Forum Forum emerytalneZUS

Dla kogo świadczenie przedemerytalne

Dla kogo świadczenie przedemerytalne

skomentuj
Wyświetlaj:
krysia790 / 91.240.28.* / 2013-02-11 13:08
Do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy (w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych), u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn. Czy świadectwo ma być z dniem 31.grudnia czy już po nowym roku ?
wiwan / 2013-02-19 14:17
Data 31 grudnia w tej (jednej z 6 opcji warunków uzyskania prawa do ś. przedemerytalnego) dotyczy warunku uzyskania łącznego stażu ubezpieczeniowego, a nie daty wydania ś. pracy/końca stosunku pracy. Nie ma więc data ś. pracy znaczenia, ale to, czy ów wymagany staż do końca poprzedniego roku został uzyskany.
avesad / 89.171.171.* / 2012-02-29 03:17
Dla kogo świadczenie przedemerytalne

Autor: Przemysław Przybylski
Poleć artykuł:inShare.0..Czy osoba bezrobotna, która nie może znaleźć pracy i straciła już prawo do zasiłku może liczyć na jakieś świadczenie z ZUS-u?
Tak, pod warunkiem, że jest w odpowiednim wieku i ma odpowiednio długi staż pracy. Może wówczas starać się o świadczenie przedemerytalne. Ideą istnienia instytucji świadczenia przedemerytalnego jest zabezpieczenie podstawowych środków do życia osobom, które po utracie pracy nie mogą znaleźć nowej, ale są za młode na emeryturę.
Warto jednak pamiętać, że świadczenia tego typu są przyznawane tylko tym osobom, które przepracowały w danej firmie co najmniej pół roku i straciły tę pracę nie ze swojej winy. Powodem może być np. likwidacja lub upadłość zakładu pracy, zmiany strukturalne lub zwolnienia grupowe
avesad / 89.171.171.* / 2012-02-29 03:17
Warunkiem otrzymania świadczenia jest też osiągnięcie (do dnia rozwiązania stosunku pracy) odpowiedniego wieku i stażu pracy.

W zależności od przyczyny zwolnienia, kobiety muszą mieć ukończone 56 lat i udowodnić co najmniej 20-letni staż pracy, ewentualnie ukończyć 55 lat i udowodnić 30 lat pracy.
Wniosek o przyznanie świadczenia mogą składać także panie, które przepracowały w sumie 35 lat - w tym przypadku wiek nie ma znaczenia.

W przypadku mężczyzn świadczenie przedemerytalne przysługuje tym osobom, które mają za sobą 61 lat życia i co najmniej 25-letni staż pracy, ewentualnie 60 lat życia i 35-letni staż pracy. Bez względu na wiek mężczyźni mogą otrzymać świadczenie jeśli pracowali przez co najmniej 40 lat. Świadczenie mogą też otrzymać osoby, które utraciły prawo do renty pobieranej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat i mają odpowiedni wiek i staż pracy, oraz przedsiębiorcy po ogłoszeniu upadłości. W tych przypadkach wymagany jest wiek 56 lat dla kobiet i 61 dla mężczyzn i staż odpowiednio: 20 i 25 lat.

Co trzeba zrobić, aby dostać takie świadczenie?

Przede wszystkim należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS, dołączając zaświadczenie z urzędu pracy o pobieraniu przez co najmniej 6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych i stwierdzające, że bezrobotny nie odmówił bez istotnej przyczyny przyjęcia przedstawionych mu propozycji pracy.
Potrzebne będą też wszystkie dokumenty potwierdzające staż pracy i sposób rozwiązania umowy, a w przypadku przedsiębiorców, postanowienie sądu o upadłości firmy. Wniosek o świadczenie należy złożyć w ciągu 30 dni od wydania przez PUP wymaganego zaświadczenia.


W przypadku gdy w okresie poprzedzającym złożenie wniosku była wykonywana praca (nawet w ramach prac interwencyjnych) i została zakończona już po upływie 6 miesięcy, to wniosek musi być złożony w ciągu 14 dni od zakończenia tej pracy i nie ma żadnej możliwości przedłużenia tego terminu.

Warto też pamiętać, że świadczenie przedemerytalne jest wypłacane tylko do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli w przypadku kobiet do momentu ukończenia 60 lat, a w przypadku mężczyzn do 65 lat. Później należy złożyć w ZUS wniosek o emeryturę.

Autor jest rzecznikiem prasowym ZUS

.
4ewa / 89.171.171.* / 2012-02-29 03:15
Warunkiem otrzymania świadczenia jest też osiągnięcie (do dnia rozwiązania stosunku pracy) odpowiedniego wieku i stażu pracy.

W zależności od przyczyny zwolnienia, kobiety muszą mieć ukończone 56 lat i udowodnić co najmniej 20-letni staż pracy, ewentualnie ukończyć 55 lat i udowodnić 30 lat pracy.
Wniosek o przyznanie świadczenia mogą składać także panie, które przepracowały w sumie 35 lat - w tym przypadku wiek nie ma znaczenia.

W przypadku mężczyzn świadczenie przedemerytalne przysługuje tym osobom, które mają za sobą 61 lat życia i co najmniej 25-letni staż pracy, ewentualnie 60 lat życia i 35-letni staż pracy. Bez względu na wiek mężczyźni mogą otrzymać świadczenie jeśli pracowali przez co najmniej 40 lat. Świadczenie mogą też otrzymać osoby, które utraciły prawo do renty pobieranej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat i mają odpowiedni wiek i staż pracy, oraz przedsiębiorcy po ogłoszeniu upadłości. W tych przypadkach wymagany jest wiek 56 lat dla kobiet i 61 dla mężczyzn i staż odpowiednio: 20 i 25 lat.

Co trzeba zrobić, aby dostać takie świadczenie?

Przede wszystkim należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS, dołączając zaświadczenie z urzędu pracy o pobieraniu przez co najmniej 6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych i stwierdzające, że bezrobotny nie odmówił bez istotnej przyczyny przyjęcia przedstawionych mu propozycji pracy.
Potrzebne będą też wszystkie dokumenty potwierdzające staż pracy i sposób rozwiązania umowy, a w przypadku przedsiębiorców, postanowienie sądu o upadłości firmy. Wniosek o świadczenie należy złożyć w ciągu 30 dni od wydania przez PUP wymaganego zaświadczenia.


W przypadku gdy w okresie poprzedzającym złożenie wniosku była wykonywana praca (nawet w ramach prac interwencyjnych) i została zakończona już po upływie 6 miesięcy, to wniosek musi być złożony w ciągu 14 dni od zakończenia tej pracy i nie ma żadnej możliwości przedłużenia tego terminu.
4ewa / 89.171.171.* / 2012-02-29 03:14
Warunkiem otrzymania świadczenia jest też osiągnięcie (do dnia rozwiązania stosunku pracy) odpowiedniego wieku i stażu pracy.

W zależności od przyczyny zwolnienia, kobiety muszą mieć ukończone 56 lat i udowodnić co najmniej 20-letni staż pracy, ewentualnie ukończyć 55 lat i udowodnić 30 lat pracy.
Wniosek o przyznanie świadczenia mogą składać także panie, które przepracowały w sumie 35 lat - w tym przypadku wiek nie ma znaczenia.

W przypadku mężczyzn świadczenie przedemerytalne przysługuje tym osobom, które mają za sobą 61 lat życia i co najmniej 25-letni staż pracy, ewentualnie 60 lat życia i 35-letni staż pracy. Bez względu na wiek mężczyźni mogą otrzymać świadczenie jeśli pracowali przez co najmniej 40 lat. Świadczenie mogą też otrzymać osoby, które utraciły prawo do renty pobieranej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat i mają odpowiedni wiek i staż pracy, oraz przedsiębiorcy po ogłoszeniu upadłości. W tych przypadkach wymagany jest wiek 56 lat dla kobiet i 61 dla mężczyzn i staż odpowiednio: 20 i 25 lat.

Co trzeba zrobić, aby dostać takie świadczenie?

Przede wszystkim należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS, dołączając zaświadczenie z urzędu pracy o pobieraniu przez co najmniej 6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych i stwierdzające, że bezrobotny nie odmówił bez istotnej przyczyny przyjęcia przedstawionych mu propozycji pracy.
Potrzebne będą też wszystkie dokumenty potwierdzające staż pracy i sposób rozwiązania umowy, a w przypadku przedsiębiorców, postanowienie sądu o upadłości firmy. Wniosek o świadczenie należy złożyć w ciągu 30 dni od wydania przez PUP wymaganego zaświadczenia.


W przypadku gdy w okresie poprzedzającym złożenie wniosku była wykonywana praca (nawet w ramach prac interwencyjnych) i została zakończona już po upływie 6 miesięcy, to wniosek musi być złożony w ciągu 14 dni od zakończenia tej pracy i nie ma żadnej możliwości przedłużenia tego terminu.
53 r. / 217.98.25.* / 2007-04-24 08:09
jeżeli teraz pobieram zasiłek p. emerytalny po 30 latach pracy /zwolniona z przyczyny likwidacji zakładu/ a w 2008 r ukończę 55 lat czy będę mogła przejść na świadczenia p.emerytalne
skomentuj

Najnowsze wpisy