BPH

skomentuj
Moly / 91.94.170.* / 2007-12-10 20:34
Czy ktoś zechciałby mi wyjaśnić co to znaczy, po co przenosić żeby umorzyć i wogóle jak czytać ( rozumieć) taką informację w całości. Z góry dzięki.

Działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Bank Zachodni WBK S.A. (Bank, BZ WBK) informuje, że w dniu 6 grudnia 2007 r. dokonano rozliczenia
transakcji przeniesienia własności 980 517 akcji NFI Magna Polonia S.A. (Fundusz) z rachunku
papierów wartościowych BZ WBK S.A., na rachunek papierów wartościowych NFI Magna Polonia S.A.
Fundusz nabywał akcje własne w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji NF1
Magna Polonia S.A. ogłoszonego w dniu 25 października 2007 r.

Powyższe akcje Fundusz nabył w ce1u ich umorzenia, w realizacji Uchwały Nr 10/2007 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 4 października 2007 r. upoważniającej Zarząd do skupu akcji
własnych celem ich umorzenia.

Przed zawarciem transakcji, o której mowa powyżej Bank bezpośrednio posiadał 3 348 622 akcji NFI
Magna Polonia S.A.. oraz tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 26,08% w kapitale
zakładowym oraz tyle samo w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Aktualnie Bank jest
właścicielem bezpośrednio 2 368 105 akcji NFI Magna Polonia S.A. oraz takiej samej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu, które stanowią 18,44% w kapitale zakładowym oraz tyle samo w ogólnej liczbie
głosów na walnym zgromadzeniu.
Biorąc pod uwagę fakt posiadania przez Fundusz akcji własnych, z których nie wykonuje się prawa
głosu, stan posiadania Banku jest następujący: dotychczas BZ WBK S.A. posiadał 3 348 622 akcje
Funduszu, które stanowiły 26,08% w kapitale zakładowym oraz 28,77% w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu; aktualnie Bank posiada 2 368 105 akcji NFI Magna Polonia SA. stanowiących
18,44% w kapitale zakładowym oraz 27,53% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Zawiadomienie podpisał Dyrektor Obszaru Rynków Kapitałowych Pan Marcin Pędziński.
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy