Forum Forum dla firmDotacje

Bezzwrotna dotacja na założenie firmy z PUP, czy z UE?

Bezzwrotna dotacja na założenie firmy z PUP, czy z UE?

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2008-07-17 15:54
PYTANIE:
Chcę założyć działalność gospodarczą i mam kilka pytań mianowicie przeczytałem w internecie post, w którym było napisane że można dostać 40 tys. zł na założenie firmy z programu Kapitał Ludzki? Na czym polega ta dotacja i kto jej udziela? Jednocześnie wiem, że mogę aktualnie ubiegać się o dotacje na założenie działalności gospodarczej w PUP. Gdybym chciał skorzystać teraz z dotacji PUP wynoszącej 14 tys. zł, czy to oznacza, że z dotacji z programu Kapitał Ludzki już nie mogę skorzystać?
kpoplawska / 2008-07-17 15:58 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Dofinansowanie dla osób zakładających własną firmę bądź będących już zarejestrowanym przedsiębiorcą może pochodzić z różnych źródeł m.in. ze środków strukturalnych UE, bądź z Funduszu Pracy. W latach 2007-2013 przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia przewidzianego w 16 programach regionalnych oraz w programach krajowych takich jak: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, czy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na lata 2007-2013.

O jednorazową bezzwrotną dotację mogą się ubiegać wyłącznie osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy i zamierzają prowadzić działalność co najmniej przez 12 miesięcy, na terenie RP. Dla osób rozpoczynających działalność i będących jednocześnie osobami bezrobotnymi zagwarantowane są środki z działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Maksymalna kwota, jaką można dostać korzystając z tego działania to 40 tys. zł. O pieniądze z UE może ubiegać się osoba, która nie była zatrudniona przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat. Z pomocy finansowej nie może skorzystać osoba, która miała zarejestrowaną działalność gospodarczą w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o wsparcie. Bezrobotny, który otrzyma takie wsparcie finansowe, nie może ubiegać się już o bezzwrotną dotację z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacje będą udzielane m.in. na podjęcie po raz pierwszy działalności gospodarczej, doradztwo oraz szkolenia w tym zakresie. Środkami będą dysponowały odpowiednie jednostki, które otrzymały granty z wyżej wymienionego programu operacyjnego. Ich przyznawaniem i rozdysponowywaniem zajmować się będę powiatowe urzędy pracy lub wybrane w konkursach podmioty, które otrzymają środki podobnie jak w latach ubiegłych. O pomoc będzie można się ubiegać prawdopodobnie już pod koniec roku.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, zainteresowane otwarciem działalności gospodarczej mogą aktualnie ubiegać się o przyznanie jednorazowej dotacji z Urzędu Pracy w ramach Funduszu Pracy. Jednym z warunków przyznania dotacji z UP jest fakt, iż osoba nie otrzymała w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na założenie działalności. Oznacza to tyle, iż osoba może skorzystać tylko z jednego typu dotacji.


Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy