Forum Polityka, aktualnościGospodarka

Bielan: PO mści się na CBA za Sawicką

Bielan: PO mści się na CBA za Sawicką

skomentuj
Wyświetlaj:
dzi/dzi / 83.12.116.* / 2007-12-14 17:18
MISZTAL--wreszcie wzieli sie za dupe,ale pewnie dlatego ze nierobił tego z politykami ,ktos napisał co od biedaka chca pisac az sie niechce,mugłby człowiek pisac i pisac.mozna zec ze zagłada tylko ratuje ten swiat.-LUDZKOSC GORSZA OD ZWIERZYNY , morzna to skrytykowac ale patrzac na ten swiat oh,
dzi/dzi / 83.12.116.* / 2007-12-13 23:21
Niebedzie rozliczenia dopuki-doputy parlamet niezostanie opuszczony przez tych ktorzy byli w latach 89-07,bo jak morzna rozliczyc kogos jak samemu jest sie powiazany z nieczystymi sprawami jak np.prywatyzacjia itp.a wyliczac morzna uuuuuuuuu,nieobrarzajac nikogo kraj polsza to ciemnota,przepraszam ale tak jest,zreszta cały swiat jest manipulowany .
dzi/dzi / 83.12.116.* / 2007-12-11 15:28
PANIE I PANOWIE PARLAMETARZYSCI,MY NAROD NADAL CZEKAMY NA ROZLICZENIE TEGO WSZYSTKIEGO-KAZDY PAMIETA NIEMYSLCIE ZE ZAPOMNIANE SA TE SPRAWY.
dzi/dzi / 83.12.116.* / 2007-12-11 13:16
Ale ze komuszki jeszcze sa to podziekujmy wałesie ,pakt ktory zawarł przy okragły raz my raz wy,to zniszczyło polska gospodarke doprowadzilo do rozgrabienia,gdyby uczciwie było zprywatyzowane to dzis polska była by wiele mocniejsza gospodarczo.
Stuntman / 89.78.5.* / 2007-12-11 13:01
MACIE TU KOMUSZKI PRZYPOMNIENIE 45 PRZYKAZAN;
45 Zasad Zniewalania :


Jest to tlumaczenie z jezyka rosyjskiego instrukcji, znalezionej w kancelarii Boleslawa Bieruta, pierwszego powojennego prezydenta PRL - Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Z tekstu jasno wynika, ze jest to instrukcja przeznaczona dla placowki KGB w ambasadzie sowieckiej w Warszawie, ktora jakimis drogami dotarla do owczesnych wladz komunistycznych PRL. Byc moze zreszta ze drogi nie byly zbyt krete, przeciez Bierut to przedwojenny agent NKWD.

Nie to zreszta jest najwazniejsze. Najwazniejsza jest tresc tej instrukcji pochodzacej z 1947 roku.

Lektura 45 punktow nakazujacych totalne podporzadkowanie kraju interesom osciennego mocarstwa, zniszczenie gospodarki, samodzielnosci spoleczenstwa i wszelkiej inicjatywy jednostek, budzi groze.

Tak jak groze budza dzis u wielu obserwatorow Polski skutki komunistycznych rzadow po 45 latach.

Publikowany tekst ukazuje wazna przyczyne tego stanu rzeczy.Scisle tajne Moskwa, 2.VI.1947r. K.AA/OC 113

INSTRUKCJA NK/003/471. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców. Spotkanie z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.
2. Należy szczególnie zadbać o to, aby nie było żadnych kontaktów pomiędzy naszym wojskiem a ludnością cywilną kraju. Niedopuszczalne jest składanie wizyt w domach krajowców przez naszą kadrę oficerską, ani nawiązywanie kontaktów przez naszych żołnierzy szeregowych z miejscowymi kobietami, ludnością lub żołnierzami krajowców.

3. Przyspieszyć likwidację krajowców związanych z KPP, PPS, Walterowców, KZMP AK i BCh i innych ugrupowań, które powstały bez naszej inspiracji. Wykorzystać w tym celu fakt istnienia zbrojnej opozycji.

4. Dopilnować, aby do wszystkich akcji bojowych w pierwszej kolejności kierować żołnierzy, którzy przed wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej przebywali na naszym terytorium. Doprowadzić do ich całkowitej likwidacji.

5. Przyśpieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedną organizację i dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska obsadzone były przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne.

6. Doprowadzić do połączenia całego ruchu młodzieżowego w jedną organizację, a stanowiska od szczebla powiatowego wzwyż obsadzić przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne. Do czasu zjednoczenia zlikwidować znanych przywódców harcerstwa.

7. Spowodować i dopilnować, aby delegaci wyznaczeni na zjazdy partyjne nie zachowali mandatów na okres kadencji wybranych przez siebie władz partyjnych. W żadnym wypadku delegaci nie mogą zwoływać posiedzeń międzyzakładowych. W razie konieczności zwołania takiego posiedzenia należy wyeliminować ludzi, którzy wykazali się aktywnością w wysuwaniu koncepcji postulatów. Na każdy następny zjazd wybierać nowych kandydatów (ruchowo), tylko wytypowanych przez nasze służby specjalne.

8. Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyróżniających się zmysłem organizacyjnym, umiejących sobie jednać popularność. Ludzi takich należy pozyskać, a w razie odmowy nie dopuszczać do wyższych stanowisk.

9. Doprowadzić do tego, aby pracownicy na stanowiskach państwowych (z wyjątkiem służb ścigania i pracowników przemysłu wydobywczego) otrzymywali niskie pobory. Dotyczy to w szczególności służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, oświaty i kierowników różnych szczebli.

10. Do wszystkich organów władzy i większości zakładów pracy wprowadzić ludzi współpracujących z naszymi służbami specjalnymi (bez wiedzy władz krajowych).

11. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prasa krajowców nie podawała sumarycznych ilości rodzajów towarów wysyłanych do naszego kraju. Nie można też również nazwać to handlem. Należy dopilnować, aby prasa krajowa podkreślała ilość towarów wysyłanych przez nas do krajowców, ale wspominała, że to w ramach wymiany handlowej.

12. Wpłynąć na władze krajowców, aby nabywcy ziemi, parceli i gruntów nie otrzymywali aktów własności, a jedynie akty nadania.

13. Ukierunkować politykę w stosunku do rolnictwa indywidualnego tak, aby prowadzenie gospodarstw stało się nieopłacalne, a wydajność jak najmniejsza. W następnej kolejności przystąpić do kolektywizacji wsi. W razie wystąpienia silniejszej opozycji należy zmniejszyć dostawy środków produkcji dla wsi i zwiększyć powinność wobec państwa. Jeżeli to nie pomoże, spowodować, aby rolnictwo nie dawało pełnego pokrycia potrzeb żywnościowych kraju i oprzeć wyżywienie na imporcie.

14. Spowodować, aby wszystkie zarządzenia i akty prawne, gospodarcze, organizacyjne (z wyjątkiem wojskowych) nie były precyzyjne.

15. Spowodować, aby dla każdej sprawy powoływano kilka komisji, urzędów, instytucji społecznych, ale żadna z nich nie powinna mieć prawa podejmowania ostatecznej decyzji bez konsultacji z pozostałymi (nie dotyczy przemysłu wydobywczego).

16. Samorządy w zakładach pracy nie mogą mieć żadnego wpływu na kierunek działania przedsiębiorstw. Mogą się zajmować jedynie sposobem wykonywania zleconych zadań.

17. Związki zawodowe nie mogą mieć możliwości sprzeciwu wobec poleceń dyrekcji. Obciążyć związki inną pracą, jak organizowanie wczasów, zaopatrzenia, działalności rozrywkowej i oświatowej, wycieczki oraz rozprowadzanie atrakcyjnych towarów, potwierdzanie opinii i decyzji władz politycznych.

18. Należy spowodować, aby awansowano tylko tych pracowników i kierowników, którzy wzorowo wykonują przydzielone im zadania i nie wykazują skłonności do analizowania spraw wychodzących poza te działania.

