Forum Forum podatkoweInne

Doradcy podatkowi - odpowiedzialność cywilna!

Doradcy podatkowi - odpowiedzialność cywilna!

skomentuj
Doradca Podatkowy / 2011-12-02 17:23
Czy wiesz, że:

Doradcy podatkowi podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.)
§ 4.1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, zależna jest od przedmiotu działalności przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz czynności doradztwa podatkowego i wynosi równowartość w złotych:
1) 15.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego;
2) 10.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
3) 5.000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności doradztwa podatkowego.

Więcej na: http://doradcapodatkowy-wlodarska.siteor.pl
skomentuj

Najnowsze wpisy