05 VICToria kaput

skomentuj
pet / 83.9.222.* / 2009-03-02 20:32
Temat
Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" S.A. ("NFI Victoria") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Keystar Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru ("Spółka"), zawiadomienie, zgodnie z którym Spółka informuje, iż w dniu 26 lutego 2009 roku zbyła wszystkie posiadane udziały w swojej spółce zależnej Lakestorm Trading & Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, która to spółka posiadała akcje NFI Victoria.

Obecnie Spółka nie posiada akcji NFI Victoria.
qwer33 / 83.9.222.* / 2009-03-02 20:38
a dokladniej

2009-03-02

17:02:00

GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-05VICT-(PL)-1

V NFI VICTORIA SA zbycie akcji funduszu

Raport bieżący 21/2009

V Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" S.A. ("NFI Victoria") informuje, iż w dniu
dzisiejszym otrzymał od Forestmeadows Trading & Investments Limited ("Spółka") z siedzibą w
Nikozji, Cypr - spółki zależnej od Dryton Holdings BV z siedzibą w Holandii - zawiadomienie o
zbyciu 3.073.218 akcji NFI Victoria.

Zbyte akcje stanowią 10,72% kapitału akcyjnego NFI Victoria i uprawniają do 3.073.218 liczy
głosów stanowiących 10,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Po rozliczeniu powyższej transakcji Spółka, a tym samym Dryton Holdings BV, nie posiada akcji
NFI Victoria.
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy