CODEMEDIA

skomentuj
old_stager / 2011-02-11 15:36
kolejna spółka po SMT Software w połowie lutego ma zadebiutować na NewConnect... to na dniach
Wyświetlaj:
old_stager / 2011-02-11 15:38
Zarząd Grupy ADV S.A. otrzymał dzisiaj informację od spółki zależnej Codemedia S.A. o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji serii B.
Subskrypcja trwała od 24 listopada 2010 r. do 24 stycznia 2011 r. i obejmowała nie więcej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja. Akcje serii B zostały objęte po cenie emisyjnej 22,04 zł.

Grupa ADV S.A. posiada 83% głosów na WZA i 83 % udziału w kapitale zakładowym Codemedia S.A. Po zarejestrowaniu akcji serii B, udział Grupy ADV S.A. zmieni się na 81% głosów na WZA i 79% w kapitale zakładowym.

Codemedia S.A. jest spółką świadczącą usługi w zakresie kompleksowej komunikacji w internecie oraz rozwiązań typu direct response. Z emisji akcji serii B pozyskała 1.102.000 zł.
old_stager / 2011-02-11 15:39
Codemedia S.A., Spółka z Grupy ADV świadcząca usługi w zakresie kompleksowej komunikacji w internecie oraz rozwiązań typu direct response, z sukcesem zakończyła ofertę prywatną akcji. Zgodnie z zamierzeniem Spółka pozyskała ponad 1,1 mln PLN. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów akcjami Codemedia S.A., w trakcie oferty prywatnej dokonano ponad 90% redukcji zapisów. Spółka planuje debiut na NewConnect w drugiej połowie lutego 2011 r. Autoryzowanym Doradcą jest Capital One Advisers.

Całość pozyskanych środków Spółka planuje przeznaczyć na finansowanie dalszego rozwoju portfolio usług w obszarze mediów interaktywnych i direct response. Jednym z priorytetów jest budowa i rozwój platformy do prowadzenia działań w ramach marketingu afiliacyjnego, która umożliwi Spółce bezpośrednią współpracę z wydawcami w modelu wynagrodzenia za sukces. Cele strategiczne Spółki na lata 2011-2016 to - poza budową platformy afiliacyjnej - także rozwój narzędzi analitycznych i optymalizacyjnych. Debiut Spółki na NewConnect planowany jest na drugą połowę lutego 2011 r.

Tak duże zainteresowanie inwestorów ofertą znacząco przerosło nasze oczekiwania. Deklaracje zapisów w trakcie budowania księgi popytu wielokrotnie przekroczyły liczbę oferowanych akcji- musieliśmy dokonać ponad 90-proc. redukcji. Cieszymy się z tak dużego zaufania inwestorów -mówi Sławomir Kornicki, Prezes Zarządu Codemedia S.A. - Pozyskanie ponad 1 mln złotych i wejście na rynek NewConnect to kolejny krok, który pozwala nam na umocnienie pozycji jednego z wiodących dostawców usług z zakresu wykorzystania mediów cyfrowych w komunikacji marketingowej.

W I półroczu 2010 r. przychody Codemedia S.A. wyniosły 7,2 mln PLN i były o 45% wyższe niż w roku poprzednim. Zysk netto w I półroczu 2010 r. wyniósł ponad 0,9 mln PLN, osiągając dodatnią dynamikę przekraczającą 25% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. W całym 2010 r. dynamika wzrostu zysku powinna znacząco przekroczyć 65% w stosunku do roku wcześniejszego.

Istotną przewagą konkurencyjną Codemedia S.A. jest wiedza ekspercka i bardzo dobra znajomość branży zdobyta podczas pracy z największymi podmiotami z różnych sektorów gospodarki - komentuje Anna Domeredzka, CzłonekZarządu Capital One Advisers, Autoryzowanego Doradcy Codemedia S.A. - Wierzymy, że dzięki debiutowi Spółka będzie mogła zrealizować przyjęte cele strategiczne i zyska szerokie uznanie wśród inwestorów. Rynek NewConnect przeznaczony jest właśnie dla takich spółek jak Codemedia S.A. - innowacyjnych, dynamicznie się rozwijających, o dużych perspektywach wzrostu.
Codemedia S.A. dostarcza swoim klientom rozwiązania w ramach planowania i zakupu czasu oraz przestrzeni reklamowej w internecie, a także wsparcia działań związanych ze sprzedażą bezpośrednią.

W odróżnieniu od tradycyjnych domów mediowych, Spółka specjalizuje się wyłącznie
w obszarze mediów interaktywnych i direct response. Doświadczenie Spółki i dogłębna znajomość mediów interaktywnych oraz narzędzi marketingowych, zapewnia wysoką efektywność prowadzonych działań. Jakość usług Codemedia S.A. została doceniona w raporcie z badania satysfakcji klientów domów mediowych, opublikowanym w połowie2010 r. przez branżowe wydawnictwo Media i Marketing Polska, w którym Spółka zajęła pierwsze miejsce w sześciu kategoriach.
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy