Forum Klub gospodarczy - tematy użytkowników

Becikowe - także dla rodziców dzieci urodzonych 9 listopada lub później w 2005 r.

Becikowe - także dla rodziców dzieci urodzonych 9 listopada lub później w 2005 r.

skomentuj
Sabre / 2006-01-30 10:37
Przepisy przewidują że wniosek o becikowe trzeba złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Jeśli zostanie on złożony później, gmina pozostawi go bez rozpoznania. Innymi słowy nie zajmie się nim i becikowego nie wypłaci. Z tego przepisu wynika, że o becikowe mogą też starać się osoby, których dzieci urodziły się 3 miesiące przed datą wejście w życie nowych przepisów. O takie świadczenie mogą się więc ubiegać rodzice, których dzieci urodziły się 9 listopada 2005 r. lub później.
Taka interpretacja jest szczególnie istotna dla osób, których dzieci urodziły się w listopadzie. Muszą oni jak najszybciej po dacie wejścia w życie ustawy – najlepiej już pierwszego dnia jej obowiązywania – złożyć do gminy wniosek o to świadczenie.
Odsyłam do gazety prawnej nr 20 (1638) piatek-niedziela 27-29 stycznia 2006 r.
Jako że 2 miesiące temu urodził mi się syn, też się załapie na becikowe, podobnie jak około 60 tys. dzieci urodzonych w listopadzie i grudniu.
skomentuj

Najnowsze wpisy