CALATRAVA

Kazik wiecie skad / 2010-08-23 18:45
Informacje na temat spółki CALATRAVA.
Wyświetlaj:
merol184 / 2010-11-17 09:49
[17-11-2010 09:31] CALATRAVA CAPITAL SA zawarcie umowy inwestycyjnej z Yorkville Advisors o wartości 50 mln PLN
--------------------------------------------------------------------------------
17.11. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 90/2010
Zarząd Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportów nr 79/2010 oraz 87/2010 informuje, że w dniu 16 listopada 2010 r. Spółka zawarła umowę z YA GLOBAL MASTER SPV, LTD (Yorkville Advisors, LLC, www.yorkvilleadvisors.com), typu SEDA (Standby Equity Distribution Agreement) o wartości 50 mln PLN.
Zgodnie z warunkami umowy, Calatrava Capital S.A. może według własnego uznania, w okresie do 36 miesięcy od chwili podpisania umowy SEDA, zobowiązać Yorkville do zakupu transz nowych akcji spółki do łącznej wartości 50 milionów złotych.
Umowa jest dla Spółki atrakcyjna głównie z powodu jej elastyczności, tj. możliwości budowania optymalnej struktury kapitałowej. Koszt finansowania, w odniesieniu do chociażby rynkowych cen emisji wtórnych jest bardzo atrakcyjny. Inwestor nie może obejmować nowych akcji poniżej 50 groszy, jednocześnie im wyższy kurs giełdowy akcji CALATRAVA CAPITAL S.A., tym wynegocjowane finansowanie z tytułu umowy staje się bardziej atrakcyjne dla Spółki.
W perspektywie realizacji dużych projektów inwestycyjnych CALATRAVA CAPITAL S.A. pozyskała partnera o wysokiej reputacji, zabezpieczającego część potrzeb kapitałowych Spółki.
W 2010 r. CALATRAVA CAPITAL S.A. przeprowadziła akwizycje projektów o wartości ok. 38 mln PLN. Aktualny project pipeline Calatrava Capital S.A. obejmuje 7-9 projektów na kwotę blisko 200 mln PLN. W 2011 roku CALATRAVA CAPITAL S.A. zamierza również upublicznić dwie spółki z portfela, na rynku głównym GPW."
Warunki umowy nie odbiegają od warunków typowych dla tego typu umów.
Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3
kom espi osz/
merol184 / 2010-10-27 13:09
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 82 / 2010
Data sporządzenia: 2010-10-26
Skrócona nazwa emitenta
CALATRAVA CAPITAL SA
Temat
Szacowane wybrane dane finansowe dotyczące działalności Grupy CALATRAVA CAPITAL S.A. w III kwartale 2010 r. oraz narastająco za trzy kwartały 2010 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości, że za trzeci kwartał 2010 r. skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej CALATRAVA CAPITAL S.A. jest wstępnie szacowany na 15,6 mln zł (w tym 14,8 mln zł zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej), w stosunku do straty netto wykazanej w analogicznym okresie ubiegłego roku w wysokości -1,17 mln zł. (w tym -1,18 mln zł strata przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej)

Zysk netto w sprawozdaniu jednostkowym za trzeci kwartał jest szacowany na 15,2 mln zł, w stosunku do straty netto wykazanej w analogicznym okresie ubiegłego roku w wysokości -197 tyś zł

Zysk netto w sprawozdaniu jednostkowym CALATRAVA CAPITAL S.A. narastająco po trzech kwartałach jest szacowany na 4,4 mln zł, w stosunku do straty netto wykazanej w analogicznym okresie ubiegłego roku w wysokości -646 tyś zł. Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej CALATRAVA CAPITAL S.A. narastająco po trzech kwartałach 2010 r jest wstępnie szacowany na 2,7 mln zł (w tym 1,8 mln zł zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej).

Zdaniem Zarządu Calatrava Capital S.A., szacunkowe wyniki wskazują na odzyskanie zarówno przez spółkę jak i Grupę Kapitałową zdolności do generowania zysku netto, co jest efektem wprowadzanej i konsekwentnie realizowanej długoterminowej strategii spółki, zakładającej prowadzenie agresywnej polityki inwestycyjnej. Zarząd spółki na podstawie szacunków trzeciego kwartału, jak i perspektyw dla działalności spółki ocenia, że wzrost efektywności znajdujący odzwierciedlenie w wynikach będzie miał charakter powtarzalny.
Calatrava Capital S.A. zainteresowana jest w dużej mierze inwestycjami o charakterze oportunistycznym, polegającymi na nabywaniu aktywów poniżej ich wartości rynkowej i tym samym transferze zrealizowanej wartości dla akcjonariuszy spółki. Zarząd Calatrava Capital S.A. poprzez podejmowanie ambitnych projektów inwestycyjnych rozpoczął proces dynamicznej budowy kapitalizacji Spółki - mającej znaleźć odzwierciedlenie w cenie akcji. Kryterium ceny akcji stanowić ma jednocześnie o efektach pracy i akceptacji dla działań Zarządu spółki.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu

Paweł Narkiewicz
aQrat / 2010-10-28 11:54
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 83 / 2010
Data sporządzenia: 2010-10-27
Skrócona nazwa emitenta
CALATRAVA CAPITAL SA
Temat
zakup 100% udziałów w spółce Kolgard-Oil Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27 października 2010 r. została zawarta umowa zakupu 101.844 udziałów spółki Kolgard-Oil Sp. z o.o. pomiędzy CALATRAVA CAPITAL S.A. oraz Faiveley Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, za łączną cenę 10.184.400 zł. Kupione udziały stanowią 100% kapitału zakładowego oraz dają prawo do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Kolgard-Oil Sp. z o.o. Wartość nominalna 1 udziału wynosi 100 zł, łączna wartość nominalna nabytych udziałów wynosi 10.184.400 zł.

Ostateczne warunki przeprowadzonej transakcji, są wynikiem negocjacji prowadzonych zgodnie z informacjami zawartymi w raportach bieżących o numerach 66/2010 oraz 78/2010, w efekcie których CALATRAVA CAPITAL S.A. uzyskała możliwość zwiększenia pakietu kupowanych udziałów z 75% do 100%, przy jednoczesnej zmianie podmiotu przystępującego do transakcji w imieniu zbywającego udziały.

Działalność Kolgard-Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000071437, koncentruje się na recyklingu mechanicznym i chemicznym odpadów z tworzyw sztucznych i obrotem paliwami płynnymi. Spółka posiada własną bazę paliwową w Zielonce koło Warszawy. Przerób mechaniczny (segregacja) i chemiczny odpadów odbywa się na terenie bazy spółki w Kutnie. Posiadana przez Spółkę technologia polega na termokatalitycznym rozkładzie odpadowych tworzyw PE, PP, PS i ich różnych kopolimerów do postaci paliw płynnych wydzielanych w postaci frakcji benzynowej, frakcji naftowej i frakcji oleju opałowego.

Zakup udziałów w spółce Kolgard-Oil Sp. z o.o. otwiera nowy obszar zainteresowania inwestycyjnego CALATRAVA CAPITAL S.A. związany z inwestycjami w szeroko rozumiany sektor energii. Kolgard-Oil Sp. z o.o. jest właścicielem unikatowych aktywów, w tym instalacji do chemicznego przerobu odpadów. Zamiarem CALATRAVA CAPITAL S.A. jest wzmocnienie dotychczas prowadzonej działalności spółki poprzez zastosowanie pozyskanej technologii w innych częściach kraju. CALATRAVA CAPITAL S.A. analizuje obecnie projekty biznesowe z sektora energii o cechach synergicznych wobec działalności Kolgard-Oil Sp. z o.o.

Zarówno Emitent jak i osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie są powiązane ze zbywającymi udziały w spółce Kolgard-Oil Sp. z o.o.

Nabycie aktywów zostanie sfinansowane ze środków obrotowych Emitenta.
Nabycie udziałów ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta.

Nabywane aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, gdyż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7
merol184 / 2010-10-15 12:13
Co takie dzisiaj poruszenie na Calatravie? Obroty sie masz
darek2229 / 2010-10-07 23:44
Wydaje mi sie że każde pozyskane pieniądze niezależnie w jaki sposób wpływają pozytywnie na wartość spółki. Tu jest duża kwota i coś się napewno bendzie działo!Pozdrawiam i życze cierpliwości.
maros69 / 2010-10-07 10:50 / Bywalec forum
http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=6&_EspiID=235114&_DocID=443599&_Site=ESPI&_CheckSum=183656093

....nie będę komentował ...poczytajcie :)
Sindbad70 / 2010-10-07 11:08
Wszystko to dość nie jednoznaczne.
"...Inwestor dokona inwestycji w akcje spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. na kwotę nie mniejszą, niż 50 mln złotych...", "Pozyskane fundusze pochodzące z nowej emisji akcji,..."
Nie ma nic ile tych akcji będzie. No i jak to się ma do wcześniejszego komunikatu o skupie własnych akcji celem umorzenia? Z jednej strony chcą część akcji zdjąć z rynku, a z drugiej szykują nową emisję. Oczywiście każdy fakt można interpretować dobrze lub źle.
Najważniejsze jak to przyjmie "rynek".
Pozdrawiam
darek2229 / 2010-10-05 23:34
MILE DZIŚ ZOSTAŁEM ZASKOCZONY TYM NAGŁYM WZROSTEM ALE MYŚLE ŻE W NAJBLIŻSZYCH DNIACH JESZCZE O DOBRE KILKANAŚCIE PROCENT SIĘ WZBOGACE.POZDRAWIAM!
agata78 / 2010-10-06 21:32 / Bywalec forum
Uwazam, że jest szansa! Widzieliscie Panowie, jakie szły dzisiaj zlecenia...? 15,000 szt, 211,000 szt, 277,600 szt. !!! Pozdrawiam
agata78 / 2010-10-06 21:40 / Bywalec forum
A jakie na centrozapie!!!!! Och, och, och jak gorąco!!!!
yogibabo / 2010-10-07 10:49 / Pan Forumowicz (ponad 500 wypowiedzi)
No trawa idzie do góry :) Nie mam tego papiera już ale życzę udanych zysków. Agata 78 chuchaj mocno, bo ostatnio przyniosło mi to szczęście, a teraz potrzebuje go na innych walorach :)))
agata78 / 2010-10-07 21:24 / Bywalec forum
Bardzo proszę... Zawsze powtarzam : "takich trzech, jak nas dwóch - nie było ani jednego". Moze cos wychuchamy...
yogibabo / 2010-10-05 21:17 / Pan Forumowicz (ponad 500 wypowiedzi)
A co tu taka cisza ? Dzisiaj wzrost przeszło 7% ale przyznam się, że dałem ciała. Pare dni temu ustawiłem asekuracyjnie zlecenie na 0,41 (ale po głowie od dwóch miesiecy chodziła mi cena 0,46 i przy ostatnim wzroscie brakło mi te parę groszy) i dziś jak wyłączałem komputer po 15.00 to nic nie zapowiadało takiego wzrostu. Mieliło się na 0,39 więc uznałem, że pewnie będzie to co zwykle czyli zjazd do poziomu 0,38 - 0,37. Wracam do domu po 20.00 sprawdzam notowania i okazuje się, że trawy juz nie mam... sprzedana o 16.20. Ciekawe czy cieszyć się czy płakać ... hm
agata78 / 2010-10-05 21:46 / Bywalec forum
A kto to wie...? Ja ustawiłam sie na 0,48 i 0,50. Moze się uda.
djastra / 2010-10-06 07:32 / portfel / Tysiącznik na forum
Ja cały czas wystawiam do kupna po 0,34 i do sprzedaży po 0,48
yogibabo / 2010-10-06 10:24 / Pan Forumowicz (ponad 500 wypowiedzi)
djastra jeszcze nie podziękowałem Ci... wiesz za co. Co prawda trawy juz nie mam ale przyznaję, że sledzę Twoje wypowiedzi na forum, jak mam wolne środki to inwestuję podobnie jak Ty. Szacunek dla Ciebie. Pozdrawiam
djastra / 2010-10-06 10:41 / portfel / Tysiącznik na forum
Dzięki yogibabo.Ale zawsze jeszcze sam analizuj spółkę przed inwestowaniem,bo ja też się mylę czasem,chociaż staram się jak najmniej mylić :)
agata78 / 2010-09-27 11:51 / Bywalec forum
Djastra, doczekałes się zarobku na Lug-u. GRATULUJE..! W moich oczach jestes cholernie dobrym graczem. Po raz kolejny chyle -do kolan- czoło!. Pozdr.
djastra / 2010-09-27 13:27 / portfel / Tysiącznik na forum
:) Nie przesadzaj :)
Jak spółka dobrze prosperuje i kupisz ją na dnie - zawsze urośnie - reszta to kwestia cierpliwości moim zdaniem.Pozdrawiam.
_M_ / 83.30.180.* / 2010-09-24 13:37
up up up urośni...:)
do 0,40/0,41gr. jeszcze dziś
Sindbad70 / 2010-09-24 13:58
To jakaś wizja czy zaklęcie?
Po 0,39 jest niewiele mniej akcji do sprzedania niż prawie cały dzisiejszy obrót.
Jak dla mnie to ma większe szanse spaść na 0,37 niż wskoczyć na 0,40.
A z tym 0,41 to już musiałoby być jakieś "szaleństwo".
Oczywiście dzisiaj, ale być może się mylę, albo nie wiem czegoś o czym Ty wiesz.
Pozdrawiam
_M_ / 83.30.180.* / 2010-09-24 14:29
miałem takie przeczucie,
że tydzień zakończy się na 0,40gr.,
ale chyba tym razem się pomyle...niestety
yogibabo / 2010-09-27 10:26 / Pan Forumowicz (ponad 500 wypowiedzi)
Jak myslicie przebje się przez widełki górne i wskoczy powyżej 0,45 ?