19. Krajowcom na stanowiskach partyjnych, państwowych i gospodarczych należy stworzyć warunki do działań, które będą kompromitować ich w oczach podwładnych i zamykać im powrót do środowisk, z których pochodzą.

20. Kadrze oficerskiej rekrutującej się z krajowców można powierzać odpowiednie stanowiska pod warunkiem, że są tam już nasze służby specjalne.

21. Otoczyć szczególnym nadzorem ilości amunicji do wszystkich rodzajów broni, z każdego arsenału akcyjnego i ćwiczeń w ostrym strzelaniu prowadzić swoiste rozliczenia.

22. Objąć szczególnym nadzorem wszelkie laboratoria i instytucje naukowo-badawcze.

23. Należy zwrócić szczególną uwagę na ruch racjonalizatorski i wynalazczy, rozwijać go i popierać, ale wszystkie odkrycia dokładnie rejestrować i zapisem przekazywać do centrali. Dopuszczać do realizacji tylko te wynalazki, które przydatne są w przemyśle wydobywczym, wstępnej obróbki i określone w specjalnej instrukcji. Nie mogą być realizowane te odkrycia, które mogłyby doprowadzić do wzrostu produkcji kosztem ograniczenia wydobycia surowców lub zaniechania zalecanych działań. W wypadku głośnych odkryć spowodować ich sprzedanie za granicę. Nie dopuszczać do publikacji zawierających wartości i opisy wynalazków.

24. Spowodować zakłócenia w punktualności transportów (z wyjątkiem transportu określonego w instrukcji NK 552-46).

25. Inspirować zwoływanie narad środowiskowych i problemowych, zbierać stawiane tam wnioski i propozycje, rejestrować wnioskodawców, a realizować linię określoną w instrukcjach.

26. Spopularyzować wywiady z ludźmi pracy na aktualne tematy produkcyjne, w których zawarta jest krytyka przeszłości lub lokalnego bałaganu, ale nie doprowadzać do likwidacji przyczyn krytykowanych zjawisk.

27. Wystąpienia publiczne władz krajowców mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne, ale nie mogą prowadzić do zjednoczenia ducha narodu.

28. Zwrócić baczną uwagę, czy w odbudowywanych i nowych większych miastach i osiedlach nie budowano ujęć wodnych niezależnych od głównej sieci wodociągowej. Stare ujęcia wodne i studnie uliczne systematycznie likwidować.

29. Przy odbudowie i rozbudowie przemysłu dopilnować, aby ścieki przemysłowe spływały do rzek mogących stanowić rezerwaty wody pitnej.

30. Mieszkania w nowych osiedlach i odbudowywanych miastach nie mogą zawierać dodatkowych pomieszczeń pozwalających na hodowlę inwentarza lub gromadzenie żywności na dłużej i w większych ilościach.

31. Spowodować, aby prywatne przedsiębiorstwa i rzemieślnicy otrzymywali surowce i urządzenia nie pozwalające na produkcję artykułów dobrej jakości, a ceny tych produktów powinny być wyższe od podobnych wytwarzanych przez państwo.

32. Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich stopni. Można dopuszczać krytykę działalności administracyjnej, ale nie wolno pozwolić na jej zmniejszenie ani sprawną pracę.

33. Należy dopilnować wszystkich planów produkcyjnych w przemysłach wydobywczych i w działach określonych odpowiednimi instrukcjami i nie wolno dopuścić do wykonania zaopatrzenia rynku krajowego.

34. Szczególnej obserwacji poddać Kościół i tak ukierunkować działalność oświatowo-wychowawczą, aby wzbudzić powszechny wstręt do tej instytucji. Objąć baczną uwagą i kontrolą kościelne drukarnie, biblioteki, archiwa, kazania, kolędowania, treści nauk religijnych oraz obrzędy pogrzebowe.

