Forum Prawo - porady i tematy

Czy mogę dostać wypowiedzenie z pracy będąc na zwolnieniu lekarskim?!

Czy mogę dostać wypowiedzenie z pracy będąc na zwolnieniu lekarskim?!

skomentuj
Łukasz O. / 83.8.49.* / 2007-03-01 12:50
Umowę mam na czas nie określony i pracuję ponad 2 miesiące w prywatnej firmie .. Zachorowałem i dostarczyłem zwolnienie mojemu pracodawcy .. Ten napisał mi SMS-a treści: "Złożyłem Ci wypowiedzenie. Nie spełniłeś pokładanych nadziei." - na dzień następny .. Hmm .. Czy jest to możliwe, że gdy przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby - angina, mogę zostać prawnie zwolniony?! .. Proszę o pomoc, co mam zrobić .. Z góry dziękuje .. Pozdrawiam!
pf82 / 2007-03-02 17:09
Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu Panu umowy o pracę zarówno co do formy (smsem) jak i co do terminów ochronnych jest naruszeniem kolejno art.30 par.3 Kodeksu Pracy( dotyczy wypowiadania umowy o pracę na piśmie) i art 41 w zw. z art 53 KP.( zakazującego wypowiadani umowy o pracę pracownikowi w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy)
Pomimo tego że pracodawca naruszył przepisy Kodeksu Pracy wypowiedzenie to jest skuteczne, ale wadliwe. Co oznacza że przysługuje Panu skarga do sądu pracy w którym może się Pan domagać: uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu , o przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie.
Prawdopodobnie dostanie Pan pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oświadczenie pracodawcy na piśmie, zgodnie z ogólnymi zasadami prawa, oświadczenie to jest skuteczne kiedy druga strona mogła się z nim zapoznać ( art. 61 KC w zw. z art 300 KP) Od tego dnia biegnie termin 7 dniowy do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu w terminie do 14 dni od doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy o pracę.
Sądem do którego odwołuje się pan jest sąd rejonowy-sąd pracy przeważnie jest to sąd w którego okręgu znajduje się zakład pracy pracodawcy. ( czyli ta "prywatna firma")
Co do kosztów wniesienia powództwa (odwołania) do sądu pracy. Art 263 KP mówi że "postępowania w sprawach o roszczenia pracownika ze stosunku pracy są wolne od opłat sądowych" czyli nic Pan nie zapłaci za wniesienie powództwa.
Pozdrawiam
skomentuj

Najnowsze wpisy