Forum Forum emerytalneInne

emerytura a ponowne przeliczenie kapitału początkowego

emerytura a ponowne przeliczenie kapitału początkowego

skomentuj
mala59 / 2011-08-08 09:17
jak możemy się ubiegać o ponowne przeliczenie kapitału początkowego? jakie dokumenty musimy przedstawić w celu ponownego wyliczenia emerytury?
Wyświetlaj:
kciuki / 2011-08-23 16:52
Dziękuję Ci serdecznie "Wiwan" za odpowiedź ale mam jeszcze pytania dodatkowe-ponieważ na rencie po zmianie profilu zawodu pracowałam i pracuję na pół etatu kapitał początkowy naliczono mi już od 1998r korzystając ze wskaźnika podstawy wymiaru renty ( a rentę miałam naliczaną w 1991r tylko z 4 kwartałów roku 1990 a teraz dopiero odnalazłam błędy w Rp-7 w którym nie doliczono mi pogotowia pracy,ekwiwalentu i odprawy za 1990r)i teraz dostaję zawiadomienia jak jest rewaloryzowany tak naliczony KP i że są doliczane składki.Stąd me pytanie czy możliwe jest doliczenie powyższych i przeliczenie KP? Niestety wskaźnik z lat 10 przed i po przyznaniu renty a nawet najlepszych 20 z 36 lat całkowitej mojej pracy jest dużo niższy więc żadne przeliczenie mej wcześniejszej emerytury(a przeszłam na nią w 2005r) nie jest możliwe z korzyścią dla mnie(rocznik 1949).Jedyne co teraz ZUS mi dolicza to staż pracy na tej wcześniejszej emeryturze pomimo deklaracji ZUS w 1998 ,że nie przystępując do OFE i mając "prawo nabyte" do wcześniejszej emerytury będę ją po przepracowaniu 30 miesięcy przeliczoną od nowej kwoty bazowej.Zbyt ufna nie mając mozliwości sprawdzenia tych deklaracji ciągle tracę..proszę o analizę powyższych informacji i jakąś wskazówkę co mogę zrobić by móc mieć tą nową emeryturę troszkę wyższą!
wiwan / 2011-08-08 10:56
Drogą normalnego wniosku w ZUS-ie, jest nawet dedykowany formularz ZUS Kp-3.
Warunkiem jest to, by
1. przedstawić dokumenty na okresy ubezpieczenia, które przy pierwotnym wyliczeniu nie były uwzględnione, czyli np. teraz odnalezione, zdobyte
2. jak wyżej- gdy było to przed wstąpieniem Polski do UE- nie uwzględniono okresów pracy zagranicznych
3. jak wyżej, gdy było to przed zmianą przepisów w ustawie emerytalnej w 2004 r. dotyczących:

uwzględniania okresu sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem bez ich ograniczania do 1/3 udowodnionych okresów składkowych oraz
ustalania podstawy wymiaru z faktycznego okresu ubezpieczenia osobom urodzonym przed 31 grudnia 1968 r., które z powodu nauki w szkole wyższej nie mogły udowodnić 10 kolejnych lat podlegania ubezpieczeniu społecznemu
kciuki / 2011-08-22 21:42
Witaj Wiwan!
Proszę o odpowiedź:
1)Czy w wypadku błędów w wyliczeniu renty przed 1998r mogę je przedstawić i prosic o przeliczenie kapitału początkowego?
2)Kiedy najlepiej składać wniosek o "nową" emeryturę w związku z waloryzacją kapitału początkowego( kiedy ta waloryzacja następuje...w marcu? w czerwcu?)
halina513 / 83.24.119.* / 2013-10-16 21:44
Jestem na wcześniejszej emeryturze.W styczniu 2013skonczyłam 60 lat.Na wcześniejsza emeryturę przeszłam ze wzgledu na stan zdrowia.Nie mogłam pracować,od 1998r mam ustaloną niepełnosprawnośc.Proszę o podpowiedz,jakie ma znaczenie pozostawanie bez pracy ze względu na stan zdrowia na przelicznie kapitału poczatkowego.
hala / 5.173.53.* / 2013-11-05 15:43
Jestem na emeryturze od 04.11.2011,/60 lat byłam 2 razy na urlopie wychowawczym, 2 dzieci,/emeryturę mam wyliczoną część. na starych i część. na nowych zasadach. Czy warto starać się o przeliczenie kapitału początk. i emerytury. Będę wdzięczna za radę. pozdrawiam
wiwan / 2013-11-06 16:08
Czyli emerytura powszechna, ale wyliczona w sposób mieszany :
55% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 ( stare zasady )
2) 45% emerytury obliczonej na podstawie art. 26 ( nowe zasady )

