Forum Forum prawnePracy

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

skomentuj
zmwr / 2008-01-10 00:18
Witam!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedż na poniższe pytanie:

"Od 2 grudnia 2005 roku pracowałam w zakładzie pracy na pełnym etacie (z pełnym ubezpieczeniem społecznym ZUS) do dnia 30.11.2006 r. W trakcie trwania tego zatrudnienia w dniu 31.05.2006 r. urodziłam dziecko (trzecie dziecko) i wykorzystałam należny urlop macierzyński. Z dniem 1 grudnia 2006 r. umowa o pracę została rozwiązana na zasadach porozumienia (obopólne porozumienie pomiędzy pracodawcą i pracownikiem). Od m-ca grudnia 2006 r. do m-ca grudnia 2007 byłam zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku. Od dnia 2 stycznia 2008 r. zostałam zatrudniona znowu w tym zakładzie, gdzie pracowałam poprzednio w wymiarze pełnego etatu z pełnym ubezpieczeniem społecznym ZUS. Urodzonym w dniu 31 maja 2006 r. dzieckiem zobowiązała się opiekować moja mama i wszystko było w porządku do dzisiaj, ponieważ okazało się po otrzymaniu wyników z badań lekarskich, że Mamę czeka pilnie poważna operacja i praktycznie nawet jeżeli operacja się powiedzie, to przez wiele miesięcy Mama nie będzie się mogła opiekować moim dzieckiem. Pracodawca, który zna moją sytuację, jest mi skłonny udzielić bez żadnych przeszkód z dniem 1 lutego 2008 r. urlop wychowawczy w wymiarze 2 lat w celu sprawowania opieki nad dzieckiem urodzonym 31 maja 2006 r. Obecnie otrzymuję na troje moich dzieci zasiłek rodzinny (moja rodzina spełnia kryteria dochodowe określone przepisami). Mam pytanie czy w takim stanie jaki przedstawiłam wyżej z chwilą przejścia na urlop wychowawczy będzie mi przysługiwał 'Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego'? "

Będę bardzo wdzięczna za odpowiedż na powyższe pytanie.
skomentuj

Najnowsze wpisy