Forum Forum podatkoweInne

Doradcy podatkowi, a biura rachunkowe - zdecydowana różnica!

Doradcy podatkowi, a biura rachunkowe - zdecydowana różnica!

Doradca Podatkowy / 2011-12-02 17:22
Czy wiesz, że:

Biura rachunkowe nie posiadające uprawnień doradcy podatkowego nie mają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, należy ją nałożyć odrębnie w umowie.
Jednak taka umowa nie zwalnia księgowego z obowiązku złożenia zeznań przed sądem czy urzędem skarbowym, podczas gdy dla zeznań doradcy podatkowego wymagana jest odrębna procedura sądowa zwalniająca go - w uzasadnionych wypadkach - z tajemnicy zawodowej.

Biura rachunkowe prowadzone przez osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które nie posiadają zarazem uprawnień doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, adwokata czy radcy prawnego, nie mają prawa do udzielania klientom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych.

Warto zatem zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym do doradztwa podatkowego, aby wszystkie potrzebne przedsiębiorcy usługi otrzymać w jednym miejscu.

Więcej na: http://doradcapodatkowy-wlodarska.siteor.pl

Najnowsze wpisy