Nic nie pisze Pani o nowych okresach składkowych tj. pracy, zleceniu, DG na emeryturze. W tej sytuacji sens wniosku o przeliczenie jest tylko wtedy, jeśli któryś rok z 10 lub 20 lat wziętych do obliczenia KP był rokiem niepełnym ze względu na to, że tylko przez cześć roku trwało ubezpieczenie. Chodzi o ostatnią nowelizację w tym zakresie sprowadzającą się do tego, że wcześniej zarobki z niepełnego roku odnoszono i tak do 12 mc, obecnie do rzeczywistej części roku, przez którą trwało ubezpieczenie. Co podwyższa podstawę wymiaru ze względu na podniesienie wskaźnika wymiaru za taki niepełny rok.
wiwan / 2013-10-17 11:38
Jest to BEZ wpływu.

Dodam, że jeśli jest Pani na e. wcześniejszej innej niż z art. 184 Ustawy- to wysokość świadczenia w ogóle nie była wyliczona z KP. Kp byłby brany pod uwagę, gdyby zdecydowała się Pani na e. powszechną, co w Pani przypadku jest na 99% nieopłacalne- chodzi o odliczanie od e. powszechnej pobranej dotąd łącznie kwoty e. wcześniejszej.

Jeśli e. wcześniejsza jest z art. 184, może Pani przeliczyć KP, a więc samą emeryturę- jeśli do pierwotnego wyliczenia KP wskazała Pani lata tzw. zerowe- czyli bez udokumentowanych zarobków, albo rok niepełny ubezpieczenia.

Chodzi o dwie nowelizacje ustawy dające możliwość:
- uwzględnienia w roku zerowym płacy minimalnej zamiast zerowej
- odniesienie zarobków z roku niepełnego do rzeczywistego czasu trwania ubezpieczenia, anie do 12 mc.
wiwan / 2011-08-23 10:37
1. Przecież do tej renty nie wyliczano KP, brano pod uwagę owszem te same lub podobne okresy składkowe i nieskładkowe. I liczona niemal identycznie jak KP. Formalnie jednak teraz po raz pierwszy KP będzie Pani naliczony.
2. Kapitał jest waloryzowany w czerwcu wg stanu z 31 stycznia, czyli analogicznie do składek, "postała" część wg. tego cytatu mądrego z ZUS:
"przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią waloryzację roczną, jest waloryzowana kwartalnie. W przypadku ustalania wysokości emerytury:

w pierwszym kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za trzeci kwartał poprzedniego roku;
w drugim kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za czwarty kwartał poprzedniego roku;
w trzecim kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za pierwszy kwartał danego roku;
w czwartym kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za drugi kwartał danego roku.

Jeśli ustalanie emerytury następuje:

w I lub II kwartale (ale w okresie kwiecień - maj), np. 2014 r., wówczas kwota składek poddana ostatniej rocznej waloryzacji (tj. kwota składek na dzień 31 stycznia 2012 r. zwaloryzowana za 2012 r.) powinna być włączona w cykl waloryzacji kwartalnych poczynając od waloryzacji za I kwartał 2013 r.;
w II kwartale, ale w czerwcu, np. 2014 r., wówczas kwota składek poddana ostatniej rocznej waloryzacji (tj. kwota składek na dzień 31 stycznia 2013 r. zwaloryzowana za 2013 r.) nie podlega żadnej waloryzacji kwartalnej;
w III lub IV kwartale, np. 2014 r., wówczas kwota składek poddana ostatniej rocznej waloryzacji (tj. kwota składek na dzień 31 stycznia 2013 r. zwaloryzowana za 2013 r.) powinna być włączona w cykl waloryzacji kwartalnych poczynając od waloryzacji za I kwartał 2014 r.

3. samo wyliczenie KP wg. art.173 i dalszych ustawy emerytalnej:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2009,153,1227.html
skomentuj

Najnowsze wpisy