35. W szkolnictwie podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach średnich i wyższych doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzić ludzi mianowanych. Doprowadzić do zerwania korelacji między przedmiotami, do ograniczenia wydawania materiałów źródłowych, do usunięcia ze szkół średnich łaciny, greki, filozofii ogólnej, logiki i genetyki. W historii nie można podawać, co który władca chciał zrobić lub zrobił dla kraju, trzeba natomiast ukazywać tyranię królów oraz walki uciemiężonego ludu. W szkolnictwie zawodowym doprowadzić do wąskich specjalizacji.

36. Inspirować organizowanie imprez państwowych związanych z walką krajowców z zaborcami (z wyjątkiem zaboru rosyjskiego), szczególnie z Niemcami i walki o socjalizm.

37. W publikacjach krajowych nie dopuszczać opracowań traktujących o krajowcach przebywających w naszym państwie do rewolucji i w czasie II wojny światowej.

38. W razie powstania organizacji popierającej sojusz z naszym państwem, ale zmierzającej do kontroli działalności gospodarczej oficjalnych władz kraju, należy natychmiast podjąć działalność (niezależnie od władz kraju) obciążając te organizacje tendencjami nacjonalistycznymi i szowinistycznymi. Formy działalności: burzenie naszych pomników i cmentarzy, publikowanie ulotek wyszydzających nasz naród, naszą kulturę, sens zawartych układów. Do prac propagandowych angażować krajowców i wykorzystywać istniejącą nienawiść do nas.

39. Zadbać o budowę i rozbudowę mostów, dróg i licznych połączeń, aby w razie konieczności interwencji wojskowej można było szybko i z każdej strony dotrzeć do punktu oporu lub koncentracji sił opozycji.

40. Pilnować, aby aresztowano przeciwników politycznych. Rozpracować przeciwników z autorytetem wśród krajowców. Likwidować w drodze tzw. zajść sytuacyjnych przypadkowych, zanim staną się głośnymi lub aresztować ich wcześniej za wykroczenia kryminalne.

41. Nie dopuszczać do rehabilitacji osób skazanych w procesach politycznych. W razie konieczności rehabilitacji można ją przeprowadzić tylko pod warunkiem, że sprawa będzie uznana za pomyłkę sądową, bez wszczynania dochodzenia i stawiania przed sądem winnych pomyłki (sędziów, świadków, oskarżycieli, informatorów).

42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzonych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie podwładnych. W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowiska i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe. W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach niekierowniczych i traktować jako rezerwę kadrową do późniejszej wymiany.

43. Ogłaszać publicznie procesy ludzi ze stanowisk kierowniczych (wojsko, ministerstwa, główne zarządy, szkolnictwo) oskarżonych o działalność przeciwko ludowi, przeciwko socjalizmowi, przeciwko industrializacji. Będzie to mobilizować czujność mas pracujących.

44. Dbać o wymianę ludzi na stanowiskach roboczych przez dopuszczenie do tych funkcji ludzi z awansów, mających najniższe kwalifikacje.

45. Spowodować napływ do szkół wyższych ludzi pochodzących z najniższych grup społecznych, którzy nie wykazują zainteresowań zawodowych, a tylko chęć zdobycia dyplomu....
jabo / 83.23.123.* / 2007-12-11 08:40
kto się ma mścić,przecież wszystkie trolle przystąpiły do pisu.
internowany polak / 83.13.141.* / 2007-12-11 08:27
Bielan a może to wasze Pis-owskie CBA sprawdzi co robili Kaczyńscy 13 grudnia 1981 r. bo ja słyszałem że byli w domciu i grali w karty z pracownikami SB w grę "a kogo by tu jeszcze zamknąć"
bezpartyjny polak / 83.13.141.* / 2007-12-11 08:19
Bielan jesteś tak pusty jak całe Pis czyli jesteś bezmuzgowiec, Kaczory są mściwe i stare a ty jak padnie Pis to już nie znajdziesz miejsca w żadnej partii
antiDonek / 87.206.209.* / 2007-12-11 09:04
srutututu
Co tam Twój pastikowy premier dziś wyczarował, był już jakis cud?
olo1 / 89.79.198.* / 2007-12-10 20:06
"45 procent Polaków domaga się dymisji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego - wynika z
sondażu dla "Rzeczpospolitej"
Ćwiąkalski gdy był adwokatem, pisał ekspertyzy w sprawie zatrzymania byłego senatora SLD Henryka
Stokłosy, biznesmena Ryszarda Krauze i - jak ujawnił ostatnio DZIENNIK - lobbysty i biznesmena Marka
Dochnala.
dzi/dzi / 83.12.116.* / 2007-12-10 18:17
Bielan ty lepiej rozlicz sie z kasy jak byłes przewodniczacym w stowarzyszeniu studetow.Moja siostra była sekretarka wiec wie cos niecos na ten temat.
stuntman / 83.15.219.* / 2007-12-10 19:24
To niech poda go do sadu
dzi/dzi / 83.12.116.* / 2007-12-10 21:23
Co to za idiota pisze- (Niech poda go do sadu) ,tu chodzi o prawde i uczciwosc,niech wyborcy wiedza co wybrali.
Obserwator! / 89.76.187.* / 2007-12-10 23:30
Co to za idiota pisze- (Niech poda go do sadu) ,tu chodzi o prawde i uczciwosc,niech wyborcy wiedza co wybrali.
No właśnie - niech wyborcy wiedzą, bo wyborcom można wciskać kit a przed sądem można odsidkę zaliczyc za opowiadanie kłamliwych bajek.
dzi/dzi / 83.12.116.* / 2007-12-11 13:00
Panie obserwator jak tak wszyscy pochodza do sprawy w parlamecie to niedziwie sie ze rozgrabino polske doprowadzajac przedsiebiorstwa do bankructwa tylko na papierze i rozgrabili je miedzy soba,przepisujac na rodziny lub znajomych rzeby sladu niebyło!!!!!!!!!!!!!!!!!
dzi/dzi / 83.12.116.* / 2007-12-11 13:09
+
lub robili to poto zeby wziac kolosalna łapowke zeby ktos kupił takie np. przedsiebiorstwo...Lub przetargi jak przyklad Piskorskiego.
dzi/dzi / 83.12.116.* / 2007-12-10 20:43
boli prawda!!
???
DA-old / 195.225.71.* / 2007-12-10 17:57
CBA z Kamińskim na czele, to sparaliżowanie lodziarni POstkomuchów. Kamiński zostanie usuniety, a przy tym stworzy się tak nieprawdopodobną atmosferę "inwigilacji" obywateli przez państwo, że być może sprawa dotrze do TK wraz z wątkiem Blidy.. A w TK wiadomo kto rozdaje karty. I PiS otrzyma potężnego kopniaka.

Szkoda, że działania POstkomuchów nie sa zgodne z deklaracjami. Spokój przyjdzie dopiero po kolejnych wyborach...
egon / 198.28.69.* / 2007-12-10 17:14
Sprawa Sawickiej pomogła PO (w którym innym kraju płacząca skorumpowana posłanka podnosi notowania partii ???). Chodzi raczej o mozliwość swobodniejszego "kręcenia lodów".
pisda / 83.23.178.* / 2007-12-10 16:40
szkoda pucusia,podpadł prezesowi i marny jego los.
Zostanie zdegradowany ze spindoktora na salową.
uhaha.
lohi / 87.206.209.* / 2007-12-10 16:09
Newsweek to szambo, i szczyt nieobiektywizmy, gazeta partyjna IIIRP
elwood1961 / 2007-12-10 16:04
Byl kims waznym przez 1,5 roku a teraz bedzie nikim wiec trudno sie dziwic ze chlop niespelniony. Mysle ze kobieta powinna zajac sie nim na powaznie:)
jim01 / 194.116.193.* / 2007-12-10 17:52
nie jestem pewien czy zamiast "kobiety" ten wypacynkowany gość nie wolałby jakiegoś "przystojniaka", może sie mylę ale na hetero to on nie wygląda
pobawsięwpatyczki! / 83.24.186.* / 2007-12-10 19:35
zatem wal chłopczyku z zalotami!. Jak to swój swojego rozpozna.
do początku nowsze
1 2
skomentuj

Najnowsze wpisy