Forum Forum inwestycyjneSpółki

BIOMAX może przejąć Biomed

BIOMAX może przejąć Biomed

skomentuj
relacje inwestorskie / 212.76.33.* / 2011-08-19 11:45
Gdańsk, 19 sierpnia 2011 roku

BIOMAX SKŁADA ODPOWIEDŹ NA ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W SPRAWIE NABYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

W dniu 18 sierpnia 2011 roku notowana na rynku NewConnect biotechnologiczna spółka Biomax S.A. złożyła odpowiedź na zaproszenie Ministra Skarbu Państwa do negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem negocjacji będzie nabycie pakietu 153.000 (słownie: stu pięćdziesięciu trzech tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Proponowana przez zarząd Biomax cena nabycia przekracza wartość 10% kapitałów własnych spółki, jednak ze względu na podpisane zobowiązanie do zachowania poufności, spółka nie ujawnia konkretnej kwoty potencjalnej transakcji.
Podstawowym przedmiotem działalności Wytwórni Surowic i Szczepionek Biomed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest produkcja leków i produktów medycznych. Wytwórnia produkuje surowice, szczepionki i inne biopreparaty niezbędne w profilaktyce, diagnostyce lekarskiej oraz epidemiologii.
Złożenie przez BIOMAX S.A. odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji jest elementem realizacji długoterminowej strategii spółki, polegającej na budowie grupy kapitałowej działającej w obszarze biotechnologii. W przypadku dojścia transakcji do skutku, zarząd BIOMAX S.A. dostrzega efekty synergii w ramach współpracy pomiędzy spółkami w postaci możliwości przeniesienia produkcji własnych wyrobów do Wytwórni.
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy