Forum Forum dla firmDotacje

Dotacja z UP na otwarcie sklepu internetowego

Dotacja z UP na otwarcie sklepu internetowego

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2008-07-03 14:11
Witam zamierzam starać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z UP. Moje pytanie jest teraz takie, jakie wymagania muszę spełniać aby starać się o taki wniosek? Następne pytanie jest takie czy mogę strać się o dofinansowanie firmy która miała by się zajmować importem z Chin i sprzedażą importowanego towaru w sieci np. za pośrednictwem portalu aukcyjnego allegro lub w przyszłości we własnym sklepie internetowym.
kpoplawska / 2008-07-03 14:14 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Osoby zainteresowane założeniem własnej firmy, tak jak w Pana przypadku np.: e-sklepu z importowaną odzieżą z Chin, mogą starać się o dofinansowanie m.in. ze środków urzędu pracy w ramach Funduszu Pracy. Środki w postaci bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane wyłącznie osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy w miejscu zamieszkania, które:
1.Zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie RP.
2.Zobowiążą się dokonać zakupów po otrzymaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, nie później niż do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
3.Zobowiążą się rozpocząć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Dodatkowo osoby bezrobotne muszą spełniać łącznie następujące warunki:
•w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, stażu itp.,
•nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
•nie otrzymały dotychczas bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy,
•ubiegają się o środki jako osoba fizyczna,
•ubiegają się o środki na podjęcie działalności we wszystkich sektorach z wyjątkiem: działalności w sektorach rybołówstwa i akwakultury, działalności w dziedzinie produkcji produktów rolnych, działalności w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, działalności w sektorze węglowym, działalności uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego osobom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
•nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
•nie złożyły wniosku o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej do innego starosty,
•złożyły kompletny wniosek posiadający prawidłowo sporządzony biznesplan.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, aktualnie jest to kwota ok. 14,5 tys. zł. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone m.in. na: zakup maszyn, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, oprogramowania, zakup towarów, materiałów, surowców, zakup materiałów na adaptację lokalu oraz na reklamę.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców.

Najnowsze wpisy