Forum Forum podatkowePIT

czy trzeba co roku składać deklaracje że chce się rozliczać w ramach podatku liniowego

czy trzeba co roku składać deklaracje że chce się rozliczać w ramach podatku liniowego

skomentuj
sdfsdfsdfsdfsd / 89.77.49.* / 2011-01-15 13:23
czy gdy raz już się zadeklarowało to można w następnym roku tego nie robić?
belladonna / 2011-01-15 18:57 / Tysiącznik profesjonalny
Ustawa PIT:
"Art. 9a
4. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym."

Odpowiedzi zdecydowanie najlepiej szukać w ustawie :-)
skomentuj

Najnowsze wpisy