Duda

skomentuj
klipperek / 2009-11-22 19:39
Warto też inwestować w Dudę...
nie ma co teoretyzować, tu najlepiej niech wypowiedzą się inwestorzy na żywo w czasie sesji na GPW...
dodam tylko jeszcze raz, że warto inwestować w Dudę:

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zakończenie procedury dotyczącej opracowania Programu Restrukturyzacji Operacyjnej (raport nr 99/2009)
20.11.2009 17:19

Raport bieżący nr 99/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w przedmiocie zakończenia przez Spółkę z sukcesem postępowania naprawczego, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości informację o finalizacji, w wyniku współdziałania i konsultacji pomiędzy organami Spółki w postaci Zarządu i Rady Nadzorczej, w dniu wczorajszym, procedury dotyczącej opracowania Programu Restrukturyzacji Operacyjnej.

Główne inicjatywy określone w Programie Restrukturyzacji Operacyjnej, przewidzianym na lata 2009 - 2011, dotyczą:

1. budowy docelowej organizacji zakupowej z ujednoliconymi procesami nabywczymi wspieranymi narzędziami IT (cel: obniżenie kosztów zakupów w skali całej Grupy);

2. optymalizacji zarządzania kapitałem obrotowym (cel: poprawa efektywności gospodarowania zapasami, szybsze uwolnienie środków, zmniejszenie docelowego zapotrzebowania na wskazany kapitał);

3. optymalizacji kosztów zatrudnienia (cel: racjonalizacja struktury organizacyjnej Grupy, budowa centrum usług wspólnych w obszarze FK, HR oraz IT);

4. budowy efektywnej struktury zarządzania oraz systemu informacji zarządczej w drodze stworzenia segmentów skupiających spółki o zbliżonym profilu i modelu zarządzania (cel: efektywne wykorzystanie synergii wewnątrz Grupy Kapitałowej, redukcja nieuzasadnionych kosztów funkcjonowania);

5. poprawy rentowności produkcji - poprzez efektywny system zarządzania kosztami, centralizację uboju i rozbioru oraz stworzenie systemu optymalizacji sprzedaży elementów rozbioru;

6. optymalizacji kosztów transportu drogą lepszego wykorzystania narzędzi do planowania tras w produkcji i dystrybucji (cel: zmniejszenie kosztów utrzymania floty połączone z bardziej wydajnym jej wykorzystaniem);

7. standaryzacji i optymalizacji modelu zarządzania siłami sprzedażowymi oraz wydzielenia działalności produkcyjnej z segmentu dystrybucyjnego (cel: powstanie silnej organizacji dystrybucyjnej, przekładającej się na zwiększenie poziomu sprzedaży i marży oraz bardziej efektywną koordynację zarządzania relacjami

z klientami; redukcja kosztów logistyki, marketingu i zatrudnienia);

8. restrukturyzacji majątku, w tym również nieruchomości (cel: uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej PKM DUDA; uwolnienie środków pieniężnych zamrożonych w majątku trwałym oraz obniżenie kosztów związanych z jego utrzymaniem).

Program Restrukturyzacji Operacyjnej wyznacza kierunki działania, których realizacja, zgodnie ze stanowiskiem Zarządu, przyczynić się ma do wymiernych korzyści dla Spółki w postaci poprawy efektywności jej funkcjonowania oraz wzmocnienia konkurencyjności na rynku.
Rafał Oleszak - wiceprezes zarządu
Jerzy Jaśkowiak - prokurent


(Emitent)
aw11 / 2009-11-23 10:05 / Bywalec forum
ale do dudy trzeba mieć wytrwałość a tu ludziom nerwy puzszczają...
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy