadzanie
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)