AMICA

Wyświetlaj:
Pablo / 2006-06-18 11:12 / "Uznany Gracz Giełdowy"
Euro powyżej 4zł to musi się pozytywnie odbić na kursie akcji amiki. Wyniki za II kw beda w sierpniu.
Pablo / 2006-06-10 18:13 / "Uznany Gracz Giełdowy"
Propozycja uchwały na WZA: "Zysk netto w kwocie 3.882 tysięcy zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy."

"Ponadto wszystkim Członkom Rady Nadzorczej Członkom „Amica Wronki” S.A. przysługuje wynagrodzenie dodatkowe uzależnione od wyników spółki „Amica Wronki” S.A. („Spółka”), wypłacane w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za kolejny rok obrotowy, w całkowitej wysokości 1,5 % (jeden i pięć dziesiątych procenta) zysku brutto osiągniętego przez „Amica Wronki” S.A. w roku obrotowym, za który sprawozdanie finansowe podlega rzeczonemu zatwierdzeniu. 2. Wynagrodzenie dodatkowe określone w ust. 1, przysługuje w czasie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej. 3. Wynagrodzenie dodatkowe określone w ust. 1, podlega podziałowi pomiędzy Członków Rady Nadzorczej w częściach równych. 4. Pierwsze wynagrodzenie dodatkowe, jest należne Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006."

Czekamy więc na bardzo dobre wyniki za 2006r. Rada powinna już to i owo przypilnować.
Pablo / 2006-06-10 15:30 / "Uznany Gracz Giełdowy"
Oto propozycja pierwszego tematu, tworzonego wg nazw spółek. Proszę o wpisywanie tutaj postów związanych wyłącznie z Amicą.
Jerzy68 / 81.190.59.* / 2006-10-14 10:57
Wartośc księgowa na 1 akcję rewelacyjna w stosunku co ceny akcji tylko czy nie za słabe zyski? C/Z wygląda już nie tak rewelacyjnie a euro spada... Jedyny korzystny element to to, że jak na razie to chyba jedna z niewielu spółek, która w tym roku nie przekroczyła 50% wzrostu? Tylko czy to wystarczy? 8 mln akcji z czego ok 50% w obrocie da się ruszyc tylko musi być jakis pozytywny impuls a tego raczej nie można się spodziewać. Cisza jak makiem zasiał :)

Najnowsze wpisy