Forum Forum inwestycyjneWydarzenia

BYTOM Raport bieżący 34 / 2008

BYTOM Raport bieżący 34 / 2008

Amigo11 / 2008-04-29 17:35
Raport bieżący 34 / 2008

29-04-2008

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji i liczby głosów z akcji

Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od Investors Fundusz Inwestycyjny Zamkniety zarządzany przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o stanie posiadania akcji i liczbie głosów z akcji.

Obecnie Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada 7 633 959 akcji Z.O. "Bytom" S.A. , tj. 16,84% udziału w kapitale spółki, co daje 7 633 959 , tj 16,84% ogólnej liczby głosów na WZA Z.O. "Bytom" S.A.

Zmiana udziału nastapiła w wyniku transakcji kupna akcji Z.O."Bytom" S.A. na GPW S.A. w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2008r.

Według danych poprzednio posiadanych i publikowanych przez Emitenta Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadał 6 191 889 akcji Z.O. "Bytom" S.A. , tj. 13,66% udziału w kapitale spółki, co dawało 6 191 889 , tj 13,66% ogólnej liczby głosów na WZA Z.O. "Bytom" S.A.

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. określiło, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie zaangażowania kapitałowego Funduszu w spółkę Z.O. "Bytom" S.A. . Ewentualne decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji Z.O. "Bytom" S.A. uzależnione będą od sytuacji spółki, oceny tej sytuacji i warunków rynkowych. Na decyzję o nabyciu lub zbyciu akcji spółki wpływ będzie miała też wartość aktywów Funduszu.
amigo2 / 2008-04-29 17:50 / Regulamin forum!
kocham BYTOM
I INWESTORSOW
50ZŁ 2008)))))))))))
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy