Forum Forum prawneBudowlane

Budowa nad gruntem prywatnym-pytanie.

Budowa nad gruntem prywatnym-pytanie.

skomentuj
t-t / 81.190.72.* / 2012-03-19 13:49
Posiadam pas gruntu w centrum miasta pomiędzy którym z lewej strony stoi budynek mieszkalny,zaś prawej jest wolny plac. Inwestor zamierza na placu po prawej stronie wybudować budynek i nad moim pasem działki połączyć go z budynkiem stojącym po prawej stronie na wysokości parteru.
Czy taka budowę inwestor może wykonać bez moje zgody?
Jeśli nie może, to jakie przepisy prawne regulują te kwestie oraz w jakiej odległości od granicy mojej działki może wybudować budynek mieszkalny?
Gdzie należałoby zwrócić się z interwencją,gdyby taką budowę inwestor rozpoczął a byłoby to niezgodne z przepisami?
skomentuj

Najnowsze wpisy