Sindbad70 / 2010-09-29 22:38
Kiedyś prawdopodobnie tak.
Jakoś tu ostatnio cicho.
Czyżby wszyscy wyczekiwali co się będzie działo?
Wg mnie chwilę się po mieli w okolicy 0,37 tak jak wcześniej w okolicy 0,31.
Nie wykluczam, że jeszcze troszkę spadnie, ale wcześniej czy później te 0,45 powinno osiągnąć. Osobiście kupowałem po 0,30 i sprzedałem po 0,40. Mam wrażenie, że obecna cena nie zadowala żadnej ze stron. Teraz mam nadzieję odkupić nie drożej niż po 0,35 , a chwilowo czekam i obserwuję (jednak nie wykluczam, nagłego odbicia i wtedy mogę nie zdążyć).
Pozdrawiam i życzę zysków.
_M_ / 83.30.180.* / 2010-09-24 11:34
może jakieś info idzie ... i będzie milutko... :)
_max_ / 83.28.179.* / 2010-09-23 15:14
ja myśle, że ciekawie będzie już niebawem...
GDA66TY / 2010-09-23 15:01 / Tysiącznik na forum
Ustawiam się do wtorku na 0,34zł.
Tak to wygląda z moich wyliczeń.
_M_ / 83.30.131.* / 2010-09-22 15:13
popieram
wiadomo,że po dużych wzrostach musi być korekta(i teraz to widzimy)
później znowu wzrosty... :)
Kazik wiecie skad / 2010-09-22 15:06 / Tysiącznik na forum
Korekta odbywa się bardzo delikatnie. Tak zazwyczaj bywa na mocnych papierach i buduje większe zaufanie do dalszych wzrostów . Można mieć nadzieję ,że do końca sesji papier wróci do (przynajmniej) punktu wyjścia. Nie ma powodów aby trend wzrostowy miał być zagrożony . Jeśli na dniach siła byków nie osłabnie, skłoni to wielu graczy do posiadania go na dłużej.Natomiast informację o zakupie akcji przez kogokolwiek związanego ze spółką nie można oceniać jako nieznaczącą lub mało znaczącą ,bez względu na ilość. Liczy się ,że zaczynają kupować. Czy również warto teraz zwiększać swoje zaangażowanie lub ponownie wchodzić? - myślę ,że tak . Jednak jak zwykle przekonamy się o tym dopiero po kilku sesjach:)
djastra / 2010-09-22 20:23 / portfel / Tysiącznik na forum
Ja tam będę zadowolony obojętnie czy urośnie ,czy spadnie.
Za to co sprzedałem wystawiam do kupna po 0,33 , a co jeszcze nie sprzedałem jest wystawione po 0,47 do sprzedaży.Oba zlecenia "stukne" na cały tydzień i mogę spokojnie spać :)
Kazik wiecie skad / 2010-09-23 10:13 / Tysiącznik na forum
Nie sądzę, żebyś doczekał się kupna:) Natomiast wystawione na sprzedaż wkrótce się zrealizuje:) Nareszcie od paru sesji widać pojawiające się większe zlecenia .
djastra / 2010-09-23 10:19 / portfel / Tysiącznik na forum
Jak nie zrealizuje mi kupna, a tylko sprzedaż to i tak plan co do Calatrawa zrealizowałem jak zaplanowałem,a reszcie posiadaczy będę życzył złotóweczki i szukam następnej perełki :)
yogibabo / 2010-09-22 21:38 / Pan Forumowicz (ponad 500 wypowiedzi)
A konsumujesz chociaż troche te zyski czy tylko inwestujesz :))
Troche zacząlem się denerwować i powątpiwać czy dobrze robie trwając ze swoją cena sprzedaży ale widzę, że lepsi gracze ode mnie sa optymistami więc chyba mogę spać spokojnie:)
djastra / 2010-09-23 08:05 / portfel / Tysiącznik na forum
Tylko inwestuje .Na codzienną konsumpcje i rozrywki mam inne żródła dochodu.
GPW traktuje raczej jako mój Prywatny Fundusz Emerytalny , bo w te " państwowo-prywatne" nie wierzę zbytnio.
agata78 / 2010-09-21 22:11 / Bywalec forum
Data sporządzenia: 2010-09-21
Skrócona nazwa emitenta
CALATRAVA CAPITAL SA
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji i ogólnej liczby głosów na WZ przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości, że Tomasz Wróbel poinformował Emitenta, że w wyniku transakcji zawartej w dniu 21.09.2010 na rynku regulowanym GPW nabył 100.000 akcji CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie za średnią cenę 0,41 zł.

Przed dokonaniem wyżej wskazanej transakcji Tomasz Wróbel posiadał 406.444 akcji CALATRAVA CAPITAL S.A., które stanowiły 0,28% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Tomasz Wróbel posiada 506.444 akcji CALATRAVA CAPITAL S.A., które stanowią 0,35% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy